Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С.В. - Тема 2.6 Документація з кадрово-контрактних питань

План

2.6.1. Резюме. Автобіографія.

2.6.2. Характеристика. Рекомендаційний лист.

2.6.3. Заява. Види заяв.

2.6.4. Особовий листок з обліку кадрів,

2.6.5. Наказ щодо особового складу.

2.6.6. Трудова книжка.

2.6.7. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.

Від правильно оформленого документа залежить доля розпочатої справи.

Ю. Кульбабська

2.6.1. Резюме. Автобіографія

Нині для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади особи, які претендують на ту чи іншу посаду, надсилають резюме - документ, у якому претендент повідомляє стислі відомості про освіту, трудову діяльність, професійний досвід і досягнення тощо. На відміну від автобіографії та характеристики, резюме зорієнтоване не на всебічний опис особи, а передусім на переконання роботодавця у наявності у претендента умінь, необхідних для виконання певної роботи відповідної освіти, організаційних навичок, досвіду тощо.

Документ стає конкурентоспроможним завдяки своєму вигляду і змісту.

Вимоги до резюме - вичерпність та об'єктивність, достовірність відомостей про претендента, чіткість, структурованість, стислість (обсяг не більше однієї сторінки), грамотність і охайність викладу.

Зазвичай потрібно подавати таки відомості: мета, освіта, досвід роботи, професійні навички, досягнення, особисті відомості, рекомендації. На конкретну вакансію бажано складати окреме резюме.

Складаючи резюме, ви маєте виокремити не те, що ви хочете отримати і що вас цікавить особисто, а те, що ви можете запропонувати роботодавцеві, яку користь від вас матиме фірма.

Розрізняють такі типи резюме:

^ хронологічне - зазначають перелік місць роботи у хронологічній послідовності, вказуючи посадові обов'язки, таке резюме демонструє кар'єрне зростання і професійний досвід;

^ функціональне - зауважують напрямок діяльності, обов'язки, навички і досягнення, цей тип резюме акцентує увагу на успіхах претендента.

^ комбіноване - не тільки демонструє кваліфікацію та досягнення, а й дозволяє отримати точне уявлення про хронологію трудової біографії.

Структура резюме

1. Назва виду документа (посередині).

2. Текст документ, який містить таку інформацію:

а) контакти (домашня, електронна адреси, телефон (робочий, домашній, стільниковий);

б) прізвище, ім'я (у називному відмінку) виділяють жирним шрифтом; краще писати спочатку ім'я, а потім прізвище; по батькові вказують, якщо претендент професор або академік.

в) мета написання документа (заміщення вакантної посади, участь у конкурсі, проекті);

г) досвід роботи подають у зворотньому порядку: від останнього місця роботи до попереднього, зазначаючи період роботи, назву установи, сферу її діяльності, посаду, посадові обов'язки, досягнення; відомості про тимчасову роботу, роботу за сумісництвом, якщо вони відповідають посаді, на яку претендує особа.

Якщо досвід роботи відсутній, акцентують увагу на освіті й навичках.

г) освіта: повна назва навчального закладу, спеціальність, рік вступу і рік закінчення; факультативні тренінги, курси, семінари, які стосуються очікуваної посади;

д) професійні уміння і навички (опис кожної навички має бути підкріплений відповідним фактом: зазначають швидкість друкування, категорію посвідчення водія, комп'ютерні навички (конкретні пакети програм), володіння іноземною мовою (кількість балів TOEFL, GM AT, IELTS, TSE або інших офіційних тестів) тощо;

е) особисті відомості (рік народження, сімейний стан);

є) додаткова інформація (відомості про громадську діяльність, про членство у професійних об'єднаннях, зазначення можливості відрядження, ненормованого робочого дня);

ж) вказівка на можливість надання рекомендацій (вислови Рекомендації будуть надані на вимогу або За потреби подам рекомендації можна вмішувати лише тоді, коли такі рекомендації насправді є).

У цілому варто дотримуватись міри, подаючи додаткову інформацію в резюме.

Аби досягти успіху, під час складання резюме рекомендують60 дотримуватися таких правил:

o Формулюйте свою мету зрозуміло, чітко, дохідливо.

o Намагайтеся не вживати такі слова, як я, ми, замість них вживайте на початку речення активні дієслова: організував, створив, керував, вивчав, допоміг.

o Якщо ви обіймали не надто високу посаду, то під час складання резюме краще зосередитися на досвіді роботи й набутих навичках.

o Не вказуйте причини, через які пішли з попередньої роботи.

o Не вказуйте розмір заробітної плати.

o Оформіть резюме друкованим способом із застосуванням шрифтових виділень на якісному аркуші паперу формату A4.

Резюме можна надсилати до установи, що оголосила наявність вакантної посади (паперовий чи електронний варіант), або розмішувати в Інтернеті на спеціальних мережевих сайтах. Рукописний варіант неприпустимий.

Взірець хронологічного резюме:

РЕЗЮМЕ ІРИНА БОРИСЕНКО

тел. 2409805; 0509776954 e-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт. '; document.write( '' ); document.write( addy_text96079 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт. Мета: заміщення вакантної посади керівника рекламного відділу. Кваліфікація: більше 5 років досвід роботи в галузі розроблення і впровадження стратегій Public Relations компанії. Практичний досвід організації та проведення різноманітних заходів з PR. Досвід роботи: Січень 1998 року

Компанія "Remcol" до тепер Начальник департаменту Public Relation

* Створення концепцій і програм заходів з Public Relation.

* Створення бюджету з Public Relation. Планування роботи департаменту.

* Контроль за виконанням і моніторинг результатів проведення PR-акцій.

* Організація і проведення всіх корпоративних заходів з Public Relation.

Серпень 1995 року - Міжнародний центр інформації

Січень 1998 року - Менеджер з Public Relation

Організація і проведення прес-конференцій. Участь у виставках.

Створення і підтримка сайту організації. Липень 1992 року - Підприємство "Компкон".

Серпень 1995 року - Менеджер з Public Relation.

Організація участі у виставках.

Написання іміджевих, рекламних і аналітичних

статей.

Проведення досліджень іміджу компанії.

Освіта:

1988-1992 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність - філолог, спеціаліст української мови і літератури.

Особисті відомості: 1974 року народження, заміжня, маю доньку 10 років.

Додаткова інформація:

Вільно володію українською, російською й англійською мовами. Посвідчення водія категорії "В".

Взірець функціонального резюме:

РЕЗЮМЕ СЕРПЙ ПАРХОМЕНКО

тєл. 5479945 0678643245 e-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт.

Мета: заміщення вакантної посади керівника планового відділу.

Кваліфікація: Дипломований спеціаліст з бухгалтерського обліку з 15-річним досвідом складання фінансової звітності, включаючи рік незалежної ревізійної діяльності і п'яти років роботи у галузі виробничої бухгалтерії. Великий досвід керівної роботи й участі в розробленні проектів.

Досвід роботи:

Загальна бухгалтерія. Маю значний досвід управління фінансовими справами, пов'язаними з діяльністю підприємства. Складав кошторис поточних витрат і відігравав провідну роль у реорганізації структури бухгалтерського обліку звітності у відділах, забезпеченні удосконаленого аналізу й управління.

Виробнича бухгалтерія. Значний досвід у розробленні нормативних

витрат і ціноутворенні.

Керівний і викладацький досвід. Організовував і проводив семінари

з бухгалтерського обліку для керівного складу з метою підвищення фінансової відповідальності шляхом вивчення методів максимізації доходів і мінімізації витрат Розробив систему контролю бюджету капіталовкладень з метою забезпечення найбільш ефективного використання основних фондів.

Освіта:

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана,

1995. Спеціальність - бухгалтерський облік і аудит.

Додаткова інформація: дипломований аудитор, член Асоціації

фінансистів України.

За потреби подам рекомендації.

Психологи радять!

під час оформлювання резюме використовувати наступні шрифти: Times, Times New Roman, Palatino - для традиційних посад; Helvetica, Verdana, Arial, Modern - щоб справити ефект новизни й сучасності; бажана посада - секретар-референт - Times New Roman, відповідальний, креативний - Verdana.

Проте не бажано застосовувати більше двох шрифтів!

На сьогодні великої популярності набуває відеорезюме -ефективна і креативна технологія пошуку роботи, що дає можливість виокремитися претендентові на ринку праці.

Технічно відеорезюме - це короткий презентаційний ролик, у якому пошукач відповідає на типові запитання, що можуть виникнути у роботодавця, або ж просто розповідає, чому він хоче і повинен працювати в цій компанії. Якщо вакансія потребує креативностІ, слід виявити її, але якщо претендент бере участь у конкурсі на заміщення вакантної посади бухгалтера, то креативність може зашкодити.

Відеорезюме повинно бути до 3-х хвилин "ефірного часу". Під час фільмування претендент має дивитися в об'єктив камери або побудувати презентацію у вигляді бесіди, у якій він відповідає на запитання інтерв'юера,-тоді у кадрі можуть бути дві особи. Варто пам'ятати: відтворення письмового резюме у кадрі не справить на роботодавця гарного враження, тому розповідь має бути невимушеною й щирою.

Автобіографія - це документ з незначним рівнем стандартизації, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії, є обов'язковою складовою особової справи працівника.

Реквізити:

1. Назва виду документа (Автобіографія пишеться посередині рядка, трохи нижче за верхній берег).

2. Текст, у якому зазначають:

^ прізвище, Ім'я, по батькові (Я, Мерзлий Дмитро Миколайович, народився...);

^ дата і місце народження (11 листопада 1994року в м. Києві);

^ відомості про освіту (повне найменування усіх навчальних закладів, у яких довелося навчатися, назви отриманих спеціальностей, як зазначено в дипломі);

^ відомості про трудову діяльність (стисло, у хронологічній послідовності назви місць роботи і посади);

^ відомості про громадську роботу;

/ стислі відомості про склад сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада, місце роботи (навчання); неодружені вказують відомості про батьків, сестер, братів, які не мають своєї сім'ї; одружені повідомляють про членів власної родини -чоловік / дружина, діти).

3. Дата (оформлюють ліворуч, без абзацного відступу під текстом: 17 серпня 2010року або 07.09.2010).

4. Підпис (без розшифрування - праворуч під текстом).

Залежно від особливостей фаху, умов написання автобіографії зауважують й інші відомості, зокрема, науковці зазвичай вказують час здобуття вченого звання, наукового ступеня, кількість наукових праць, розробок тощо.

Під час викладу інформації у хронологічній послідовності бажано надавати перевагу числівниково-іменниковим конструкціям без прийменника:

_2010 року, а не у 2010 році._

Кожне нове повідомлення варто писати з абзацу, дотримуючись таких вимог: вичерпність відомостей, лаконізм викладу.

Автобіографія - це один з небагатьох документів, текст якої викладають від першої особи, проте у тексті на особу автора вказують особові закінчення дієслів-присудків: вступив, закінчила, здобула, звільнився, а займенник я не вживають. Автобіографія має дві форми:

o автобіографія-розповідь - з елементами опису й характеристикою згадуваних у ній людей.

o автобіографія-документ-з точним поданням фактів.

Взірець автобіографії: Автобіографія

Я, Мерзлий Дмитро Миколайович, народився 17 грудня 1990 року в м. Бровари Київської області.

1996 року пішов до першого класу загальноосвітньої школи № 7 м. Бровари, яку закінчив 2007 року з відзнакою (золотою медаллю).

2007 року вступив до Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Східні мови", де навчаюсь і зараз.

З вересня 2009 року очолюю студентську раду Інституту філології.

Склад сім'ї:

Батько - Мерзлий Микола Анатолійович, 1967 року народження, головний редактор Інформаційно-аналітичної агенції "Свобода слова".

Мати - Мерзла Любов Василівна, 1969 року народження, головний бухгалтер Видавничого дому "Дивосвіт".

Сестра - Мерзла Ірина Миколаївна, 1992 року народження, студентка Інституту мистецтв Національного педагогічного університету.

27.04.2009 Власноручний підпис

Взірець автобіографії: Автобіографія

Я, Кукал Олександр Володимирович, народився 22 січня 1979 року в м. Києві в родині науковців.

1997 року з відзнакою закінчив загальноосвітню школу № 158 м. Києва.

За програмою міжнародних обмінів навчався у Великобританії, 1997 року визнаний кращим студентом Bournemouth Tutorial College.

2002 року закінчив з відзнакою Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (спеціалізація - "Міжнародна економіка", здобув кваліфікацію магістра з управління міжнародним бізнесом).

2007 року присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.

Досконало володію англійською мовою.

З листопада 2001 року по вересень 2007 року працював у Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій на посаді наукового співробітника науково-аналітичного центру.

З вересня 2007 року працюю радником голови Державного департаменту інтелектуальної власності.

Беру активну участь у роботі Асоціації міст України та громад. 2009 року нагороджений орденом Андрія Первозванного II ступеня. Склад сім'ї:

Батько - Кукал Володимир Іванович, 1952 року народження, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Мати - Кукал Надія Анатоліївна, 1953 року народження, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії НАН України.

28.08.2009 Власноручний підпис

2.6.1. Резюме. Автобіографія
2.6.2. Характеристика. Рекомендаційний лист
2.6.3. Заява
2.6.4. Особовий листок з обліку кадрів
2.6.5. Наказ щодо особового складу
2.6.6. Трудова книжка
2.6.7. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода
Тема 2.7 Довідково-інформаційні документи
2.7.1. Прес-реліз
2.7.2. Звіт
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru