Економічна безпека підприємств, організацій та установ - Ортинський В.Л. - 4. Стратегія дієвості

Мета будь-якої організації - досягти результатів. Для цього потрібно активно діяти. Стратегія дієвості дає змогу фірмам підтримувати високий працездатний стан. Дієвість менеджерів виявляється в ухваленні ефективних управлінських рішень. Для того, щоб уникнути невдач в ухваленні рішення і перетворити управлінські рішення на дії, потрібно зібрати якнайповнішу інформацію і правильно відповісти на запитання "Хто повинен знати про рішення?"; "Які дії потрібно здійснити?"; "Хто повинен їх здійснити?"; "Що потрібно зробити керівникові для підтримки виконання цих дій?" При цьому треба обдумати якомога більше варіантів, ранжуючи кожне управлінське рішення. Для реалізації цієї стратегії менеджери, в тому числі й менеджери безпеки, повинні:

o домогтися, щоб ухвалення рішень стало звичкою для підлеглих;

o проводити групове ухвалення управлінських рішень для визначення стратегічних цілей;

o попереджати невдачі в ухваленні рішень підлеглими;

o визначати якомога простіше і ясніше рішення, яке треба прийняти, і встановлювати для його ухвалення крайній термін;

o діяти самому і винагороджувати того, хто діє;

o добитися підтримки в ставці на стратегію дієвості переважного числа персоналу організації, її формальних і неформальних лідерів;

o чітко визначати систему мотивації під цей вигляд стратегічного менеджменту.

5. Стратегія ефективних працівників-професіоналів

Мета цього стратегічного менеджменту-сприяти тому, щоб звичайні люди досягали незвичайних результатів. Для досягнення цієї мети і використовують цю стратегію. Головна мета ефективного менеджера і стратегії ефективних працівників-професіоналів - домогтися, щоб кожен працівник діяв самостійно після того, як визначено мету, спосіб її досягнення і спосіб винагороди. Топ-менеджер може визначити, хто з його підлеглих є ефективним працівником-професіоналом, відповівши на запитання: "Хто рідко відсутній?"; "Хто добре працює без тиску?"; "Хто виконує роботу якісно і вчасно?"; "Кому можна доручити роботу, щоб справа не стояла через чиюсь відсутність?"; "Хто не звертається до керівництва, щоб його відзначили?"; "Хто працює добре і за відсутності керівника?"; "Хто постійно прагне вдосконалювати свою роботу?"; "Хто сприяє внутрішньофірмовій співпраці?" і т.ін. Такі працівники дуже потрібні для успішної діяльності кожної фірми: вони мають ресурс успіху, необхідний для досягнення поставленої мети. Мистецтво менеджера полягає в тому, що він, перш ніж поставити перед підлеглими недосяжну мету, або допомагає їм отримати необхідний ресурс успіху, або приймає працівників з уже наявними ресурсами. Найважливішим способом винагороди для цієї категорії працівників є виявлення особистої зацікавленості до них з боку вищого керівництва.

У процесі реалізації цієї стратегії для менеджера важливо:

o досягнути того, щоб кожен працівник міг сам поставити мету, визначити поведінкову стратегію і відповідний спосіб винагороди;

o визначити необхідну поведінкову стратегію для кожного працівника (у т.ч. визначити поведінку, необхідну для отримання результатів);

o забезпечити людей інструментарієм для виконання роботи;

o визначити межі кожної роботи;

o переконатися в тому, що кожен має чітке уявлення, як його робота сприяє досягненню загальної мети;

o винагороджувати тільки за конкретні результати;

o заохочувати час тиші, коли кожен може задуматися над поставленими цілями, і час бурхливих, творчих дискусій та суперечок з проблем і фактів їх рішення;

o остерігатися "процедурників ", які витрачають багато сил і часу в процесі діяльності, але не отримують конкретних результатів.

5. Стратегія ефективних працівників-професіоналів
6. Стратегія спрощення
7. Стратегія якості
8. Стратегія лояльності і відданості
9. Стратегія співпраці
Режим функціонування системи економічної безпеки
2.2. Концепція безпеки підприємства
ТЕМА 3. Служба безпеки фірми (підприємства, організації, установи)
3.1. Служба безпеки як підсистема підприємства (організації)
3.2. Процедура створення і ліквідації служби безпеки підприємства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru