Теорія журналістики - Приступенко Т.О. - Додаток 1 Редакційні принципи Бі-Бі-Сі для авторів випусків новин та інформаційних програм

Додаток 1 Редакційні принципи Бі-Бі-Сі для авторів випусків новин та інформаційних програм

1. Вступ

"Аудиторія цілком правомірно сподівається від Бі-Бі-Сі дотримання найвищих редакційних стандартів та стичних норм. "Настанови журналістам Бі-Бі-Сі" становлять публічний виклад цих стандартів і норм, а також шляхів, якими, на думку Бі-Бі-Сі, творці програм можуть їх досягти. Детально роз'яснюючи підхід Бі-Бі-Сі до найскладніших редакційних питань, цей документ дає творцям програм усіх рівнів настанови, які слід знати і виконувати" — зазначив Грег Дайк, генеральний директор.

Щоб бути теле- й радіомовною компанією, яку в усьому світі цінують за творчий підхід і якій найбільше довіряють, Бі-Бі-Сі намагається забезпечити своїх глядачів і слухачів програмами, що інформують, навчають, розважають і культурно збагачують аудиторію інакше, ніж це роблять комерційні станції. Бі-Бі-Сі прагне в усьому керуватися своїми публічно проголошеними цілями; сприяти творчому зростанню талановитої молоді Великої Британії; працювати незалежно від будь-чиїх інтересів і діяти на рівні найвищих стичних стандартів.

Мста Бі-Бі-Сі — давати повну й неупереджену картину життя різних народів і культур Великої Британії та всієї планети. Програми Ві-Бі-Сі повинні відображати всю строкатість і розмаїття світу, аби показувати життя таким, яким воно є.

Аудиторія Бі-Бі-Сі повинна знати, що може довіряти редакційній незалежності й доброчесності програм Бі-Бі-Сі, і що ті чи інші рішення приймаються лише з умотивованих редакційних міркувань, а не внаслідок неправомірного тиску в політичних, комерційних чи особистих інтересах. Настанови журналістам

Ці настанови розроблені з мстою належної підготовки авторів і редакторів програм до взяття на себе певних ризиків, не виходячи при цьому за межі тих норм, на які спирається світова репутація Бі-Бі-Сі як правдивої та неупередженої компанії. "Настанови журналістам Бі-Бі-Сі" поширюються па все мовлення Бі-Бі-Сі у Великій Британії та міжнародному ефірі незалежно від засобу масової інформації — телебачення, радіо чи мережі Іитсрнст. Ці настанови стосуються всіх, хто створює програми для Бі-Бі-Сі, де б вони не працювали — у штаті Корпорації, на позаштатній основі чи в незалежній компанії — виробнику програм.

Усі матеріали Бі-Бі-Сі, розміщені в Інтернеті, повинні, крім того, відповідати вимогам "Настанов для Інтсрнет-видань Бі-Бі-Сі".

Цей документ становить стислий виклад основних інструкцій щодо створення випусків повий і публіцистичних програм. Повний текст "Настанов журналістам Бі-Бі-Сі" і "Настанов для Інтернет-видань Бі-Бі-Сі" можна знайти на веб-сайті "Редакційна політика" порталу внутрішньої мережі Бі-Бі-Сі (ВВС Gateway intranet) і на публічному веб-сайті.

У разі сумнівів просимо звертатися за роз'ясненнями в порядку, викладеному в пункті 7 цього документа або в розділі І "Настанов журналістам Бі-Бі-Сі".

2. Достовірність

Програми Бі-Бі-Сі повинні бути правдивими й достовірними. Аби досягти цього, ви зобов'язані піддавати інформацію неодноразовій перехресній перевірці, а за необхідності звертатися за порадою. Проте доволі часто достовірність — цс не лише питання правильного викладу фактів. Слід уважно розглянути всю інформацію з цього питання, аби зрозуміти істинну суть того, що повідомляється або описується.

Джерела

Наскільки можливо, збирайте інформацію "з перших рук". Якщо не можете цього зробити, знайдіть очевидців або тих, хто має безпосередні відомості про проблеми чи події. Не покладайтеся лише на одне джерело, вмійте відрізняти першоджерела від відомостей "з других рук". Інформація з одного джерела може бути хибною або застарілою. Дати та власні імена слід піддавати подвійній перевірці за різними джерелами.

Інформаційні агенції

Повідомлення інформаційних агенцій, особливо закордонних, можуть відрізнятися за рівнем надійності. Досвід радить не покладатися на повідомлення лише однієї агенції" якщо воно не підтверджене кореспондентом Бі-Бі-Сі або іншою агенцією.

Перевірка фактів та інформаторів

Підготовка програми вимагає надзвичайної ретельності. Піддавайте факти перехресній перевірці. Маючи справу з громадським діячем, вам доведеться неодноразово перевіряти й підтверджувати повідомлені співрозмовником факти. Крім того, вам може знадобитися документальне підтвердження достовірності інформації та особи, яка її повідомила. Таке підтвердження слід шукати в інших джерелах, ніж ті, які пропонує сам інформатор. При цьому корисно розбірливо занотовувати в ході розмови сказане, а також інші важливі деталі. Користування послугами сторонніх агенцій У пошуку інформаторів не покладайтеся на сторонніх помічників. Хоча інформаційні та інші спеціалізовані агенції можуть інколи бути корисними джерелами інформації, проте будь-які надані ними відомості або контакти слід піддавати подвійній перевірці. Не слід користуватися послугами агенцій, що працюють з акторами, для пошуку людей і інтерв'ю на теми, що конкретно не стосуються їхньої професії.

Оголошення про пошук постачальників інформації

Оголошення про пошук постачальників інформації і матеріалів слід розглядати як крайній засіб. Кожному такому оголошенню повинна передувати солідна дослідницька робота, і воно дається наприкінці, а не на початку процесу пошуку. Будь-якого постачальника інформації, який відгукнувся на таке оголошення, слід піддати особливо прискіпливій перевірці.

Про будь-які плани щодо такого оголошення ви повинні доповідати керівнику вашого відділу або замовнику програми.

Статистика

Використовуйте статистику і результати опитувань громадської думки обережно і суто в контексті програми. Щодо регулярно публікованих статистичних даних можна зробити аналіз змін за певний проміжок часу. Завжди посилайтеся на джерело даних, аби аудиторія могла скласти власну думку з приводу зроблених висновків.

Інтернет - програми в режимі он-лайн

На тих сайтах, де можуть висвітлюватися політичні або державні питання, слід подбати про те, аби висловлені в Інтернеті думки й погляди не сприймалися як фактичне висловлення думки всього населення або погляд Бі-Бі-Сі.

Будь-які підсумки комп'ютерного голосування не слід називати опитуванням громадської думки. Не молена також подавати одержані результати тільки у відсотковому вираженні. Будь-які такі підсумки повинні супроводжуватися заявою, що цс опитування не може вважатися репрезентативним і не обов'язково представляє громадську думку в цілому.

Поставлені сцени, інсценовані події

Не завжди є можливість — особливо коли знімання ведеться однією камерою — зафіксувати на плівці всі події точно так, як вони відбуваються. Ллє телеглядачів у жодному разі не можна вводити в оману тим, що вони бачать і чують у програмі, а отже, застосування поставлених сцен і монтажу не повинне перекручувати події й хибно їх висвітлювати.

Ви повинні подбати про таке:

— епізод, що має значення для розуміння розвитку подій, не повинен бути поставленим або інсценованим, у протилежному випадку належить чітко попередити про це аудиторію;

- не просити постачальників інформації відтворити перед камерою важливі події, якщо не збираєтеся сказати про цс у програмі;

— глядачів слід спеціально повідомити, якщо інсценовані перед камерою події взагалі могли не відбутися без вашого втручання;

— не можна робити паралельний монтаж кадрів і сцен, аби склалося враження, що вопи відбувалися водночас, якщо наслідком цього станс перекручене або хибне уявлення про справжні події.

Реконструкції

Реконструкція — це подія, явно відтворена перед камерою або мікрофоном у місці, де знімальна група не була, коли там відбувалася справжня подія. Реконструкції повинні бути чітко позначені як такі, аби нікого не ввести в оману. Коли програма створює реалістичну сцену на основі реальних фактів, яка проте не є реконструкцією жодного з них, про це має бути чітко сказано.

Реконструкції у випусках новин

Випуски новин, як правило, не повинні містити реконструкцій фактичних подій з огляду па надто великий ризик введення глядача в оману. Проте до випусків новин можна включати реконструкції, зроблені кимось іншим (наприклад, поліцією під час розслідування злочину).

Відео- або аудіоповідомлення для ЗМІ

Бі-Бі-Сі, як правило, не використовує фрагментів з таких повідомлень, якщо автори програми можуть зібрати матеріали власними силами. Використання матеріалів із цих повідомлень має бути вмотивоване редакційними міркуваннями і чітко обумовлене в ефірі.

Архівний матеріал

Архівний матеріал, використаний для ілюстрування актуальної проблеми або події, має бути чітко позначений як такий, якщо є бодай найменша небезпека того, що використання матеріалу з однієї події для ілюстрування іншої може ввести аудиторію в оману.

Часте використання відзнятого матеріалу про один і той самий випадок — наприклад, про взяття проби па алкоголь в одного й того ж водія — недобросовісне й може бути сприйняте як навмисне знеславлення.

Уникайте використання кадрів болю й страждань, насильства, горя і смерті лише як фону чи для ілюстрування якоїсь загальної теми. Як правило, такий матеріал не ставлять і в анонси сюжетів на початку програми. Архівні кадри охоплених горем і відчаєм людей, яких можна впізнати, можуть бути використані лише з дозволу редактора або керівника відділу.

Виправлення помилок

Якщо ви припустилися серйозної помилки, необхідно чітко, відверто і швидко це визнати. Своєчасне виправлення помилки може відохотити постраждалу сторону від подання скарги. Бажаного ефекту досягне спростування, в якому буде чітко названо помилку і сказано, що мало бути насправді.

Якщо в ефір вийшла неправдива інформація наклепницького змісту, правильний текст спростування слід узгодити з юристами Бі-Бі-Сі. Невдало сформульоване спростування може лише погіршити ситуацію.

1. Вступ
2. Достовірність
3. Неупередженість
4. Безсторонність
5. Недоторканність приватного життя
6. Пристойність, людська гідність, насильство, антигромадська поведінка
7. Процедура розгляду та узгодження
Додаток 2 Етичні засади роботи журналіста: західний досвід
І. Вступ
II. Західний досвід саморегуляції журналістського середовища
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru