Теорія журналістики - Приступенко Т.О. - Етичні стандарти регіональної щоденної преси Франції

Правила та норми поведінки щоденної регіональної преси

Вільне висловлювання думок та позицій — одна з найважливіших людських цінностей. Отже, кожен громадянин може говорити, писати, друкувати вільно все, що вважає за потрібне, поки він не зловживає цими свободами згідно з нормами закону (ст. 11 Декларації прав людини та громадянина від 26 серпня 1789 p.).

Кожна особа має право на свободу висловлювань. Ця свобода передбачає право на вільну думку і право отримувати та передавати інформацію або думки без жодного втручання влади і без огляду на кордони (ст. 10 Європейської конвенції захисту прав людини та основних свобод).

Передісторія

Вплив щоденної французької преси на життя французів зобов'язує її до нагального розуміння того, які насправді складні відносини між правосуддям, пресою та громадянами.

Міркування про її роль та відносини з правосуддям підштовхнули профспілку щоденної регіональної преси до думки заснувати 1989 р. у межах Інформаційної комісії робочу групу "преса — правосуддя".

Цей задум мав продовження в організації колоквіуму, який відбувся у Парижі 14—15 червня 1991р. Його оприлюднені висновки становлять нині основу розуміння стандартів поведінки в регіональній пресі.

Численні медіа — підприємства звернулися до шкіл журналістики за допомогою в організації курсів підвищення кваліфікації на своїх ЗМІ, відштовхуючись від базового модуля "преса — правосуддя", щоб нагадати основні принципи законів про пресу. З ініціативи регіональних газет відбулося також безліч зустрічей за напрямом "преса — правосуддя".

Цільний кодекс "преса — правосуддя" був остаточно виписаний у 1993 р. Він перераховував основні норми законів про пресу, а також розтлумачив журналістам значення юридичних термінів, які використовуються в законодавстві про ЗМІ. Цей документ вийшов друком як посібник і був розповсюджений серед більшості фахівців регіональної преси.

Профспілка заснувала власну юридичну службу з метою інформувати ЗМІ про всі пропозиції або нововведення, що стосуються роботи з інформацією.

Документ "Правила і норми поведінки щоденної регіональної преси" — це логічне продовження і завершення всієї цієї роботи на утвердження реальної демократії та кращих умов розвитку провідної для демократії професії.

Вступ

Швидке збільшення кількості різноманітних джерел інформації, пов'язане з розвитком комунікативних засобів, загрожує неможливістю визначити, звідки насправді пішла інформація.

Ця небезпечна тенденція ставить на порядок денний питання про роль та відповідальність медіа, які чітко ідентифікуються в суспільстві, відповідальність не тільки перед громадянами, а й перед усією країною.

Відштовхуючись від цієї подвійної потреби, щоденна регіональна преса нагадує про свою роль та особливості.

Щоденна регіональна преса Франції, що об'єднує 37 газет, 5 тисяч журналістів та 20 мільйонів читачів і є місцевим носієм інформації для громадян, свідома своєї відповідальності стосовно щоденного правильного інформування аудиторії.

Ця відповідальність виявляється у повазі до двох основних цінностей: право інформувати та повага до особистості. Вона визначається не лише правом на свободу висловлювань, а й дотриманням жорстких етичних стандартів.

Етичні норми роботи журналіста випливають із культурного, освітнього розвитку й професіоналізму працівників ЗМІ та виявляються в їхній щоденній роботі.

Видавничі директори всіх щоденних регіональних газет дійшли згоди, що всім журналістам необхідно обов'язково дотримуватись спільно напрацьованих професією стандартів. Директори нагадують, що особиста відповідальність кожного журналіста за правдивість поданої ним інформації безпосередньо пов'язана із загальною відповідальністю газет за зміст оприлюдненого матеріалу. Правила та норми поведінки професіоналів Близька до своїх читачів та свідома своєї відповідальності перед ними газета дбає про те, щоб "факт" завжди був відокремлений від "коментаря" в коленій оприлюдненій інформації.

ІІІ. Вимоги щодо чіткості та достовірності
IV. Створення української комісії з журналістської етики (перший досвід)
Звернення журналістської ініціативи "Журналісти — за чисті вибори"
Кодекс професійної етики українського журналіста
Додаток 3 Кодекси журналістської етики
Декларація принципів Американського товариства редакторів газет (АТРГ)
Правила — рекомендації щодо нормальної діяльності преси (Данія)
Кодекс журналістської стики Естонії
Ваші обов'язки як журналіста: Декларація принципів поведінки журналістів
Кодекс професійної стики товариства професійних журналістів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru