Інвестування - Гриньова В.М.


У підручнику послідовно розкриваються теоретичні, методичні та практичні аспекти формування, розвитку й удосконалення інвестування. Розглядаються об'єкти та суб'єкти інвестування, управління фінансовими активами, інвестиційні характеристики цінних паперів тощо. Особлива увага приділяється залученню іноземного капіталу в національну економіку, використанню інвестицій та засобам активізації інвестиційної діяльності. За змістом підручник відповідає програмі навчальної дисципліни «Інвестування».

Для студентів, аспірантів вищих навчальних закладів зі спеціальностей «Економіка», «Фінанси», «Банківська справа», «Менеджмент», викладачів, науковців, слухачів центрів підготовки та підвищення кваліфікації. Книга буде корисною також фахівцям у галузі економіки, фінансів, банківської справи, менеджменту.

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

Розділ 2. СУБ'ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ

Розділ 3. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Розділ 4. ІНВЕСТИЦІЇ В ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА

Розділ 5. ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙ

Розділ 6. ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

Розділ 7. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ

Розділ 8. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Розділ 9. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Розділ 10. МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ

Розділ 11. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 12. ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru