Загальне документознавство - Палеха Ю.І. - Бюлетені, періодичні збірники, календарі та експрес-інформація

Бюлетень (фр. Bulletin, італ. Bulleting - записка, листок; bulla з пізднлат. - документ із печаткою.) Бюлетень це - періодичне або продовжуване видання, що випускається оперативно, має ознаки журнального або газетного видання, містить матеріали організації, яка його видає [4].

Періодичні бюлетені, як правило, мають постійну рубрикацію. В окремих випадках бюлетені можуть випускатися протягом короткого часу, обмеженого періодом проведення певного заходу.

Видова класифікація бюлетенів за сукупністю ознак подана в таблиці 5.31.

За оформленням бюлетені майже не відрізняються від журналів.

Таблиця 5.31. Видова класифікація бюлетенів

Вид бюлетеня

Характерні ознаки

1.

Нормативний бюлетень

Бюлетень матеріалів нормативного, директивного чи інструктивного характеру, що видається, як правило, державним органом

2.

Довідковий бюлетень

Бюлетень довідкових матеріалів, розташованих у порядку, зручному для їхнього швидкого пошуку

3.

Бюлетень-хроніка

Бюлетень повідомлень щодо діяльності установи, яка його видає

4.

Бюлетень-таблиця

Бюлетень фактичних даних цифрового чи іншого характеру, відображених у вигляді таблиці

5.

Рекламний бюлетень

Бюлетень викладених у привабливій формі відомостей щодо виробів, послуг та заходів з метою створення попиту

6.

Бюлетень статистичний

Бюлетень-таблиця, змістом якої є оперативні статистичні дані, що характеризують певну сферу життя та діяльності суспільства

На відміну від журналів, бюлетені мають вузьке тематичне направлення, тобто присвячуються будь-якому, але чітко визначеному, колу питань (наприклад, бюлетень довідкових матеріалів щодо набору до різних вищих навчальних закладів України).

Збірник - видання, що містить ряд творів [4].

Періодичні збірники мають певну схожість із журналами: виходять регулярно, під єдиним заголовком, послідовно, мають цифрове та хронологічне позначення, але не мають офіційного затвердження як журнал.

Традиційно періодичний збірник - це тип періодичного видання, що містить ряд творів декількох авторів, інформаційні, наукові, художні та інші матеріали.

Календар - - періодичне довідкове видання з послідовним переліком днів, тижнів, місяців даного року, а також з іншими відомостями різного характеру [4].

Перший друкований календар з'явився у 1448 р. Це був "Астрономічний календар" виготовлений Йоганом Гутенбергом. Він являв собою аркуш розміром 67x72 см і був настінним. В Україні перший аркушевий календар з'явився у 1581 р., видрукований він був Острозькою друкарнею Івана Федорова.

Календарі можуть бути щорічними, щомісячними, щотижневими. Віднесення календарів до періодичних видань є умовним. Періодичність виявляється лише у змісті чи структурі зазначеного видання: хронологічній послідовності викладу та охопленні певного чітко визначеного періоду, найчастіше року.

Класифікацію календарів відповідно до матеріальної конструкції показано в таблиці 5.32.

Таблиця 5.32. Класифікація календарів за матеріальною конструкцією

Вид календаря

Характерні ознаки

1.

Табель-календар

Аркушеве видання календаря-щорічника з переліком днів року, розташованих за місяцями у вигляді таблиці

2.

Відривний

(перекидний)

календар

Настінний (настільний) календар-щорічник, у якому для кожного дня, тижня чи місяця відведено окремі аркуші, що відривають (перекидають)

3.

Календар книжкового типу

Календар-щорічник, який випускається у вигляді книжкового видання, з матеріалами, підібраними відповідно до певної тематики і призначений певним категоріям читачів

4.

Календар знаменних дат

Календар-щорічник (щоквартальник, щомісячник, щотижневик) із вибірковим переліком днів року, пов'язаних із певними пам'ятними подіями та відомостями щодо цих подій

Календарі можуть випускатися у вигляді листівок, плакатів чи книжного блоку. Вони можуть бути у вигляді кишенькового прямокутника, будиночка трикутної форми з підставкою знизу, настінного з пружинками чи без них.

Характеристика окремих видів календарів подана в таблиці 5.33.

Таблиця 5.33. Класифікація календарів за формою

Найменування виду

Характеристика

1.

Кишеньковий календар

Стандартний розмір 70x100 мм. Друкується на матовому папері 250г/м2 або папері 280 г/м2. Після ламінації відрізується від аркуша на спеціальному устаткуванні, куточки піддаються процедурі округлення

2.

Календар-будиночок

Формат - 210x297 мм в розкладеному вигляді. Бувають двох типів: з перекидним календарним блоком на пружині; з календарною сіткою, віддрукованою на одній або обох сторонах будиночка, можливе місцеве лакування

3.

Настінний календар

Складається, як правило, з 14 аркушів формату АЗ (297x420 мм) - обкладинка, підкладка й 12 аркушів внутрішнього блоку. У верхній частині робиться напівкругла вирубка під ригель, у якому закріплені круглі металеві пластини

4.

Квартальні календарі на одну пружину

Складаються з постера (шапки) розміром 210x297 мм, підкладки (480x297 мм) та календарного блоку розміром 450x297 мм. У постер уставляється металевий люверс, на якому й тримається квартальний блок

5.

Квартальні календарі на три пружини

Складається з постера, трьох підкладок і трьох календарних блоків із форматом календарної сторінки 150x297 мм. Постер і підкладки друкують на папері щільністю 300 г/м2 з макетів замовника і ламінують глянцевим матом 32 мкм за бажанням замовника

6.

Квартальні календарі на 3 пружини 3 годинниками

На відміну від попереднього типу передбачається встановлення годинникового механізму зі стрілками на циферблаті (діаметр 250 мм-400мм). Усі елементи проектуються згідно творчого задуму ' замовника, може додаватись рухомий курсор

Експрес-інформація - періодичне реферативне видання розширених та зведених рефератів актуальних опублікованих зарубіжних матеріалів або неопублікованих вітчизняних документів, призначене для оперативного інформування фахівців [4].

Специфічні риси експрес-інформації наведено на схемі 5.11.

Специфічні риси експрес-інформації

Схема 5.11 Специфічні риси експрес-інформації

Експрес-інформація відноситься до книжного видання й відображає однотипну інформацію.

Модуль 6. Іконічні та ідеографічні документи
Основні поняття модуля
23. Картографічні документи
Характеристика та класифікація картографічних документів
Карта як один із видів картографічних документів
Властивості та принципи класифікації карт
24. Музичні документи
Основні визначення та класифікація музичних документів
Класифікація музичних документів
Історія розвитку нотних друкованих документів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru