Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В.Л.


У підручнику висвітлено найважливіші особливості сучасних інформаційних систем і технологій на підприємствах, проаналізовано їх роль і місце у процесі інформатизації підприємств України. Розглянуто системи прийняття рішень та інтелектуального аналізу даних, перспективи використання інформаційних систем і технологій в економічній діяльності, основні напрями інтелектуалізації сучасних інформаційних систем. Значна увага приділена корпоративним та офісним застосуванням інформаційних систем. До кожного розділу додаються контрольні запитання, завдання і тести для перевірки.

Для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, економістів-практиків, яких цікавлять інформаційні системи і технології на підприємствах.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. Основні поняття і роль інформаційних систем та технологій в управлінні підприємствами

Розділ 2. Економічна інформація на підприємствах і засоби її формалізованого опису

Розділ 3. Cучасні підходи до розроблення -і впровадження інформаційних систем

Розділ 4. Засоби створення і забезпечення інформаційних технологій на підприємствах

Розділ 5. Автоматизація управління проектами на підприємствах

Розділ 6. Еволюція стратегічних моделей управління підприємствами в інформаційних системах

Розділ 7. Інформаційні системи підтримки прийняття рішень та їх використання на підприємствах

Розділ 8. Інтелектуальні інформаційні системи на підприємствах

Розділ 9. Web-технології на підприємствах

Розділ 10. Інформаційні системи управління корпораціями

ВИСНОВКИ

ГЛОСАРІЙ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru