Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - Система реплікації

Система реплікації виконує два основні завдання:

· підтримку територіально-розподіленої роботи (синхронізацію даних і додатків);

· підтримку роботи мобільних користувачів.

Domino і Notes забезпечують колективне використання інформації в будь-який час і незалежно від місця розташування користувача. Користувачами баз даних і додатків Notes можуть бути співробітники з різних підрозділів організації у регіоні, країні або всьому світі. Кожний з цих підрозділів може мати свій сервер. Користувачі різних підрозділів працюють зі своєю "копією" бази даних, розташованою на локальному сервері, а реплікація забезпечує те, що робочі групи, розташовані в різних географічних точках, працюють з актуальними версіями тих самих документів і обмінюються інформацією. Сервери Domino обмінюються даними відповідно до заданого розкладу і наявними каналами.

Domino і Notes дають змогу ефективно використовувати різні канали зв'язку: мережі TCP/IP, X.25, ISDN, телефонні канали, що комутуються, тощо.

Реплікація в Notes виконується на рівні окремих полів і характеризується такими властивостями.

Двоспрямованість. Користувачі усіх підрозділів організації, які отримали за допомогою реплікації копію бази даних, можуть додавати, модифікувати і видаляти з неї документи. Двоспрямована реплікація в Notes синхронізує всі зміни, зроблені в усіх підрозділах, а не тільки поширює у віддалені сервери зміни, внесені в центральній точці.

Ефективність. За синхронізації баз даних реплікація необхідна тільки для нових полів документів або для полів документів, до яких було внесено зміни у будь-якому з екземплярів бази даних, що беруть участь у процесі реплікації. Така реплікація на рівні поля забезпечує оптимальне використання ресурсів і найменшу тривалість циклу синхронізації.

Реплікація для клієнта Notes. Користувачам, що підключаються до сервера від випадку до випадку (наприклад, мобільні користувачі, що працюють у віддаленій точці, відрядженні або вдома), необхідний такий же рівень доступу до інформації, як і підключеним користувачам. Notes не обмежується організацією взаємодії між серверами, він також підтримує реплікацію між клієнтом і сервером. За рахунок цього забезпечується підтримка роботи мобільних користувачів, що працюють з даними і додатками Notes у режимі оф-лайн, так, ніби вони перебувають в офісі та підключені до сервера. Користувач легко може взяти із собою актуальні копії баз даних Notes, працювати з ними локально, а потім синхронізувати їх, як тільки буде така можливість.

Вибіркова реплікація. Користувачі Notes можуть скопіювати собі тільки певну підмножину інформації з бази даних Notes. Notes дає можливість їм визначати тип документів, з якими вони хочуть працювати на своїх клієнтських робочих станціях. За допомогою вибіркової реплікації користувачі можуть копіювати тільки ті документи, що піддавалися змінам, скажімо, за останні ЗО днів, або тільки складені яким-небудь конкретним членом робочої групи.

Фонова реплікація, Проведення реплікації для мобільного користувача не припиняє усієї іншої роботи на портативному або домашньому комп'ютері. Реплікація в Notes може виконуватися у фоновому режимі, що дає змогу користувачеві продовжувати роботу над іншими завданнями.

Синхронізація дизайну і логіки додатків. Технологія реплікації дає можливість легко поширювати додатки по всій організації і за її межами, вносити до них необхідні зміни у міру необхідності. Під час сеансів зв'язку між серверами Domino пересилаються не тільки самі дані, але й усі зміни в дизайні та логіці додатка. Domino зберігає дані та дизайн окремого додатка в єдиному файлі NSF. Наприклад, якщо розробники у Києві внесуть зміни у форму щоденної звітності, то в процесі чергового сеансу реплікації всі ці зміни будуть передані у віддалені підрозділи. У наступному сеансі роботи користувач зі Львова побачить, що дизайн додатка змінився, і почне працювати, по суті, з новою версією додатка.

Система електронної пошти і передачі повідомлень
Засоби розробки додатків
Захист інформації
Засоби календарного планування
Domino як web-сервер та інтернет/інтранет-технології
Розділ 8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
8.1. Захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу
8.2. Методи і засоби захисту інформації в інформаційних системах
8.3. Правове забезпечення режиму електронного цифрового підпису
Правовий статус електронного цифрового підпису
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru