Міжнародні організації - Мокій А.І. - 4.3. Міжнародні організації загальної компетенції в межах економічної співпраці

Однією з найпотужніших організацій, які входять до системи ОЕСР, є "група Великої Сімки", створена в 1975 році з метою вирішення глобальних фінансових і валютних питань на рівні керівників урядів провідних країн Заходу. У 1997 році до цією організації вступила Росія, і групу стали називати "Великої Вісімкою" (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, СІЛА, Франція, Японія, Росія).

На засіданнях організації розглядаються питання досягнення збалансованої динаміки зростання основних обмінних курсів, координації та узгодження стратегій економічного розвитку, розробки загального економічного курсу провідних країн світу.

Автономним органом у межах ОЕСР є Міжнародне енергетичне агентство (MEA), створене в 1974 році, за участю всіх країн-учасниць ОЕСР, за винятком Ісландії та Мексики.

Організаційна структура MEA включає: Керуючу Раду, що складається з високопоставлених представників кожної держави, які відповідають за питання енергетики; постійні групи та спеціальні комітети (з питань довготермінової співпраці в галузі енергетики, надзвичайних ситуацій, ринків нафти та ін.); Секретаріат, який складається з експертів у галузі енергетики і виконує допоміжні функції.

Головні цілі та завдання MEA:

- співпраця з питань розвитку і застосування різних джерел енергії;

- заходи з підвищення ефективності використання енергії;

- забезпечення постійного функціонування системи інформації про стан міжнародного нафтового ринку;

- налагодження співпраці з країнами, що не входять до складу MEA, та міжнародними організаціями для розв'язання глобальних проблем розвитку енергетики;

- удосконалення системи подолання порушень у постачанні електроенергії.

До системи ОЕСР належить також Агентство з ядерної енергії (АЯЕ), утворене в 1958 році за участю країн-учасниць ОЕСР, за винятком Нової Зеландії та Республіки Корея. Мета діяльності цієї організації - співпраця між урядами країн-учасниць у використанні ядерної енергії як безпечного, економічного джерела.

Основними функціями Агентства з ядерної енергії відносяться: - оцінка внеску ядерної енергії до загального енергопостачання; - розвиток системи обміну науково-технічною інформацією; - організація міжнародних досліджень, підготовка програм розвитку ядерної енергетики; - заохочення до співпраці з гармонізації політики та практики регулювання ядерної енергії (захист людей від радіації та охорона довкілля).

Організаційна структура Агентства включає такі підрозділи: Рада ОЕСР; Виконавчий комітет з ядерної енергії; п'ять спеціалізованих комітетів (з розвитку ядерної енергетики та паливного циклу; з регулювання діяльності в галузі ядерної енергії; з безпеки ядерних приладів; з радіаційного захисту; з охорони здоров'я).

4.3. Міжнародні організації загальної компетенції в межах економічної співпраці

До організацій загальної компетенції зараховують організації, які утворилися після розпаду колоніальних імперій або внаслідок макрорегіоналізації світових господарських зв'язків.

Найважливішими з них є Рада Європи, Співдружність націй, Організація Північного співробітництва, Ліга арабських держав, Організація з безпеки та співробітництва, Організація Ісламська конференція.

1. Рада Європи (нараховує 46 країн, заснована в 1949 році) - організація широкого профілю, яка охоплює такі сфери діяльності: права людини, засоби масової інформації, співпраця у правовій галузі, соціальні та економічні питання; охорона здоров'я, освіта, культура, молодь, спорт, захист довкілля. Рада Європи розробляє загальноєвропейські конвенції та угоди, які є основою для відповідних змін у національних законодавствах з метою їх гармонізації.

Україна обрала демократичний шлях розвитку, що відповідає стандартам європейського співтовариства. У штаб-квартирі Ради Європи в м. Страсбурзі (Франція) 9 листопада 1995 року відбулася урочиста церемонія вступу України до цієї організації. Рада Європи розробила низку програм сприяння демократичним і правовим реформам у країнах Центральної і Східної Європи, для реалізації яких було надано близько 10 млн дол. США. Програми стосувалися місцевого самоврядування, судочинства, виборів. Так, програма "Демосфен" передбачала експертний аналіз проектів двосторонніх угод у забезпеченні прав національних меншин, які Україна запропонувала укласти новим незалежним державам на теренах колишнього СРСР. Рада Європи надає консультативну допомогу в розробці навчальних програм для підготовки юристів в Україні (наприклад, в Інституті міжнародних відносин Київського університету ім. Т. Шевченка). Представники нашої держави беруть участь у роботі основних і спеціальних комітетів Ради Європи, зокрема з прав людини, з питань соціальної безпеки, міграції, культурної спадщини, засобів масової інформації. Українські експерти працювали в комітеті з правових проблем біженців та осіб без громадянства, прав національних меншин та їхніх мовних прав. Україна стала однією з договірних сторін деяких конвенцій Ради Європи: Європейської культурної конвенції, Європейської Рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними громадами або владами, Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного законодавства, а також конвенцій з боротьби зі злочинністю, захисту прав національних меншин.

2. Співдружність націй (включає 53 країни та утворена в 1931 році) здійснює діяльність у таких основних напрямах: підтримка політичної та економічної співпраці; сприяння стійкому розвитку економік країн-учасниць; консультаційні, представницькі та інформаційні завдання; розробка та реалізація програм розвитку Співдружності; організація та проведення конференцій для ухвалення декларацій з різних проблем світової політики. У 1987 році прийнято Декларацію про світову торгівлю; у 1991 році - Декларацію про головні права.

3. Організація Північного співробітництва, яка включає п'ять країн, була утворена в 1971 році. її основними завданнями є: підвищення якості та конкурентоспроможності продукції північного регіону; забезпечення охорони довкілля та екологічно сталого використання природних ресурсів; зростання рівня зайнятості, покращення умов праці та соціального забезпечення.

4. Ліга арабських держав (ЛАД) створена в 1945 році. її учасницями є 21 арабська країна і Палестинська Автономія. Мета функціонування - досконалення та координація політики країн-учасниць у різних галузях, захист національної безпеки та незалежності.

5. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), створена в 1975 році, нараховує 55 країн, головними завданнями 6: досягнення сталого економічного розвитку; покращання контактів та практичної співпраці з охорони довкілля; сприяння зміцненню міжнародного миру та безпеки.

6. Організація Ісламська конференція (ОІК) включає 57 мусульманських держав. II було створено в 1969 році з метою поглиблення співпраці в економічних, соціальних та наукових питань, проведення консультацій між країнами-учасницями в міжнародних організаціях, зміцнення мусульманської солідарності.

Тема 5. Нато - об'єднання незалежних держав
5.1. Передумови створення організації: цілі та завдання
5.2. Організаційна структура установи
5.3. Основні напрями співпраці України з НАТО
Тема 6. Юнеско - міжнародна організація сучасності
6.1. Основні напрями діяльності ЮНЕСКО
6.2. Організаційна структура організації
6.3. Україна та ЮНЕСКО
Тема 7. Міжнародні валютно-фінансові організації в системі наддержавного регулювання світового господарства
7.1. Цілі та функції міжнародних економічних організацій групи Світового банку
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru