Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В.Л. - Застосування системи Microsoft XAL на світових ринках

Спектр ділової активності компаній, що зробили свій вибір на користь автоматизованої системи Microsoft XAL охоплює практично всі види виробничої діяльності, починаючи з важкого машинобудування і закінчуючи виробництвом високоточного вимірювального устаткування, будівництвом, виробництвоїй фармацевтичних продуктів, виробництвом товарів народного споживання і побутової техніки.

Microsoft XAL використовується також у сфері послуг, зокрема консалтингу, телекомунікаційному і готельному бізнесі, туризмі, візовій підтримці тощо. За допомогою Microsoft XAL управляють своєю діяльністю підприємства добувних та оброб-лювальних галузей, таких як нафтовидобування і нафтопереробка, лісова (деревообробна) промисловість, газодобування.

У загальному обсязі користувачів Microsoft XAL у країнах Західної Європи торгові підприємства становлять 40 %, промислові - 34, підприємства сфери послуг - 17, державні підприємства - 9 %.

Oracle E-Business Suite - це повний комплекс застосувань для електронного бізнесу, що функціонує у межах локальної мережі Intranet і глобальній мережі Internet. Комплекс включає повний набір рішень, необхідних для автоматизації управління підприємством.

Oracle E-Business Suite дає змогу на єдиній платформі вирішувати широкий спектр задач: управління ефективністю підприємства на основі системи корпоративних показників; бю-джетування і консолідація; облік і звітність; управління виробництвом, запасами, ланцюжками постачань, персоналом, якістю, продажем.

Пакет бізнес-застосувань Oracle E-Business Suite включає сотні інтегрованих програмних модулів, що дозволяють підприємству вирішувати бізнес-задачі у сфері управління виробництвом, фінансами, матеріально-технічним постачанням, запасами і збутом, маркетингом і продажем, взаємодією з постачальниками і відносинами з покупцями, а також ефективно будувати кадрову політику, управлінський облік і проводити операції через електронні торговельні майданчики. Функціональні блоки Oracle E-Business Suite 1 Ii:

o Oracle ERP (Enterprise Resource Planning) - застосування для автоматизації управління внутрішньогосподарськими процесами підприємства (виробництво, фінанси, постачання, управління персоналом) та їх оптимізації;

o Oracle CRM (Customer Relationship Management) - застосування для автоматизації і підвищення ефективності процесів, орієнтованих на відносини з клієнтами (продаж, маркетинг, послуги);

o Oracle E-Hub (Електронна комерція) - застосування організації електронних торговельних майданчиків.

Застосування Oracle CRM, Oracle ERP, Oracle E-Hub (Exchange) повністю інтегровані і створені для співпраці один з одним, утворюючи повний єдиний комплекс для електронного бізнесу - Oracle E-Business Suite, що дозволяє підприємствам використовувати єдине джерело даних у системі та не витрачати час і кошти на інтеграцію.

Основні можливості функціональних блоків: Oracle ERP; управління дискретним виробництвом та безперервним виробництвом, фінансами, персоналом, постачанням і складами, проектами; Oracle CRM; маркетинг, продажі сервіс, центр взаємодії (Call-center), електронні торговельні майданчики (Exchange).

Корпорація Oracle є постачальником корпоративного програмного забезпечення. Вона пропонує повний комплекс технологій для побудови IT-інфраструктури й управління сучасним підприємством, зокрема сімейство базових програмних технологій Oracle 10g, готове рішення для колективної роботи Oracle Collaboration Suite, повнофункціональний комплекс бізнес-застосувань Oracle E-Business Suite та інтеграційне рішення для управління даними Oracle Data Hub. Корпорація надає свої продукти і послуги у сфері консалтингу, навчання і технічної підтримки у багатьох країнах світу.

my SAP Business Suite - це сукупність рішень, що пропонує широку функціональність, повну інтеграцію, необмежену масштабованість і взаємодію в рамках мережевих інфраструктур ведення бізнесу.

Сфера застосування: повнофункціональна ERP-система для комплексної автоматизації середніх і великих компаній. Підтримує управлінські концепції: ERP, ЕАМ, MRP II, CRM, SCM, PLM, eBusiness.

mySAP Business Suite включає: управління ресурсами підприємства (mySAP ERP); управління відносинами з клієнтами (mySAP Customer Relationship Management); управління життєвим циклом продукту (mySAP Product Lifecycle Management); управління відносинами з постачальниками (mySAP Supplier Relationship Management).

Функціональні можливості: управління виробництвом, постачання, управління запасами, взаємодія з постачальниками, управління персоналом і розрахунки заробітної платні, фінансове планування, управлінський облік, електронний бізнес тощо.

Система управління ресурсами підприємства ту SAP Enterprise Resource Planning (mySAP ERP) - повнофункціональне ERP-рішення, що є набором пакетів і модулів. Це дає змогу компаніям впроваджувати тільки ту функціональність управління бізнесом, яка їм необхідна, що спрощує процес переходу на нові версії і скорочує витрати. Крім того, компанії можуть включати в рішення додаткові функціональні можливості, такі як діяльність на базі порталу, мобільний сервіс, біз-нес-аналїтика тощо. Можливість підключення нових модулів реалізована за рахунок технології інтеграції SAP NetWeaver.

Рішення mySAP ERP включає mySAP ERP Financials, mySAP ERP Human Capital Management, mySAP ERP Operations, mySAP ERP Corporate Services, mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM).

Рішення для планування, формування і підтримки взаємовигідних зв'язків з клієнтами дає змогу пов'язувати персонал, бізнес-процеси та інформацію про клієнтів у єдиному інформаційному просторі.

Функціональність mySAP CRM Interaction Center дозволяє взаємодіяти з клієнтом незалежно від типу контакту - телефоном, факсом, електронною поштою або через Internet. Можна також використовувати рішення mySAP CRM з мобільними засобами зв'язку, такими як портативний комп'ютер, мобільні телефони і PDA. Рішення забезпечує цілісність інформації в будь-якому розрізі даних.

Крім того, рішення mySAP CRM надає персоналу можливість мати різнорівневий доступ до інформації про ринок, аналітику, застосування.

Оперативні можливості CRM дають змогу управляти і синхронізувати всі контакти з клієнтами у сфері маркетингу, продажу і послуг. Аналітичний CRM допомагає оптимізувати всі інформаційні джерела для кращого розуміння поведінки клієнта. Таким чином, mySAP CRM дозволяє взаємодіяти і співпрацювати з постачальниками, партнерами і клієнтами для оптимізації процесів і задоволення потреб клієнта.

Рішення надає повний набір інструментів для задоволення потреб клієнта у будь-який момент циклу взаємодії з клієнтом: від появи нового клієнта в базі даних і багатоканального продажу до процесу замовлення продукту і додаткових послуг клієнтові.

my S АР Supply Chain Management (mySAP SCM) - це застосування для управління логістичними ланцюжками (від планування ланцюжків до об'єднання їх у мережу), відкрите, інтегроване рішення, розроблене для спільного ведення електронного бізнесу. Рішення mySAP SCM перетворює управління логістичними ланцюжками з лінійного послідовного процесу в колективну роботу персоналу компанії, партнерів і постачальників на електронному торговельному майданчику, що допомагає їм координувати свої дії у сфері логістики.

Інтеграція mySAP SCM з продуктами SAP і сторонніми продуктами, як всередині, так і за межами підприємства, дозволяє одержувати вигоду від використання платформи mySAP Business Suite для ведення електронного бізнесу. mySAP SCM забезпечує прозорість усіх рівнів запасів, замовлень, прогнозів, виробничих планів та основних показників ефективності незалежно від місцезнаходження постачальника і клієнта.

Інтеграція з функціональністю mySAP Customer Relationship Management надає можливість одержати прозорі ланцюжки постачань за вимогою. Інтеграція з функціональністю mySAP Product Lifecycle Management дозволяє залучати постачальників до процесу логістики з метою оперативного постачання нових Продуктів на ринок. Інтеграція з функціональністю mySAP Business Intelligence допомагає відстежувати процес ланцюжка постачань у режимі реального часу.

mySAP Product Lifecycle Management (mySAP PLM) дозволяє управляти життєвим циклом продукту: здійснювати процеси проектування і конструювання, розвитку і вдосконалення продукту, управління проектами, активами серед біз-нес-партнерів. Рішення mySAP PLM інтегрує процеси діяльпості всіх учасників розробки продукту: проектувальників, постачальників, виробників і клієнтів. Для всього життєвого циклу продукту, що включає розробку первинної концепції продукту, дизайн, проектування, розгортання виробництва, управління змінами продукту, сервіс і супровід, mySAP PLM забезпечує єдиний підхід до бізнес-процесів і надає необхідну інформацію, пов'язану з продуктом. Завдяки цьому mySAP PLM надає компаніям можливість одержати продукт, що відповідає потребам ринку в потрібний час і при раціональних витратах.

Рішення mySAP PLM поставляється разом з рішенням mySAP Enterprise Portals (портал для ролевого використання), для того, щоб персонал мав зручний доступ, що базується на Internet-технологіях, до внутрішньої і зовнішньої інформації, застосувань і сервісу, що необхідні для виконання їх обов'язків.

Інтеграція рішення mySAP PLM з mySAP Supply Chain Management, mySAP Customer Relationship Management, mySAP E-Procurement i mySAP Marketplace надає можливість здійснювати спільне проектування і конструювання, дизайн і закупівлі.

ту S АР Supplier Relationship Management - рішення з управління відносинами з власними постачальниками, що дозволяє зменшити вартість товарів, оскільки допомагає у виборі оптимальних джерел постачання і забезпечує швидке повернення інвестицій. Рішення дозволяє інтегрувати процеси, розширювати співпрацю й автоматизувати взаємодію з кожним із постачальників.

mySAP SRM призначено для автоматизації розширеного циклу бізнес-процесів, починаючи від вироблення стратегії постачання до оперативних закупівель і залучення постачальників. Рішення базується на консолідованому й уніфікованому бізнес-контенті, надає можливість тіснішої співпраці з усіма діловими партнерами, дозволяє оптимізувати оперативні процеси пошуку і вибору джерел постачання, скорочувати час закупівельного циклу й одержувати вигоду від служб матеріально-технічного постачання. mySAP SRM інтегрується з іншими модулями mySAP Business Suite. Підтримується обмін даними і документами з ERP- і SCM-системами (як виробництва SAP, так і інших розробників).

mySAP Human Resources - рішення для управління персоналом mySAP HR синхронізує й оптимізує всі бізнес-процеси компанії відповідно до вимог законодавства і бізнесу. Рішення mySAP HR дає змогу відділу управління персоналом тісніше й ефективніше співпрацювати з виробничими менеджерами. Рішення об'єднує стратегічні цілі управління персоналом з аналітичними даними ринку праці і допомагає об'єктивно оцінити інвестиції в персонал.

Рішення mySAP HR надає можливість: залучати, утримувати і мотивувати досвідчений персонал; домагатися того, щоб індивідуальні цілі співробітників збігалися з корпоративною стратегією розвитку підприємства; організовувати систему оплати праці, що відповідає вимогам ринку і внутрішньої політики; виробляти інші стратегії і рішення управління персоналом, які підвищують продуктивність компанії.

ту SAP Financials - закінчене фінансове рішення, яке дозволяє: проводити довгострокове управління у вартісному відношенні; інтегрувати всю фінансову інформацію та інформацію з продуктивності, процеси управління для успішного прийняття стратегічних рішень; поліпшити спілкування з інвесторами; упорядкувати фінансові потоки в ланцюжку постачань; взаємодіяти з клієнтами і постачальниками з питань платежів; зменшувати операційні витрати; збільшувати ефективність виробництва.

mySAP Business Intelligence (mySAP BI) - комплексне програмне рішення у сфері бізнес-аналітики, що забезпечує швидкий доступ до інформації і використання її в прийнятті стратегічно важливих рішень. Рішення mySAP ВІ пропонує можливість управляти знаннями, які допомагають компанії об'єднувати "тих, хто знає" з "тими, кому потрібно дізнатися". Основною компонентою його є сховище даних, розроблене для зберігання внутрішньої і зовнішньої інформації, що включає документацію, відео- й аудіо- кліпи. Рішення mySAP Business Intelligence об'єднує інформацію по всій платформі mySAP Business Suite. Воно також надає можливість швидко реагувати на зміни ринку, контролювати показники основних чинників успіху, аналізувати й оптимізувати продуктивність підприємства на основі єдиної бізнес-моделі.

Рішення mySAP ВІ включає такі аналітичні застосування:

o SAP Business Information Warehouse (SAP ВW) - сховище бізнес-інформації;

o SAP Knowledge Management (SAP KM) - рішення для управління знаннями;

o SAP Stratйgie Enterprise Management (SAP SEM) - рішення для управління корпоративною стратегією.

Рішення ту8АР Enterprise Portal надає можливість об'єднання всієї актуальної на певну дату інформації і надання її користувачам. У результаті персонал компанії може використовувати весь цей обсяг інформації для прийняття більш обґрунтованих бізнес-рішень, здійснювати успішну співпрацю і збільшувати продуктивність та ефективність виробництва.

Рішення mySAP Enterprise Portal дає змогу:

o управляти всіма видами корпоративних даних, включаючи дані бізнес-застосувань, корпоративні бази даних, архів документів та інформацію з Internet;

o консолідувати всю корпоративну інформацію, незалежно від її місцезнаходження;

o надавати користувачам повний зміст інформації, використовуючи Push-технологію, відповідно до їх конкретних функціональних обов'язків та інтересів;

o одержувати аналітичні дані і використовувати їх для досягнення стратегічної мети;

o працювати спільно і виконувати персональну роботу;

o мати доступ до всіх застосувань з єдиним загальним паролем.

ту S АР Mobile Business - це закінчене рішення для ведення мобільного бізнесу. mySAP Mobile Business надає рішення для всіх сучасних засобів мобільного зв'язку як у режимі он-лайн, такі в режимі оф-лайн. Основні компоненти включають: широкий спектр застосувань, розроблених для ведення мобільного бізнесу; відкриту технологію стандартів галузевих рішень.

Міжнародна компанія SAP AG (заснована в 1972 p., штаб-квартира розташована у Вальдорфе, Німеччина) є найбільшим у світі розробником міжкорпоративного програмного забезпечення (детальніше див. у розд. 10).

У SAP працює понад ЗО тис. чоловік у 50 країнах світу. Компанія SAP є визнаним лідером серед постачальників рішень для сумісного ведення бізнесу, призначених для всіх типів промисловості. Компанія представлена на кількох біржах, включаючи Франкфуртську і Нью-йоркську фондові біржі, під символом "SAP".

У СНД і країнах Балтії фірма SAP AG працює з 1992 р. Компанія має адаптований російськомовний продукт і великий досвід впроваджень.

Користувачі системи: міністерства фінансів і оборони багатьох країн, армія і ВМФ США, NASA, компанії Reebok, Uhde, Colgate.

Основний продукт компанії,- ERP-система SAPR/3, в якому реалізовано більше, ніж 1000 бізнес-процесів. На сьогодні розроблено більше 50 версій цієї системи на 28 мовах. За оцінкою Gartner Group, система SAP R/3 призначена для великих компаній з річним оборотом від 200 млн дол. США (детальніше див. у розд. 10.4).

R/3 впроваджено в різних галузях: аерокосмічній і оборонній; автомобілебудуванні; банківській справі; хімічній промисловості; виробництві споживчих товарів; проектуванні і будівництві; охороні здоров'я; страхуванні; ЗМІ; фармацевтиці; роздрібній торгівлі тощо.

Наприклад, SAP R/3 встановлено в таких компаніях: Autogrill SPA, Chevron, Colgate, Palmolive, COMPUSA, Deutsche Telekom AG, Eastman Chemical, ENI SPA, Fiat SPA, Microsoft, Minolta, Mott's, Pirelli SPA, Robert Bosch GMBH, Royal Philips Electronics, Security National Servicing, Siemens AG, Sony, Statoil, Telecom Italie SPA і Volkswagen AG.

У 90-x роках компанія SAP AG почала приділяти велику увагу Internet-орієнтованим рішенням своїх програмних продуктів, удосконалюючи R/3 за рахунок доповнення її клієнтськими Internet-орієнтованими модулями, поліпшуючими функціонування системи в гетерогенних середовищах.

Головний акцент SAP AG - Internet-портал MYSAP.com, за допомогою якого за запитами клієнтів надається відкрите середовище персональних рішень для спільного ведення електронного бізнесу і ПЗ для онлайнової діяльності.

На mySAP.com можна як купувати, так і продавати, а представники груп за інтересами можуть знаходити одне одного з метою торгівлі продуктами і послугами. Сервіси доступу до застосувань користувачів надаються через "тонкого" клієнта.

Послуги mySAP.com (CRM, SCM) можна одержувати також через міні-комп'ютери і мобільні телефони. Крім того, пропонується хостинг інших систем на основі XML, WML і HTML-технологій. Архітектурно mySAP.com є програмно-апаратним ядром, незалежна системна надбудова якого написана мовою АВАР, що підтримує бізнес-логіку і робочий простір, який включає засоби адміністрування, безпеки тощо. Така структура дає змогу збирати систему з готових логічних блоків і розширювати її можливості, не піклуючись про цільову платформу.

SAP Business One - це готове програмне рішення для бізнесу. SAP Business One - перспективна пропозиція в лінійці рішень SAP. Це самостійне рішення, призначене для підприємств середнього і малого бізнесу, що працюють у сферах торгівлі й надання сервісних послуг. Передусім це управлінська система, що дозволяє автоматизувати роботу відділу продажу (SFA), закупівлі, ведення складського обліку і фінансів.

Основні можливості SAP Business One: фінанси, план рахунків, сегментація рахунків, підтримка бухгалтерських операцій, періодичні проводки, бухгалтерські звіти, звіти підприємства, порівняльні звіти, бюджет, облік витрат, облік курсових різниць, шаблони фінансових звітів, можливості продажу, аналіз можливостей продажу, прогноз продажу, управління контактами, пропозиція, замовлення, відвантаження, повернення, продаж, рахунок-фактура, попередня фактура, розрахунок прибутків за документом, аналіз продажу, закупівлі, надходження, додаткові витрати, розрахунки, вхідні платежі, платіжна система, виписки банку і перевірка, запаси, довідник товарів і послуг, управління запасами, операції зі складу, прайс-лист, спеціальні знижки, спеціальні ціни, відбір і упаковка, відомість комплектування, складські звіти, специфікації, замовлення-наряд, база рішень, облік витрат, персонал, основні дані співробітників, список співробітників тощо.

Переваги для бізнесу: підвищення доходу за рахунок підвищення продуктивності роботи співробітників, швидке прийняття якісних рішень, гарантована можливість масштабуван-ня, глобальний підхід, контроль витрат, управління можливостями продажу, мінімальні витрати на впровадження. Термін впровадження - від кількох днів до двох місяців.

Відмітні особливості SAP Business One від багатьох інших пропозицій на ринку середнього і малого бізнесу:

o адаптація під конкретне підприємство здійснюється не шляхом програмування, а налагодження перевірених бізнес-процесів. Це сприяє скороченню термінів впровадження рішення до 6-10 тижнів, включаючи передпроектне обстеження і навчання користувачів;

o замовникові поставляється єдине за функціональністю рішення, а не набір модулів з нечіткою перспективою їх інтеграції між собою;

o у рішенні - своя власна вбудована функціональність CRM;

o генератор звітів дозволяє будувати аналітичні звіти без допомоги програмування;

o для розширення функціональності і/або інтеграції зі спеціалізованими рішеннями існує спеціальний набір інтерфейсів програмування (Software Development Kit);

o може бути налагоджена автоматична перевірка виконання бізнес-правил, або правил документообігу.

Інтеграція може бути здійснена як на рівні даних (для звітності), так і на рівні бізнес-процесів (наприклад, центральна бухгалтерія, замовлення на склад постачальника).

1С:Предприятие 8.0 включає платформу і прикладні рішення для автоматизації діяльності підприємств та приватних осіб.

Сама платформа не є програмним продуктом для використання кінцевими користувачами, які зазвичай працюють з одним з багатьох прикладних рішень (конфігурацій), розроблених на даній платформі. Такий підхід дає змогу автоматизувати різні види діяльності підприємств, використовуючи єдину технологічну платформу.

Склад прикладних механізмів "1С:Предприятие" орієнтований на вирішення задач автоматизації обліку й управління підприємством. Використання проблемно орієнтованих об'єктів дозволяє розробникові вирішувати задачі складського, бухгалтерського, управлінського обліку, розрахунку зарплати, аналізу даних та управління на рівні бізнес-процесів.

Основними завданнями при розробці платформи "1С:Пред-приятие 8.0" є:

o забезпечення високої ефективності використання системи для широкого кола підприємств за рахунок розширення функціональності, підвищення продуктивності і масштабу-вання;

o збереження початкового рівня масових рішень від малих підприємств й індивідуальних користувачів до середніх підприємств.

Гнучкість платформи дає змогу застосовувати "1С:Пред-приятие 8.0" в найрізноманітніших сферах, а саме:

o автоматизації виробничих і торгових підприємств, бюджетних і фінансових організацій, підприємств сфери обслуговування;

o підтримки оперативного управління підприємством;

o автоматизації організаційної і господарської діяльності;

o веденні бухгалтерського обліку з кількома планами рахунків, регламентованої звітності;

o можливості для управлінського обліку і побудови аналітичної звітності, підтримки багатовалютного обліку;

o рішенні задач планування, бюджетування і фінансового аналізу;

o розрахунку зарплати й управління персоналом;

o інших сферах.

"1С:Предприятие 8.0" має широкі можливості взаємодії з іншими застосуваннями і побудови складних інтегрованих рішень, серед яких можна назвати такі:

o взаємодія через СОМ-з'єднання;

o підтрим ка механізму Automation;

o підтримка Internet-протоколів HTTP, HTTPS, FTP;

o відправка і прийом електронної пошти (e-mail);

o робота з XML-доку ментами;

o обмін даними через текстові файли; зчитування і запис текстових файлів великого розміру;

o підтримка DBF-файлів;

o технологія зовнішніх компонент, підтримка роботи з торговим устаткуванням.

Фірма "1С" випускає тиражовані прикладні рішення, призначені для автоматизації типових завдань обліку й управління в комерційних підприємствах реального сектору і бюджетних організаціях. У кожному програмному продукті поєднується використання стандартних рішень і максимальне урахування специфіки завдання конкретної галузі або виду економічної діяльності підприємства.

Галузеві і регіональні прикладні рішення створюються зусиллями партнерів-розробників і призначені для автоматизації окремих напрямів або сфер діяльності підприємств. Всі вони сертифіковані на вимоги 4,1С:Совместимо".

Тиражовані рішення "1С:Предприятия 8.0" розроблено з урахуванням міжнародних стандартів MRP, MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II.

Корпоративна інформаційна система SIKE це рішення, що дає змогу ефективно управляти бізнесом. Впродовж багатьох років SIKE забезпечує оптимальне використання ресурсів підприємств і досконалі рішення з управління російських підприємств.

Гнучкість системи SIKE забезпечується використанням конструктора інформаційних систем SIKE Builder, сумісного із засобами моделювання бізнес-процесів підприємства. Це надає можливість проектування системи будь-якому фахівцеві підприємства.

Супровід і підтримка досягається за рахунок форм підтримки користувачів, які дозволяють закрити всі потреби користувачів корпоративної інформаційної системи SIKE ERP і методології впровадження та супроводу КІС SIKE ERP.

Захист інформації від втрат ґрунтується на системі резервування бази даних і на зберіганні всіх модифікацій записів критично важливих таблиць. У випадку, якщо користувач видаляє доступну для нього інформацію, фізичного видалення записів у базі даних не відбувається, що завжди дає змогу провести аналіз і відновлення.

Надійність системи SIKE гарантується більше ніж 1250 блокуваннями і процедурами самоконтролю, що існують в інформаційній системі.

Принцип одноразового введення не дозволяє різним підрозділам підприємства вести різний облік одного і того самого процесу.

Захист від несанкціонованого доступу є дворівневим захистом інформації: засобами бази даних і програмними засобами системи SIKE. Інформація, що представляє комерційну цінність, зберігається в базі даних у закодованому вигляді.

Інтеграція з іншими системами, що діють на підприємстві, підтримується завдяки гнучкості системи і засобам системи SIKE, що дають змогу виконати якісну "стиковку", практично з будь-яким програмним забезпеченням.

Галактика Business Suite - повнофункціональний комплекс бізнес-рішень, що дозволяє в єдиному інформаційному просторі виконувати типові і спеціалізовані завдання управління підприємством, холдингом, групою компаній в умовах сучасної економ і ки.

Комплекс Галактика Business Suite на основі новітніх інформаційних технологій забезпечує рішення:

o всього спектра управлінських завдань підприємства відповідно до концепції ERP;

o завдань підтримки прийняття управлінських рішень на базі визначення, планування, досягнення й аналізу ключових показників діяльності підприємства;

o завдань корпоративного управління, пов'язаних із консолідацією інформації, що поступає з територіально-розподілених підрозділів/підприємств, та управлінням розподіленими ресурсами (матеріальними, фінансовими, трудовими).

Для підприємства дуже важлива наявність єдиної інформаційної системи, яка забезпечує ефективне рішення управлінських задачі продуктивну і комфортну роботу кожного співробітника, підтримує досягнення бізнес-цілей і дає змогу гнучко реагувати на зовнішні та внутрішні зміни в діяльності підприємства.

Ці властивості повною мірою характерні для комплексу Галактика Business Suite, в якому органічно відображені передові методології і концепції управління" новітні розробки у сфері інформаційних технологій, таких як:

o управління ефективністю бізнесу (Corporate Performance Management, СРМ) - рішення задач розподілених багаторівневих бізнес-груп, холдингів і корпорацій. Можливість організації єдиного інформаційного простору не тільки усередині корпорації, але і стосовно клієнтів та партнерів, інтеграції зовнішніх застосунків синхронізації даних і бізнес-процесів;

o підприємство реального часу (Real-Time Enterprise, RTE) - отримання оперативної і достовірної інформації про виконання важливих критичних процесів, допомога у прийнятті рішень у потрібний момент, здатність швидко адаптуватися до потреб бізнес-моделі управління підприємством;

o сервісна шина підприємства (Enterprise Service Bus, ESB) - інтеграція в єдиний інформаційний простір розподілених структур, що функціонують у гетерогенних системах;

o система управління бізнес-процесами (Business Process Management, ВРМ) - підвищення ефективності функціонування процесів та якості управління, контроль і управління регламентними операціями, динамічне вдосконалення процесів, гнучкість і зручність у роботі;

o мобільний бізнес - побудова мобільного бізнесу з динамічною структурою, інтеграція з партнерами через Internet (організація таких рішень, як В2С і В2В), підтримка мобільних пристроїв, Internet-магазинів.

Ядром комплексу Галактика Business Suite є система Галактика ERP. Можливості системи доповнюються і розширюються за допомогою рішень "Галактики" на платформі Галактика Rnnet, що є готовими продуктами і можуть бути легко адаптовані під потреби конкретного замовника: Галактика Business Intelligence і Галактика Financial Management.

У 2005 p. корпорація "Галактика" випустила на ринок нову версію системи Галактика ERP, яка, зберігаючи переваги попередніх розробок, надає замовникові розширені можливості.

Спеціально для середніх підприємств на базі системи Галактика ERP було розроблено рішення Галактика-Старт, що дає змогу швидко і з мінімальними витратами провести автоматизацію основних бізнес-процесів підприємства. Невеликі компанії, що динамічно розвиваються, можуть скористатися і спеціальною пропозицією корпорації "Галактика" - рішенням Галактика-прогрес.

Система Галактика Enterprise Resource Planning (ERP) - основа комплексу Галактика Business Suite.

Можливості системи дозволяють в єдиному інформаційному просторі оперативно вирішувати головні управлінські задачі, забезпечити менеджерів різного рівня управління необхідною і достовірною інформацією для управлінських рішень, таких як побудова системи обліку і формування різних видів звітності, управління матеріальними і фінансовими потоками, фінансове планування й оперативний фінансовий менеджмент, виробниче планування й управління, контролінг, управління якістю продукції, управління персоналом і реалізація кадрової політики, управління відносинами з клієнтами.

Рішення корпорації "Галактика" вирізняються такими особливостями: відповідність концепції ERP і стандарту MRP II; розвинений функціонал системи слугує гарантією того, що всі обліково-управлінські завдання.замовників будуть успішно вирішені; сучасність методик управління й урахування національної специфіки.

Поєднання в системі "Галактика" західних методик і національної бізнес-практики, швидка адаптація до змін умов бізнесу надають підприємствам-замовникам гнучкий інструмент для вирішення поточних і стратегічних управлінських завдань.

Система "Галактика" дає змогу вести бухгалтерський облік і формувати фінансову звітність, що відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності - International Accounting Standard і загальноприйнятим обліковим принципам -- General Accepted Accounting Principles.

Завдяки модульній структурі системи "Галактика" підпри-ємство-замовник замовляє тільки потрібні йому компоненти системи. При цьому з розвитком бізнесу і появою нових обліково-управлінських завдань, підприємство має можливість послідовно проводити закупівлю необхідних компонент системи.

Апробовані технології розгортання проектів автоматизації сприяють тому, що впровадження системи проходить у стислі терміни, з фіксованим бюджетом і мінімальними для підприємства ризиками. Це дає змогу підприємствам-замовникам швидко окупити витрати на IT.

Рішення на базі системи "Галактика", адресовані великим і середнім компаніям, мають різну вартість і відповідають можливостям різних категорій підприємств.

Business Control - високотехнологічна ERP-система, що об'єднує найсучасніші вітчизняні і зарубіжні програмні компоненти. Платформа Business Control містить оперативне середовище розробки, завдяки якій кожна компанія може реалізувати власні унікальні вимоги до автоматизації бізнес-процесів. Ядро системи забезпечує швидке формування потрібних користувачеві баз даних, створення облікових схем, налагоджування бізнес-логіки для кожного конкретного підприємства, складання аналітичних звітів.

Система управління підприємством Business Control дає змогу не тільки акумулювати і зберігати інформацію в єдиній базі даних і оперативно одержувати необхідні відомості за запитом, а й сприяє використанню інформації для аналітики та планування. Система забезпечує повний контроль за діяльністю всіх підрозділів організації і відповідає потребам бізнесу середнього сегмента ринку - від малих до великих компаній.

Готові рішення системи управління підприємством Business Control включають такі модулі: управлінського обліку; управління фінансами; бюджетування; контролю над витратами; взаєморозрахунків; кадрового обліку; автоматизації складського обліку; автоматизації обліку договорів; управління продажем; управління постачанням; управління проектами; автоматизація групової роботи; управління відносинами з клієнтами; інтеграції з іншими програмами (експорт/імпорт відомостей з системи в систему).

Business Control надає широкі можливості для аналітики. У системі реалізовано два підходи до побудови звітів: класичний фінансовий і комерційний. Система Business Control - зручний інструмент для управління компанією, включаючи облік, планування, аналіз і контроль. Business Control - це зручний інтерфейс, висока швидкість роботи, виняткова надійність, простота освоєння й використання, легкість установки та обслуговування.

Система управління підприємством Business Control може поставлятися як повним комплектом, так і конфігураціями, що складаються з певного набору підсистем. Конфігурації призначені для автоматизації окремих ділянок діяльності компанії (управління кадрами, фінансами, торгівлею, клієнтами тощо) та оптимальні для вирішення різних завдань бізнесу.

Система Віртуоз - це ERP-система, призначена для середніх і великих промислових підприємств, що забезпечує рішення типових виробничих задач у рамках стандарту MRP II. Система Віртуоз має унікальні за своєю технологічною реалізацією і можливостями рішення для побудови довільних інформаційних моделей корпорацій, які дозволяють оперативно контролювати обстановку у структурних підрозділах.

Система Віртуоз забезпечує рішення таких управлінських задач:

o організація обліку, аналізу і планування на основі багатовимірної аналітики;

o створення повного логістичного і фінансового циклів підприємства;

o ведення складського обліку (управління складом, закупівлями, продажем, облік замовлень/резервувань, автоматичне складання замовлень);

o розрахунок з дебіторами/кредиторами (управління знижками, ведення прайс-листів, облік бартерних операцій, використання векселів у розрахунках, управління договорами, облік прострочених платежів);

o ведення обліку основних засобів, малоцінних активів;

o ведення обліку заробітної плати;

o здійснення касових і банківських операцій, зокрема інтеграції з системами клієнт - банк;

o здійснення податкового обліку;

o планування й управління виробництвом (рішення типових виробничих задач, орієнтація на рішення повного циклу виробничих і логістичних завдань на всіх етапах функціонування виробничого процесу);

o управління документообігом компанії;

o побудова корпоративних моделей компанії. Функціональне призначення: бухгалтерський і податковий

облік, планування, бюджетування, прогнозування, системи управління відносинами з клієнтами, управління документообігом, управління витратами, управління виробництвом, управління постачанням і збутом, управління фінансами" управлінський облік.

Віртуоз™ - ERP-cиcтeмa з розвиненою базовою функціональністю. Система забезпечує повний логістичний і фінансовий цикли підприємства, допомагаючи в рішенні зв'язаного ланцюжка задач: планування - управління - облік аналіз.

Віртуоз™ - управлінська система, результатом впровадження якої є можливість оперативного отримання необхідної управлінської, інформації, призначеної для внутрішнього використання менеджерами всіх рівнів управління. При цьому автоматично реалізуються всі, необхідні підприємству, облікові функції і прискорюється підготовка зовнішньої звітності для державних органів.

Віртуоз™ - система обліку багатовимірних аналітичних об'єктів. Будь-який економічний показник підприємства може бути одержаний у будь-якому аналітичному зрізі. Система спроектована із застосуванням концепцій багатовимірного аналітичного обліку інвентарних об'єктів і багатовимірного аналітичного фінансового обліку.

Віртуоз™ - інтегрована ERP-cиcтeмa. Будь-яка інформація вводиться в систему тільки один раз, внаслідок чого вона стає доступною для всіх робочих місць, причому в тій формі, яка використовується на кожному з цих робочих місць. Це документарна система. Всі господарські операції проводяться через документи і всі зміни стану об'єктів господарювання відбуваються у результаті виконання господарських операцій.

Віртуоз™ - система моделювання господарських процесів. Гнучка система проведення документів дає змогу одержувати як поточну, так і прогнозну інформацію. Можливе повне і часткове анулювання документів, що дає можливість моделювати господарські процеси і контролювати зміну фінансового стану підприємства.

Це основа для побудови розподіленої інформаційної системи корпорації. Система підтримує єдиний інформаційний простір корпорації на основі власного унікального методу об'єктної реплікації розподілених баз даних. Консолідація даних здійснюється на рівні окремих господарських операцій шляхом передачі первинних документів. При цьому використовується будь-який канал передачі даних. Передача в корпоративну базу повної аналітичної деталізації операцій кожного

Основні модулі ERP-системи компанії В A AN IV
Концепція ERP II
6.4. СSRР-система (планування ресурсів, синхронізоване зі споживачем)
Висновки
Розділ 7. Інформаційні системи підтримки прийняття рішень та їх використання на підприємствах
7.1. Основні поняття теорії прийняття рішень
7.2. Організаційно-технологічні основи теорії прийняття рішень
7.3. Класифікація СППР
Класифікація СППР
7.4. Архітектура СППР
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru