Загальне документознавство - Палеха Ю.І. - Класифікація видань за аналітико-синтетичним переробленням інформації

За аналітико-синтетичним переробленням інформації видання поділяються на інформаційні, бібліографічні у реферативні, оглядові, дайджести.

Загальна характеристика видань за вищеназваною ознакою подана в таблиці 5.6.

Таблиця 5.6 Класифікаційна характеристика видань за аналітико-синтетичним переробленням інформації

Вид

Загальна характеристика

1.

Інформаційне

Видання систематизованих чи узагальнених відомостей відносно опублікованих чи неопублікованих даних із першоджерел, випущене друком організаціями, які здійснюють науково-інформаційну діяльність

2.

Бібліографічне

Інформаційне видання упорядкованої сукупності бібліографічних записів

3.

Реферативне

Інформаційне видання сукупності бібліографічних записів, включно з рефератами

4.

Оглядове

Інформаційне видання публікації одного чи декількох оглядів, що відображають підсумки аналізу та узагальнення відомостей із різних джерел

5.

Дайджест

Видання публікації у вигляді добірки витягів із конкретного тексту, відібраних і згрупованих таким чином, щоб дати про нього загальне уявлення, чи добірки найцікавіших матеріалів, передрукованих із інших видань

Зазначену класифікацію, на думку фахівців, краще було б назвати "за ступенем аналітико-синтетичної переробки інформації". Термін "інформаційне видання", як зазначає проф. Г.М.Швецова-Водка, також наведений з погляду його семантики. Якщо враховувати багатозначність поняття "інформація", то виникає можливість розгляду кожного видання як каналу передавання інформації або як джерела інформації [32].

Класифікація видань за інформаційними знаками

За знаковою природою інформації видання бувають текстові, нотні, картографічні, образотворчі.

Загальна характеристика видань за знаковою фіксацією інформації подана в таблиці 5.7.

Таблиця 5.7. Класифікаційна характеристика видань за знаковою фіксацією інформації

Вид

Запільна характеристика

1.

Текстове

Видання, більшу частину обсягу якого займає словесний, цифровий, у вигляді ієрогліфів, формул (хімічних або математичних) чи змішаний "текст"

2.

Нотне

Видання запису музичного твору за допомогою нотних знаків

3.

Картографічне

Видання картографічного твору

4.

Образотворче

Видання живописних, графічних, скульптурних творів мистецтва, спеціальних чи художніх фотографій та інших графічних робіт, креслень, діаграм, схем тощо

У визначенні образотворчого видання, як зазначає проф. Г.М. Швецова-Водка, є неточність, тому що друковане видання не завжди тиражує сам твір образотворчого мистецтва, а лише відтворює його зображення. Автор пропонує таке визначення: "видання, більшу частину обсягу якого займає відтворення зазначених творів, робіт тощо" [31].

Класифікація видань за матеріальною конструкцією

За означеною класифікацією видання може бути книжкове, журнальне, аркушеве, газетне, буклет, карткове, плакат, поштова картка, комплексне видання, книжка-іграшка.

Загальна характеристика традиційних видань за матеріальною конструкцією наведена в таблиці 5.8.

Таблиця 5.8. Класифікаційна характеристика видань за матеріальною конструкцією

Вид

Загальна характеристика

1.

Книжкове

Видання у вигляді блока скріплених на корінці аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі

2.

Журнальне

Видання у вигляді блока скріплених на корінці аркушів друкованого матеріалу встановленого формату в обкладинці або оправі, яке видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання

3.

Аркушеве

Видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату без скріплення

4.

Газетне

Видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання

5.

Буклет

Видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, сфальцьованого будь-яким способом у два чи більше згинів

6.

Карткове

Видання у вигляді картки встановленого формату, надруковане на матеріалі підвищеної щільності

7.

Плакат

Видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, надруковане з одного чи з обох боків аркуша, призначене для експонування

8.

Поштова картка

Карткове видання, надруковане з одного чи декількох боків

9.

Комплексне видання

Сукупність видань, зібраних до папки, футляра, бандеролі чи укладених у обкладинку

10.

Книжка-іграшка

Видання особливих конструктивних форм, призначене для розумового та естетичного розвитку дитини

У ДСТУ 3017-95, як зазначає проф. Г.М. Швецова-Водка, не знайшлось місця "газетно-журнальному виданню", тобто виданню, що має статус газети (офіційно затверджене як газета), а видається на аркушах, скріплених між собою [33].

Класифікація видань за інформаційними знаками
Класифікація видань за матеріальною конструкцією
Класифікація видань за обсягом інформації
Класифікація видань за складом основного тексту
Класифікація видань за періодичністю виходу
Класифікація видань за структурою
Класифікація видань за інформаційними ознаками
Класифікація періодичних і продовжуваних видань
20. Типологічні ознаки електронних видань
Особливості електронних ресурсів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru