Основи підприємницької діяльності - Варналій З.С. - Відповідальність підприємця

Відповідальність - це

правові та етичні відносини підприємців до суспільства (господарюючих суб'єктів, споживачів тощо), які характеризуються виконанням своїх правових норм (правил).

Відповідальність підприємця зводиться до того, що він відповідає:

за зобов'язання, пов'язані з цією діяльністю, усім своїм майном, за винятком того, на яке відповідно до законодавчих актів не може бути звернене стягнення;

за охорону навколишнього середовища;

за додержання заходів з техніки безпеки, охорони праці,

виробничої гігієни та санітарії;

за заподіяну шкоду і збитки.

Суб'єкт підприємницької діяльності може бути визнаний судом або арбітражним судом банкрутом, якщо майна, яке йому належить, не вистачає для покриття заборгованості й немає перспектив для фінансового оздоровлення підприємства. Найманому працівникові, який втратив працездатність, підприємець забезпечує відшкодування витрат у випадках і порядку, передбачених законодавством.

Як бачимо, підприємництво спрямоване на ефективне ведення господарства, сприяє вияву і розвитку особистості людини, її здібностей і потреб, передбачає персональну економічну та адміністративну відповідальність підприємця. Воно несумісне з втратами, некомпетентністю, шахрайством. У підприємницькій діяльності повною мірою використовується комерційний талант людини, її честолюбство. Особливе місце в цивілізованому підприємництві у партнерських відносинах займають чесність і порядність. Тому не варто займатися підприємницькою діяльністю людині, яка не схильна до сумлінної праці, яка ігнорує свої права, не виконує відповідні обов'язки, не несе ніякої персональної відповідальності, не відчуває необхідності постійно вчитися і поповнювати свої знання, не має особистого тяжіння до творчої праці та ініціювання нових ідей і проектів, не готова до самопожертви. Справжній і відчутний підприємницький успіх не прийде до людини, котра не вірить у себе, свою підприємницьку ідею; ставиться з підозрою до людей і не здатна на повагу, партнерство і дружбу; не утруднює себе виваженою аналітичною діяльністю; не сприймає чужих думок і пропозицій.

Отже, ще раз підтверджується об'єктивна необхідність щодо надзвичайно великих вимог до підприємця, що обумовлює високу професійну та морально-етичну підготовку людей, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність. З іншого боку, це можливо лише за умов активної діяльності держави стосовно сприяння підготовці підприємницьких кадрів, навчанню майбутніх підприємців, інформованості їх з питань підприємництва, що, в свою чергу, вимагає відкриття спеціальних навчальних закладів, організації інформаційних центрів, бізнес-інкубаторів. Підготовка і підвищення кваліфікації підприємницьких кадрів набувають особливого значення на етапі активного реформування економіки України на ринкових засадах. Саме висококваліфікований, економічно та юридично підготовлений майбутній підприємець і повинен стати ключовою постаттю (фігурою) ринкової економіки.

Для входження у світ підприємництва для підприємців-початківців необхідні знання, ентузіазм, велике вміння та бажання знайти своє місце в цьому складному світі бізнесу. Велике значення мають і знання головних заповідей підприємця. Ось основні з них:

Постійно генеруйте ідеї.

Умійте збагачувати власність.

Не бійтесь конкуренції.

Працюйте на споживача, задовольняйте його вимоги.

Не бійтесь зменшити ціну, бійтесь її збільшити.

Створіть команду на довірі.

Складіть бізнес-план.

Рекламуйте не стільки товар, скільки імідж своєї фірми.

Не бійтесь брати кредити (якщо їх дають).

"Не тримайте всі яйця в одному кошику".

Будьте доброзичливі.

Безперервно вчіться і творіть.

Пам'ятайте, найголовніший ваш капітал - це ви самі.

ТЕМА 8. Етика підприємництва та соціальна відповідальність у бізнесі
1. Складові підприємницької етики
2. Культура підприємництва та діловий етикет
3. Юридична та соціальна відповідальність у бізнесі
Розділ 2. Організаційно-правові форми підприємництва
ТЕМА 1. Види та сфери підприємницької діяльності
1. Приватне, колективне та державне підприємництво
2. Види підприємницької діяльності
ТЕМА 2. Форми організації підприємництва
1. Організаційні одиниці підприємництва
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru