Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О.М. - 3.2. Властивості інформаційної технології і вимоги до неї

Інформаційна технологія представляє собою комплекс збору, передачі, обробки, збереження і доведення до користувача інформації, що реалізована сучасними засобами. Ці принципово нові засоби і методи обробки даних об'єднуються в цілісні технологічні системи і забезпечують практично всі функції ІТ. Основними характеристиками ІТ є:

o об'єктом обробки є дані;

o метою обробки є отримання інформації;

o засобами реалізації процесу в ІТ є програмні, апаратні, програмно-апаратні обчислювальні комплекси;

o процеси обробки даних розділяються на операції у відповідності з даною предметною областю;

o вибір керуючих дій процесами обробки здійснюється особами, що приймають рішення;

o критерієм оптимізації процесу обробки є своєчасність подання інформації користувачу, її достовірність, надійність, зрозумілість та повнота.

Інформаційна технологія як система має наступні властивості:

o доцільність;

o наявність компонент і структури;

o взаємодія з зовнішнім середовищем;

o цілісність;

o розвиток в часі.

В загальній концепції інформаційної технології є діалектичний взаємозв'язок - розвиток інформаційної технології вимагає вдосконалення засобів, які її забезпечують і, навпаки, поява певних засобів вимагає створення нових прийомів, методів і способів.

Однією з найважливіших вимог до методології проектування інформаційної технології є забезпечення динамічності її структури і функцій. Тому значний інтерес має визначення інваріантів технологій, тобто опорних структур даних і процесів, які можуть бути досить стабільними властивостями і характеристиками гнучкої інформаційної технології. Очевидно, що це вимагає глибокого вивчення можливостей, як сучасних і перспективних засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення, так і технологічних процесів в даній предметній області та їх технічного оснащення. До сучасних інформаційних технологій висуваються наступні вимоги:

o забезпечення реалізації процесів циркуляції і обробки інформації за заданими критеріями їх ефективності, вартості і термінів обробки;

o включення повного набору блоків переробки інформації та інформаційно-технологічних процесів в їх взаємозв'язку з нормативами їх виконання;

o включення апаратно-програмних засобів підтримки інформаційно-технологічних процесів;

o визначення організаційної структури, яка має забезпечити планування і нормування процесів циркуляції і обробки інформації;

o включення методів реалізації процесів циркуляції і обробки інформації їх документування і контролю;

o визначення форм програмних і технологічних документів;

o визначення порядку освоєння і впровадження інформаційних технологій, а також використання її як бази для адаптації засобів автоматизації до умов зовнішнього середовища;

o опис засобів, які реалізують перелічені вимоги;

o наявність очевидних переваг порівняно з існуючими технологіями для впровадження інформаційних технологій.

Крім того, для оцінювання їх ефективності часто використовують наступні критерії:

o досягнення функціональної повноти;

o оперативність(своєчасність) обробки даних;

o своєчасність надходження інформації до користувача. Інформаційна технологія повинна давати можливість оцінити вплив

рішень, які приймаються при створенні інформаційної технології на підвищення ефективності тих процесів, що вона обслуговує, оскільки інформаційні процеси є вторинними відносно основних процесів даної предметної області.

Загальний принцип вибору критеріїв полягає у чіткій відповідності між метою, яка повинна бути досягнута і визначених критеріїв ефективності.

3.3. Декомпозиція цілей інформаційної технології
3.4. Структура інформаційної технології. Декомпозиція інформаційного процесу
Інформаційно-технологічна система
Інформаційно-технологічні процеси (ІТП)
Технологічні операції (ТО)
Технологічні модулі
3.5. Інформаційна технологія автоматизації процесу аналізу інформації з використанням програмного забезпечення
4. Інтелектуальні технології обробки економічних даних
4.1. Принципи функціонування автоматичних засобів видобування знань
4.2. Нейромережеві технології штучного інтелекту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru