Загальне документознавство - Палеха Ю.І. - Класифікація видань за цільовим призначенням

За цільовим призначенням виділяють такі види видань: офіційне, наукове, науково-популярне, науково-виробниче, виробничо-практичне, нормативне, виробничо-практичне видання для аматорів, навчальне, громадсько-політичне, довідкове, видання для організації дозвілля, рекламне, літературно-художнє, видання твору художньої літератури.

Загальна характеристика цих видань подана в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5. Класифікаційна характеристика видань за цільовим призначенням

Вид

Загальна характеристика

1

2

3

1.

Офіційне

Видання матеріалів інформаційного, нормативного чи директивного характеру, що публікується від імені державних органів, відомств, установ чи громадських організацій

2.

Наукове

Видання результатів теоретичних і (чи) експериментальних досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації пам'яток культури, історичних документів та літературних текстів

3.

Науково-популярне

Видання відомостей теоретичних та (чи) експериментальних досліджень у галузі науки, культури й техніки, викладених у формі, зрозумілій читачам-нефахівцям

4.

Науково-виробниче

Видання відомостей результатів теоретичних та (чи) експериментальних досліджень, а також конкретних рекомендацій щодо їх упровадження в практику

5.

Виробничо-практичне

Видання відомостей з технології, техніки Й організації виробництва, а також інших галузей суспільної практики, призначене фахівцям певного профілю та відповідної кваліфікації

6.

Нормативне виробничо-практичне

Видання норм, правил і вимог з конкретних сфер виробничо-практичної діяльності

7.

Виробничо-практичне видання для аматорів

Видання відомостей з технології, техніки та організації виробництва, окремих його галузей, а також інших сфер суспільної практики, викладених у формі, зрозумілій читачам-нефахівцям

8.

Навчальне

Видання систематизованих відомостей наукового або прикладного характеру, викладених у зустрічній для навчання й викладання формі

9.

Громадсько - політичне

Видання твору громадсько-політичної тематики

10.

Видання для

організації дозвілля

Видання популярно викладених загальнодоступних відомостей щодо організації побуту, дозвілля, різноманітних форм самодіяльності, різних захоплень

11.

Рекламне

Видання відомостей щодо виробів, послуг, заходів, культурно-історичних об'єктів, творчих колективів тощо, у формі, яка привертає увагу, сприяє реалізації товарів і послуг, запрошує до ознайомлення чи відвідування

12.

Літературно-художнє

Видання твору художньої літератури

13.

Довідкове

Видання коротких відомостей наукового чи прикладного характеру, розміщених у порядку, зручному для швидкого пошуку, не призначене для суспільного читання

Класифікація видань за цільовим призначенням

За цільовим призначенням виділяють такі види видань: офіційне, наукове, науково-популярне, науково-виробниче, виробничо-практичне, нормативне, виробничо-практичне видання для аматорів, навчальне, громадсько-політичне, довідкове, видання для організації дозвілля, рекламне, літературно-художнє, видання твору художньої літератури.

Загальна характеристика цих видань подана в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5. Класифікаційна характеристика видань за цільовим призначенням

Вид

Загальна характеристика

1

2

3

1.

Офіційне

Видання матеріалів інформаційного, нормативного чи директивного характеру, що публікується від імені державних органів, відомств, установ чи громадських організацій

2.

Наукове

Видання результатів теоретичних і (чи) експериментальних досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації пам'яток культури, історичних документів та літературних текстів

3.

Науково-популярне

Видання відомостей теоретичних та (чи) експериментальних досліджень у галузі науки, культури й техніки, викладених у формі, зрозумілій читачам-нефахівцям

4.

Науково-виробниче

Видання відомостей результатів теоретичних та (чи) експериментальних досліджень, а також конкретних рекомендацій щодо їх упровадження в практику

5.

Виробничо-практичне

Видання відомостей з технології, техніки й організації виробництва, а також інших галузей суспільної практики, призначене фахівцям певного профілю та відповідної кваліфікації

6.

Нормативне виробничо-практичне

Видання норм, правил і вимог з конкретних сфер виробничо-практичної діяльності

7.

Виробничо-практичне видання для аматорів

Видання відомостей з технології, техніки та організації виробництва, окремих його галузей, а також інших сфер суспільної практики, викладених у форм і, зрозумілій читачам-нефахівцям

8.

Навчальне

Видання систематизованих відомостей наукового або прикладного характеру, викладених у зустрічній для навчання й викладання формі

9.

Громадсько політичне

Видання твору громадсько-політичної тематики

10.

Видання для

організації дозвілля

Видання популярно викладених загальнодоступних відомостей щодо організації побуту, дозвілля, різноманітних форм самодіяльності, різних захоплень

11.

Рекламне

Видання відомостей щодо виробів, послуг, заходів, культурно-історичних об'єктів, творчих колективів тощо, у формі, яка привертає увагу, сприяє реалізації товарів і послуг, запрошує до ознайомлення чи відвідування

12.

Літературно-художнє

Видання твору художньої літератури

13.

Довідкове

Видання коротких відомостей наукового чи прикладного характеру, розміщених у порядку, зручному для швидкого пошуку, не призначене для суспільного читання

Класифікація видань за цільовим призначенням
Класифікація видань за аналітико-синтетичним переробленням інформації
Класифікація видань за інформаційними знаками
Класифікація видань за матеріальною конструкцією
Класифікація видань за обсягом інформації
Класифікація видань за складом основного тексту
Класифікація видань за періодичністю виходу
Класифікація видань за структурою
Класифікація видань за інформаційними ознаками
Класифікація періодичних і продовжуваних видань
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru