Мова ділових паперів - Кацавець Г.М.


Цей підручник є переробленим і доповненим виданням першого в Україні навчального посібника офіційно-ділового спрямування в мовному аспекті, на базі якого впроваджено в систему освіти предметний курс з ділової мови.

У підручнику представлено теоретичний і практичний матеріал з ділової мови - усної та писемної.

Подається опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень, формування текстових одиниць. Наголос зроблено на текстове оформлення ділових паперів, наводяться їх зразки (інформаційні, виконавчі, статутні, розпорядчі). Розглядаються питання етики професійного спілкування.

Висвітлюються питання фонетики, орфоепії, лексикології, фразеології, морфології та пунктограми сучасної української літературної мови.

Звернено увагу на вживання термінів, синонімічних засобів, усталених слів і словосполучень в діловому мовленні.

Пропонується окремий розділ, шо знайомить з банківською діяльністю, а також подає термінологію та функціонувальні ділові папери.

Для студентів вищих навчальних закладів.

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

ЗАНЯТТЯ ПЕРШЕ

ЗАНЯТТЯ ДРУГЕ

ЗАНЯТТЯ ТРЕТЄ

ЗАНЯТТЯ ЧЕТВЕРТЕ

ЗАНЯТТЯ П'ЯТЕ

ЗАНЯТТЯ ШОСТЕ

ЗАНЯТТЯ СЬОМЕ

ЗАНЯТТЯ ВОСЬМЕ

ЗАНЯТТЯ ДЕВ'ЯТЕ

ЗАНЯТТЯ ДЕСЯТЕ

ЗАНЯТТЯ ОДИНАДЦЯТЕ

ЗАНЯТТЯ ДВАНАДЦЯТЕ

ЗАНЯТТЯ ТРИНАДЦЯТЕ

ЗАНЯТТЯ ЧОТИРНАДЦЯТЕ

ЗАНЯТТЯ П'ЯТНАДЦЯТЕ

ЗАНЯТТЯ ШІСТНАДЦЯТЕ

ЗАНЯТТЯ СІМНАДЦЯТЕ

ЗАНЯТТЯ ВІСІМНАДЦЯТЕ

ЗАНЯТТЯ ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ

ЗАНЯТТЯ ДВАДЦЯТЕ

ЗАНЯТТЯ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШЕ

ЗАНЯТТЯ ДВАДЦЯТЬ ДРУГЕ

ЗАНЯТТЯ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЄ

ЗАНЯТТЯ ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТЕ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru