Фінанси підприємств - Шило В.П. - 5.3. Непряме оподаткування підприємств

Непрямі податки включають:

o податок на додану вартість;

o акцизний збір;

o мито.

Податок на додану вартість (ПДВ)

Податок на додану вартість застосовується в Україні на підставі Закону України "Про ПДВ " №1б8/97-ВР від 03.04.97р. і ЗУ " Про внесення змін в ЗУ"Про ПДВ" № 1955 від 14.09.2000р. На підставі ЗУ від 20.10.2003р. "Про внесення змін у деякі закони України" з питань оподаткування у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про державний бюджет України на 2004р." -платниками податку на додану вартість стали тільки ті платники податків, у яких обсяг оподаткованих операцій з продажу товарів, робіт, послуг протягом 12 місяців складає 300 тис. грн.

Об'єктом оподаткування по ПДВ є такі операції:

- з продажу товарів на митній території України, у тому числі операції з оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди й операції за передачею права власності на об'єкти застави кредитору;

- із ввезення товарів на митну територію України для їх використання чи споживання на митній території;

- із вивезення товарів за межі митної території України.

Податок на додану вартість виплачується на всіх етапах руху товарів, робіт, послуг (тобто при кожнім акті продажу, починаючи з виробничого циклу і закінчуючи реалізацією товарів, робіт, послуг споживачеві).

Слід зазначити, що хоч у деяких випадках має місце подвійне оподаткування (оподаткування ПДВ підакцизних товарів і товарів, що обкладаються митом), реальним економічним об'єктом оподаткування є додана вартість, основними елементами якої є: витрати на оплату праці під час створення товарів (робіт, послуг); сума амортизаційних відрахувань; сума акцизного збору, прибутку, мита; первісна (початкова) вартість сировини тощо.

Суму податку, яку необхідно перерахувати до бюджету, визначають як різницю між загальною сумою податкових зобов'язань і сумою податкового кредиту. Сума податкового кредиту складається із сум ПДВ, сплаченого під час придбання ТМЦ чи робіт, послуг. Податкове зобов'язання - це загальна сума нарахованого ПДВ за здійсненими операціями в податковому періоді.

Бюджетне відшкодування - сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою податку у випадках, визначених цим Законом.

Існують особливості щодо розрахунку ПДВ під час реалізації товарів (операцій), які не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, а також товарів (операцій), які оподатковуються за ставками 20 %, 0 %.

Не є об'єктом оподаткування операції Ь:

- випуску, розміщенню та продажу цінних паперів, випущених в обіг підприємствами, НБУ, Міністерством фінансів, Державним казначейством України, органами місцевого самоврядування;

- наданням послуг по страхуванню та перестрахуванню, соціального і пенсійного страхування;

- виплати пенсій, зарплати, стипендій, субсидій, дотацій, інших грошових або майнових виплат фізичним особам за рахунок бюджетів, соціальних або страхових фондів, виплати дивідендів тощо.

Платниками податку в бюджет є суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) і громадяни (фізичні особи).

База оподатковування для нарахування ПДВ залежить від сфери-виду діяльності. -

Для розрахунку ПДВ встановлені ставки:

1.20 %від бази оподатковування, що включається в ціну продукції;

2. Нульова ставка, застосовується при експорті товарів та супутніх такому експорту послуг. Застосування нульової ставки означає повне відшкодування суми ПДВ, сплаченої постачальником за продукцію, .що використовується для вищеобговорених постачань.

Податкові зобов'язання - загальна сума податку, яку зобов'язаний сплатити (нарахувати) платник податку у звітному ( податковому) періоді.

Податковий кредит складається із сум податків, сплачених підприємством у звітному періоді за придбану продукцію, вартість якої відноситься до валових витрат, основним фондам або нематеріальним активам, що підлягають амортизації.

Податковий кредит - це сума, на яку підприємство .(платник податків) має право зменшити податкові зобов 'язання звітного періоду.

Погашення податкового кредиту здійснюється за рахунок сум ПДВ від реалізації продукції підприємством.

Акцизний збір
Мито
5.4. Збори і цільові відрахування
Ринковий збір
Комунальний податок
Податок на рекламу
Про реформи податкової системи
Податковий кодекс України
МОДУЛЬ II. ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАХОДИ ПО ПІДТРИМЦІ ЙОГО СТАБІЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ
Розділ 3. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru