Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О.М. - 12.3. Технології Інтернет-банкінгу

Електронний банкінг (E-banking, internet banking, online banking) входить до складу засобів електронної комерції, таких як: цифрова готівка, обмін інформацією, рух капіталу, маркетинг, торгівля та страхування (рис.12.6).

Схема видів електронної комерції

Рис.12.6. Схема видів електронної комерції

Інтернет-банкінг є одним з різновидів "Home banking", технології віддаленого банківського обслуговування, що дозволяє клієнту одержувати банківські послуги, не відвідуючи банківський офіс. Ця технологія з'явилась на початку 80-х років і з того часу істотно змінилася. У розвитку послуг home banking можна виділити три основних етапи:

1. телефонний банкінг - банківський сервіс, що базується на використанні можливостей телефонів з тональним набором номера;

2. ПК-банкінг, що дозволяє клієнту за допомогою персонального комп'ютера і модему напряму підключатись до серверів банку і здійснювати банківські операції (не через Інтернет);

3. електронний банкінг від ПК-банкінгу відрізняється тим, що для організації взаємодії з банком використовуються широкі можливості Інтернет. Є найбільш перспективним втіленням технології homebanking.

За статистикою, більше 80% усіх банківських операцій людина може робити, сидячи за комп'ютером вдома чи в офісі. Вигоду від такого роду діяльності одержують усі задіяні особи: клієнти банків, банки, розробники програмного забезпечення і власники фірм, що представляють свої товари і послуги в Інтернет.

Сучасні способи спілкування стають все більш зручними. Це - головна причина, по якій усе більша кількість людей користується Інтернет-послугами. Підтвердженням тому є високі темпи росту числа споживачів банківських Інтернет-послуг. Отже, головна причина - це зручність. А також, до факторів, що є найбільш важливими для клієнтів, відноситься можливість одержувати різноманітні послуги і привабливі процентні ставки при невисокій вартості послуг. Чим краще банк забезпечує виконання цих двох умов, тим більше клієнтів він може залучити. Сьогодні кращі системи віддаленого банківського обслуговування пропонують споживачам практично весь спектр послуг, доступних клієнтам в офісі банку: операції зі своїми рахунками (баланси, виписки, перекази з рахунку на рахунок), інвестування засобів (депозити, цінні папери, валютні спекуляції), перекази й оплата рахунків за товари і послуги (разові і періодичні платежі) і навіть видача кредитів.

Перша причина, що стимулює банки впроваджувати Інтернет-банкінг - виникнення попиту на ці послуги. І, безумовно, віддалене обслуговування клієнтів через Інтернет банкам є вигідним. Насамперед, тому, що до мінімуму знижуються витрати банку, пов'язані із здійсненням операцій. Витрати банку на одну трансакцію в системі Інтернет-банкінгу можна знизити до 1 цента, що в 100 разів менше, у порівнянні з собівартістю обслуговування в звичайному відділенні банку.

По оцінках різних джерел вартість однієї Інтернет-операції для банку може складати від $0,01 до $0,13. Згідно даних Internet Banking Report, кожен клієнт, що користується послугами Інтернет-банкінгу, щороку в середньому скорочує витрати банку на $565,3. Витрати на створення (купівлі) і запуск банківської Інтернет-системи можна прирівняти з витратами на відкриття одного звичайного відділення або філії банку. Якщо до цього додати мізерні витрати на здійснення операцій, то швидкість окупності Інтернет-відділення банку і його загальна ефективність будуть у кілька разів вище, ніж у звичайного відділення. Але все це можливо при дотриманні як мінімум однієї умови, що одночасно є третьою основною причиною інтересу банків до Інтернет-банкінгу - це можливість залучити велику кількість клієнтів, що не прив'язані до географічного розташування банку.

Існує ще одна причина, що змушує банки займатися розвитком Інтернет-послуг - це конкуренція. Вже сьогодні наявність системи електронного банкінгу в банку, що обслуговує фізичних осіб, є істотною конкурентною перевагою. Можна припустити, що в найближчі роки можливість обслуговування через Інтернет стане обов'язковим елементом комплексу банківських послуг.

Електронний банкінг цікавить і фахівців з ПЗ. Бачачи потенційних споживачів (банки) розробники програмного забезпечення відкрили для себе новий дуже перспективний ринок. Розробляючи усе більш досконалі системи віддаленого банківського обслуговування, намагаючись задовольнити усе більшу кількість споживачів, розробники мають зараз і будуть мати надалі прибуткову нішу на ринку.

Інтернет-банкінг приносить прибуток і фірмам, що продають свої товари і послуги кінцевим споживачам - фізичним особам. Користувачу Інтернет набагато простіше робити покупки чи користуватися послугами, застосовуючи при цьому якомога меншу кількість зусиль і часу. Відповідно, будь-яка фірма, що представила в Інтернет свою продукцію чи послуги і можливість придбати їх on-line, буде мати більше потенційних покупців.

Найчастіше Інтернет-банк розглядається як додатковий банк поряд з основним, хоча не виключена можливість повного переходу до такого банку, якщо він зможе запропонувати більш вигідні умови і привабливі послуги при репутації надійного банку. Таким чином, один з варіантів позиціонування Інтернет-банку - як допоміжний офіс для оплати поточних рахунків. Цей варіант потребує мінімальних інвестицій.

На користь традиційних банків говорять: відомий бренд, багаторічний досвід роботи, авторитет і рейтинги. З іншого боку, внутрішнє життя традиційних банків часто настільки нединамічне, що традиційні банки часто можуть програвати новоствореним компаніям у швидкості адаптації до мінливих умов ведення бізнесу. На користь електронного банкінгу говорить і можливість мінімізації проектних ризиків - у випадку невдачі акціонери компанії несуть відповідальність тільки в рамках власних внесків. Однак у традиційних банків є ще одна важлива перевага - в них вже є клієнти. Тоді як новостворені компанії можуть розраховувати винятково на нових клієнтів і розробляти варіанти переманювання клієнтів інших кредитних організацій за рахунок надання більш вигідних умов.

Електронний банкінг в Україні. 3 жовтня 2000 року департамент інформатизації НБУ затвердив використання Міжнародним комерційним банком в експериментальному режимі програмного забезпечення Bank On-Line засобами мереж загального доступу, у тому числі й Інтернет, для своїх клієнтів. Клієнти "МКБ" можуть одержувати поточну інформацію щодо стану свого рахунку в режимі реального часу. Крім того, система забезпечує багаторівневий захист інформації від несанкціонованого доступу і дає можливість проводити платежі між клієнтами банку та Інтернет-магазинами чи Інтернет-покупцями.

Послуги Інтернет-банкінгу пропонує також Приватбанк (рис.12.7). Приватбанк пропонує комплекс із двох підсистем:

1. "Приват-24" - дозволяє одержувати інформацію про стан рахунку.

2. "Інтернет-клієнт-банк" - безпосередньо керувати рахунками. Послуга призначена як для корпоративних, так і для приватних клієнтів. У клієнта встановлюється спеціальне програмне забезпечення, зв'язок відбувається через Інтернет. Є можливість установки на ноутбук і виходу в мережу через мобільний телефон.

Послуга " Приват-24" для юридичних осіб пропонує тільки можливість перегляду стану рахунка, без платежів. Спеціальне програмне забезпечення не використовується, перегляд через броузер.

"Приват-24" для фізичних осіб представляє повний комплекс послуг. Можливість замовити пластикову карту (деякі безкоштовно), розмістити депозит, здійснювати платежі і т.п. (через броузер).

Електронний банкінг від Приватбанку (www.privatbank.ua)

Рис.12.7. Електронний банкінг від Приватбанку

Банк "Райффайзенбанк Аваль" спільно з американською компанією створив ТЗОВ "Інформекс", яке спеціалізується на реалізації систем електронної комерції. Крім цього, "Райффайзенбанк Аваль" реалізував ряд проектів з компанією INT і вже обслуговує платежі кількох Інтернет-магазинів. Інші банки поки що сприяють Інтернет-комерції тільки з боку споживачів (надаючи їм великий спектр платіжних засобів для використання в Інтернет).

Серед банків, які більш-менш активно просуваються на шляху освоєння Інтернет-банкінгу, можна назвати "ПУМБ", "VAB банк", "ОТП банк", "ING-Barings Україна", "Мегабанк" та "Експрес-банк".

За результатами досліджень, проведених Українським фінансовим порталом, відсотковий розподіл операцій з купівлі/продажу товарів чи послуг в Україні на сьогоднішній день можна проілюструвати наступними діаграмами (рис.12.8):

Використання українськими банками Інтернет-ресурсів для комерції

Рис.12.8. Використання українськими банками Інтернет-ресурсів для комерції

Як видно, в Україні поширення банківських Інтернет-послуг просувається досить повільно. Крім об'єктивних причин, таких як недосконалість законодавчої бази, недостача професіоналів у бізнесі для використання нових технологій та недовіра до можливостей Інтернет-бізнесу, активному розвитку електронної комерції заважає ще й психологічний фактор. Ще одна проблема на шляху розвитку Інтернет-банкінгу в нашій країні - це рівень захисту. Часто фіксуються випадки шахрайства при використанні послуг, які надаються електронною комерцією. Верховною Радою підготовлено пропозиції по формуванню в Кримінальному кодексі України спеціального розділу "Комп'ютерні злочини".

Резюме

Галузь електронної комерції виникла з появою механізмів здійснення безготівкових операцій з віддаленим доступом до систем оплати та є одним з видів електронного бізнесу. Електронна трансакція представляє собою певну послідовність операцій, що ініціюється клієнтом (покупцем) або електронним магазином та виконується у віртуальній платіжній системі, наприклад: E-Gold (всесвітня); PayPal (Європа); WebMoney Transfer, CyberPlat (Росія); PayCash (Росія, Україна, Латвія, США та Великобританія).

Електронна готівка реалізується у вигляді смарт-карти (smart-card), яка може бути електронним гаманцем (e-purse) чи електронним портмоне (e-porte-monnaie), що зберігає електронний варіант готівки. Платіжні системи є одним з основних елементів інфраструктури системи електронної комерції. Електронний банкінг (E-banking, internet banking, online banking) входить до складу засобів електронної комерції.

Ключові слова

Електронна комерція, трансакція, платіжна система, електронна готівка, Інтернет-магазин, кліринг, кредитна картка, смарт-картка, електронний гаманець, електронні чеки, ініціалізація в платіжній системі, Інтернет-банкінг.

Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки:

► Дайте означення електронної комерції.

► Які, на Вашу думку, надає можливості для покупців та продавців електронна комерція?

► Що таке електронна трансакція?

► Назвіть поширені віртуальні платіжні системи.

► Які існують стандарти для пересилання електронних фінансових документів?

► Назвіть переваги та недоліки електронної комерції в порівнянні із традиційною.

► Що таке Інтернет-магазин?

► Наведіть класифікацію електронних коштів.

► Опишіть ідею клірингових систем.

► Дайте означення цифрової готівки.

► Які існують віртуальні схеми оплати?

► Що таке електронний гаманець?

► Охарактеризуйте електронний банкінг як сучасне явище.

► Які перспективи розвитку е-комерції в Україні? Відповідь обґрунтуйте.

13. Гіпертекстові технології
13.1. World Wide Web та Hyper Text Markup Language
13.2. Принципи побудови Web-сторінок
13.3. Основи Web-дизайну. Особливості технології
Формати графіки для Web
14. Технології захисту інформаційного продукту
14.1. Види інформаційних продуктів
Книги
Навчальні курси
Семінари
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru