Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - 11.1. Засоби електронної пошти та їх застосування в ЄАІС Держмитслужби України

11.1. Засоби електронної пошти та їх застосування в ЄАІС Держмитслужби України

Інформаційний обмін у межах митної системи здійснюється за допомогою інформаційно-телекомунікаційого комплексу Державної митної служби України "Електронна пошта" (далі — Система ІТК).

Побудову Системи ІТК на базі програмного забезпечення Lotus Domino/Notes розпочато у 2004 р. та остаточно закінчено у січні 2007 р. Вона є невід'ємною складовою Єдиної автоматизованої інформаційної системи та виконує функції транспортної системи електронного документообігу Державної митної служби України.

Організацію та принципи роботи Системи ІТК визначено в таких документах:

— "Порядок функціонування електронної пошти Державної митної служби України", затверджений наказом Державної митної служби України "Про затвердження та введення в дію Порядку функціонування електронної пошти Державної митної служби України" від 6 жовтня 2000 р. № 550;

- "Порядок функціонування системи інформаційно-телекомунікаційного комплексу Державної митної служби України "Електронна пошта", затверджений наказом Державної митної служби України "Про затвердження Порядку функціонування системи інформаційно-телекомунікаційного комплексу Державної митної служби України "Електронна пошта" та внесення змінило наказу Держмитслужби України від 6 жовтня 2000 р № 550" від 29 вересня 2006 р. № 826;

- наказ Держмитслужби України "Про введення в дослідну експлуатацію відмовостійкої системи серверів (кластерів) Головного інформаційно-телекомунікаційного комплексу Держмитслужби України "Електронна пошта" від 1 жовтня 2007 р № 812.

Структура системи інформаційно-телекомунікаційного комплексу "Електронна пошта"

Структура Системи ІТК ієрархічна та побудована за топологією "зірка" (рис. 11.1).

Зіркова топологія Системи ІТК Електрона пошта

Система ІТК складається з Головного інформаційно-телекомунікаційного комплексу (далі — ГІТК), Регіональних інформаційно-телекомунікаційних комплексів (далі — РІТК) та робочих персональних електронно-обчислювальних машин користувачів.

Головний інформаційно-телекомунікаційний комплекс - це сукупність DNS-сврверів, серверів Lotus Domino, пов'язаних між собою локальною обчислювальною мережею Регіональної інформаційної митниці (далі - ИМ). Цей комплекс функціонує в цілодобовому режимі та вимикається лише для проведення регламентних робіт.

До складу ГІТК входять:

головний сервер маршрутизації поштових повідомлень - основний сервер як ГІТК, так і Системи ІТК у цілому, якому за ієрархією підпорядковані всі сервери РІТК. Функціонує в структурі локальної обчислювальної мережі РІМ;

сервер віддалених користувачів Системи ІТК — сервер ГІТК, на якому зареєстровані віддалені користувачі митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, які не мають власного РІТК. Функціонує в структурі локальної обчислювальної мережі ИМ. Доступ до сервера віддалених користувачів здійснюється каналами ВТМ або комутованими каналами зв'язку;

— сервер для технологічних поштових скриньок і користувачів сторонніх організацій — сервер ГІТК, на якому зареєстровані технологічні поштові скриньки для пересилання інформації до ЦБД ЄА1С та відповідних ПІКів Держмитслужби України. Також на сервері зареєстровані поштові скриньки користувачів Системи ІТК сторонніх організацій, використовуючи які здійснюється обмін інформацією між Держмитслужбою України та відповідною організацією. Сервер функціонує в структурі локальної обчислювальної мережі ИМ;

— сервер ЦА Держмитслужби України та РІМ — сервер ГІТК, на якому зареєстровані користувачі ЦА Держмитслужби, РІМ і технологічні поштові скриньки. Сервер функціонує у структурі локальної обчислювальної мережі РІМ та ЦА Держмитслужби України.

З метою забезпечення безперебійного доступу користувачів та серверів системи ІТК до серверів ГІТК, максимальної працездатності серверів ГІТК, відмовостійкості серверів ГІТК та динамічного перерозподілу інформаційного навантаження відповідно до наказу Держмитслужби України "Про введення в дослідну експлуатацію відмовостійкої системи серверів (кластерів) Головного інформаційно-телекомунікаційного комплексу Держмитслужби України "Електронна пошта" від 1 жовтня 2007 р. № 812 побудована відмовостійка (кластерна) система серверів ГІТК. Схематично технічне рішення кластерної системи серверів ГІТК наведено на рис. 11.2.

Регіональний інформаційно-телекомунікаційний комплекс — це сукупність DNS-сервера та сервера Lotus Domino митного органу, спеціалізованої митної установи й організації, пов'язаних між собою локальною обчислювальною мережею відповідного митного органу, спеціалізованої митної установи й організації. Цей комплекс функціонує в цілодобовому режимі та вимикається лише для проведення регламентних робіт. Станом на листопад 2007 р. у Системі ІТК функціонує 65 РІТК.

Користувачами Системи ІТК можуть бути:

віддалений користувач — користувач Системи ІТК, зареєстрований на сервері одного з РІТК або безпосередньо на сервері ГІТК, який здійснює доступ до таких серверів каналами зв'язку відомчої телекомунікаційної мережі або засобами віддаленого доступу;

локальний користувач — користувач Системи ІТК, зареєстрований на сервері одного з РІТК або безпосередньо на сервері ГІТК, який здійснює доступ до таких серверів за допомогою локальної обчислювальної мережі митного органу;

користувач сторонньої організації — користувач сторонньої організації, підключення якого здійснюється на підставі письмового дозволу керівництва Держмитслужби України.

Структура програмного забезпечення системи ІТК Для віддаленого та локального користувача потрібні: програмне забезпечення Lotus Notes Client або будь-який SMTP/ РОРЗ клієнт (The Bat, Outlook Express тощо), який забезпечує підготовку, відсилання та прийняття електронних повідомлень. Для роботи серверів ГІТК/РІТК системи ІТК необхідні:

програмне забезпечення Lotus Domino Server під операційну систему (далі — ОС) Linux або Windows 2000/2003 (у варіантах Server або Advanced Server);

програмне забезпечення Lotus Domino Administrator, яке власне забезпечує адміністрування серверів ГІТК/РІТК системи ІТК.

Ескізно- технічне рішення введення в експлутацію відмовостійкої системи верверів

Рекомендовані операційні системи, які потрібно застосовувати під час розгортання РІТК та підключення локальних і віддалених користувачів:

— для серверів РІТК — родини Linux, Windows 2000/2003 (у варіантах Server або Advanced Server);

— для локальних і віддалених користувачів — Windows 2000, Windows NT, Windows XP, Windows 98.

11.2. Відомча телекомунікаційна мережа ЄАІС Держмитслужби України
Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ
12.1. Електронна митна інформація. Відповідальність за підготовку, використання та поширення електронної митної інформації
12.2. Засоби захисту інформації в ЄАІС ДМСУ
Розділ 13. КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ
13.1. Програмні комплекси для декларування товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
13.2. Програмне забезпечення MD Office
MD Declaration
Робота з довідниками
Довідник суб'єкта ЗЕД
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru