Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С.В. - Лексичні норми

Лексичні норми регламентують правила слововживання. їх фіксують насамперед словники: "Словник української мови" в 11-ти томах (1971-1980 рр), "Новий тлумачний словник української мови" (1998 р.), "Великий тлумачний словник сучасної української мови" (2001 р.), "Український орфографічний словник" (2002 р.), "Російсько-український словник ділового мовлення" (автор Шевчук С. В., 2010 р.).

Відхилення від норм слововживання у мовній практиці зумовлені кількома чинниками:

* незнанням точного лексичного значення слова, наприклад: Часопис "Вечірній Київ" відсвяткував свій ювілей. Часопис - періодичне друковане видання у вигляді книжки; журнал. Отже, у цьому реченні слід вживати слово газета, а не часопис, ^ невмінням вибрати із синонімічного ряду найточніше слово, тобто незнанням синонімічного багатства мови, яке є "одним із невичерпних джерел урізноманітнення вислову"5.

Синоніми

Синоніми - це слова різні за звучанням, але мають тотожне чи близьке значення: обов'язково - неодмінно; конче - доконче - неминуче; властивий - притаманний; проживати - мешкати; аргумент - (у полеміці) доказ, підстава, обґрунтування.

Тексти офіційно-ділового стилю вимагають однозначності, й через те точності слів надається неабияке значення. Адже для чіткої регуляції офіційно-ділових стосунків важливо, щоб усі однаково сприймали Й витлумачували той чи інший закон, наказ, договір, контракт.

Щоб збагатити свій активний запас слів, радимо частіше звертатися до "Словника синонімів української мови" у двох томах (2001 р.). Пропонуємо короткий лексикон синонімів української мови, яким можна скористатися під час підготовки до усного чи писемного фахового спілкування (див. Короткий лексикон синонімів української мови С. 673-687). Що повніший синонімічний ряд, то легше вибрати найточніше, найвлучніше слово для висловлення думки. Основна функція синонімів - урізноманітнення власного мовлення, уникнення повторів.

Українська мова багата на абсолютні синоніми - слова, що відрізняються лише звучанням. Із двох слів для називання того самого поняття мовці перевагу чомусь надають іншомовному, запозиченому, а не оригінальному українському.

Українське

Запозичене

абетка (азбука)

алфавіт

важливий (сучасний, сво-

актуальний

єчасний)

вигадка

фікція

вимір

масштаб

вистава

шоу

відвідини

візит

відстань

дистанція

відтінок

нюанс

відхилення

аномалія

вкладання

інвестиції

вступник

абітурієнт

доба

епоха

доброзвичаєвість

етика

доказ

аргумент

доцільно

раціонально

життєпис

біографія

запас

резерв

засновник

фундатор

засоби масової інформації

мас-медіа

зв'язки з громадськістю

пабл и к рилейшнз

звання

ранг

звертатися

апелювати

згода

консенсус

зустріч на найвищому рівні

саміт

кава

кофе

керівник

менеджер

керівник

шеф

краватка

галстук

невдача, провал

фіаско

несправжній, вигаданий

фіктивний

організація збуту

маркетинг

порцеляна

фарфор

посол

амбасадор

правник

юрист

припис

циркуляр

пристосувати

адаптувати

скоропис

стенографія

тло

фон

тотожний

адекватний

управління

менеджмент

явище

феномен

Відроджувані синоніми

бігун

полюс

валіза

чемодан

відсоток

процент

водограй

фонтан

двірець

вокзал

двозвук

дифтонг

двоспів

дует

книгозбірня

бібліотека

летовище

аеропорт

майдан

площа

мала

карта

оплески

аплодисменти

підсоння

клімат

поземний

горизонтальний

прямовисний

вертикальний

південник

меридіан

поступ

прогрес

рівнобіжний

паралельний

рівноденних

екватор

робітня

майстерня

світлина

фотокартка

середник (розділовий знак)

крапка з комою

хідник

тротуар

часопис

журнал

чинник

фактор

Синоніми
Пароніми
Граматичні норми
1.1.5. Мовне законодавство та мовна політика в Україні
Тема 1.2 Основи культури іукраїнської мови
1.2.1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора
1.2.2. Комунікативні ознаки культури мовлення
1.2.3. Комунікативна професіограма фахівця
1.2.4. Словники у професійному мовленні. типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури
1.2.5. Мовний етикет
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru