Фінанси підприємств - Шило В.П.


У посібнику з дисципліни "Фінанси підприємств" (за модульною системою) висвітлюються теоретичні та практичні аспекти модульної системи навчання з дисципліни "Фінанси підприємств". Авторами запропоновано 2 змістових модуля, крім того, рекомендується вхідний тест-тренінг та відкритий тест на формулювання відповідей. Знайшли відображення нові законодавчі і нормативні акти, статті провідних економістів-практиків, пов'язаних з застосуванням нової Європейської форми навчання з кредитно-модульної системи. У посібнику до теоретичного матеріалу додано методику виконання практичного завдання та тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю.

ПЕРЕДМОВА

Модуль І. ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОПОДАТКУВАННЯ

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

МОДУЛЬ II. ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАХОДИ ПО ПІДТРИМЦІ ЙОГО СТАБІЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Розділ 3. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru