Основи підприємницької діяльності - Варналій З.С. - ТЕМА 7. Аналіз підприємницької діяльності фірми

Для з'ясування доцільності запланованих дій, прибутковості та ризикованості майбутніх чи проведених операцій підприємець повинен здійснювати ретельний аналіз своєї діяльності. Тільки на цій основі він може давати всебічну оцінку бізнесу, приймати виважені, добре спрогнозовані управлінські рішення. Аналіз підприємницької діяльності пов'язаний з багатьма аспектами організації бізнесу. Виявити майбутні шанси на успіх, мінімізувати або уникнути ризику в умовах змін ринкового середовища - надзвичайно важлива функція підприємницького управління.

1. Необхідність і напрями аналізу підприємницької діяльності

Аналіз будь-якої підприємницької діяльності можна охарактеризувати як перевірку даних про економічні дії та процеси, що відбуваються на підприємстві. Це своєрідний засіб орієнтування підприємця на ринку, визначення місця його фірми серед конкурентів.

Систематичний аналіз діяльності дозволяє підприємцю краще оцінювати стан підприємства, робити його розвиток стабільно прибутковим. Здійснення підприємницького аналізу дає змогу підприємцю вирішувати такі завдання:

1. Своєчасно оцінювати результативність діяльності.

2. Враховувати фактори, що впливають на зміну обсягів прибутку.

3. Запобігати виникненню підприємницьких ризиків.

4. Визначати зміни у витратах на виробництво та збут продукції, розробляти на цій основі стратегію ціноутворення.

5. Знаходити найбільш раціональні напрями розвитку підприємницької діяльності.

Залежно від цілей проведення аналізу підприємницька практика розрізняє різні види аналізу. Найбільш поширені серед них - стратегічний та оперативний, експрес-аналіз та деталізований аналіз підприємницької діяльності.

Стратегічний аналіз спрямований на вияв переваг підприємництва, його можливостей досягнути успіху, уникнути ризиків, втрат, які можуть виникнути в довгостроковому періоді діяльності.

Такий аналіз включає з'ясування позитивних і негативних аспектів діяльності підприємства, визначення якісних особливостей перспективного розвитку в ринковому середовищі. Зрозуміло, шо характер стратегічних завдань розвитку фірми визначає періодичність проведення цього виду аналізу. Це може бути певний період - рік, півріччя, квартал, або проведення аналізу у випадках суттєвих змін на ринку збуту, появи нових технологій тощо.

Підприємець постійно стикається з необхідністю проведення оперативного аналізу, який ше називають вартісним. Він спрямований на оцінку результатів діяльності підприємства та його структурних підрозділів. Характерною особливістю оперативного аналізу виступає його цілісний комплексний характер. Складові оперативного аналізу такі:

1. Аналіз підсумків діяльності шляхом використання показників, які характеризують кінцеві результати, - прибуток, обсяг продаж або обсяг наданих послуг.

2. Аналіз витрат виробництва й збуту продукції - матеріальні витрати, фонд оплати праці та інші витрати.

3. Аналіз продукту на ринках збуту - частка продукції або послуг у порівнянні з конкурентами.

Оперативний аналіз дозволяє визначити стан підприємницької діяльності шляхом порівняння кінцевих результатів діяльності з ефективністю використання ресурсів підприємства, витрат на виробництво продукції або послуг.

При проведенні аналізу підприємницької діяльності важливо оцінити вплив зовнішніх факторів. Суть в тому, шо перші дві позиції складових оперативного аналізу показують зростання чи зменшення витрат, зміни в обсягах виручки та прибутку, які можуть не залежати безпосередньо від зусиль підприємця. Зміни можуть бути викликані зрушеннями в конкурентно-ринковому середовищі: появою принципово нових технологій, продуктів, матеріалів. Затримка в переході підприємства на випуск нової продукції може спочатку викликати навіть зростання прибутків за рахунок зменшення конкурентного тиску. Але в подальшому несвоєчасне оновлення продукції або запровадження новинок обумовить значне погіршення результатів підприємницької діяльності.

Отже, аналіз підприємницької діяльності може бути об'єктивним лише за умов оцінки всіх складових - внутрішніх і зовнішніх.

1. Необхідність і напрями аналізу підприємницької діяльності
2. Методика проведення аналізу підприємницької діяльності
ТЕМА 8. Фінансове забезпечення управлінських рішень
1. Основи організації фінансів підприємств
2. Фінансова діяльність в підприємницькому управлінні
3. Зміст управління фінансами підприємств
Розділ 4. Державне регулювання та самоорганізація підприємства
ТЕМА 1. Система державної підтримки та сприяння розвитку підприємництва
1.Сутність та методи державного регулювання підприємництва
2. Державна політика підтримки підприємництва
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru