Мова ділових паперів - Кацавець Г.М. - ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово.

(Євангеліє від Іоанна)

Перед Вами підручник "Мова ділових паперів "для студентів вищих навчальних закладів. Крім того, це народна книга. Адже в ній глибоке мовне пізнання і ясність, розраховані на різного читача.

Книга з 'явилася відповідно до Закону про мови в УРСР, прийнятого 2Н. 10.1989 року і мас свою історію. Вона пройшла випробування часам, вплинула на мову людей, підносячи ії культуру. Це перша в Україні книга офіційно-ділового спрямування в мовному аспекті, котра відкрила нову сторінку в системі освіти .-започаткувала предметний курс ділової мови.

У незалежній демократичній державі українська мова стала державною. Вона впевнено ввійшла у повсякденне спілкування ! І великого, мудрого і гордого українського народу. "... И скувалася Мова, державна й соборна, в шоломі з крицевої статі!". * А братні мови - с шанованими і вільно розвиваються. Це - веіика мовна перемога. Невід 'ємною частиною в ній с і ця книга.

Плин часу не робить книгу буденною. Вона постійно оновлюється відповідно до вимог часу; збагачується мовними засобами, цікавими висловлюваннями письменників, мовознавців, діячів світової культури про українське слово, його красу і могутність.

Підручник виходить у видавництві "Алерта" і розходиться дуже швидко. Це не є несподіванкою, адже видання має велику народну популярність та є базовим у всіх навчальних закладах України.

'Тарна, багата мова - не тільки ефективний засіб передачі й сприйняття думок, а й вияв поваги до людей, з якими спілкуєшся, до народу, який створив цю мову" (О. Федик).

Культура особистості пов'язується з досконалим знанням української літературної мови, бездоганним опануванням її стильовими тонкощами та умінням щоденно слугуватися ними. Чим правильніше ми говоримо, тим вищою буде наша мовна культура, а отже й точніше висловлюватимемо свої думки.

Пропонований підручник містить теоретичний і практичний матеріал з усної і писемної ділової мови. Він орієнтований на те. як досягти необхідного рівня грамотності й чіткого володіння українською діловою мовою.

Принцип подачі матеріалу підпорядкованій системі занять. Кожне заняття (їх 24) поєднує лекційну і практичну тематику, що спрямовує на міцні знання та стійкі практичні навички з ділової мови.

У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, лексики, словотвору, фразеології, морфології та пунктограми сучасної української літературної мови.

Міститься опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень, формування текстових одиниць. Наголос зроблений на текстовий виклад ділових паперів: чіткість, змістовність, грамотність, нормативність. Наводяться кращі текстові зразки документів, що супроводжуються мовним коментарем.

Подаються рекомендації щодо вживання термінів, синонімічних засобів, усталених слів та словосполучень у діловому мовленні.

До кожного заняття додаються вправи і завдання; тлумачні словнички професійної лексики; словнички російсько-українського перекладу усталених словосполучень та висловів ділового стилю.

Окремий розділ підручника знайомить з банківською діяльністю, а також подає термінологію та зразки функціонувальних ділових паперів.

Додатки. Орієнтовна навчальна програма курсу ділової мови (у двох варіантах). Короткі начерки з історії створення даного підручника: про започаткування курсу ділової мови у системі освіти України: про значення курсу ділової мови.

Автори сподіваються, що запропонований підручник буде корисним для всіх, хто хоче вдосконалити знання з української мови, хто дбає про її розвиток і авторитет.

КЛЦАВЕЦЬ Ганна Миколаївна

ПАЛАМАР Лариса Максимівна

ЗАНЯТТЯ ПЕРШЕ
1. Роль мови в суспільному житті
2. Стильові різновиди української мови
3. Текстове оформлення документів
4. Заява
5. Абетка (алфавіт, азбука)
6. Класифікація звуків української мови
7. Чергування голосних
Чергування о, ез, і
Чергування о,е, з нулем звука
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru