Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - Система QDPro-документи

Така система є інтегрованим пакетом, що забезпечує зручний і швидкий механізм роботи з документами, товарною номенклатурою і різними довідниками для ведення і планування зовнішньоекономічної діяльності.

База документів містить звід необхідних законів, постанов і указів, листів Державної митної служби України, регіональних митниць та ін. База документів постійно оновлюється і містить актуальну інформацію з митного законодавства.

Програма QD Professional має швидку і потужну пошукову систему. Пошук документів виконується за різними параметрами, включаючи номер документа, діапазон дат, тип документа, фрагмент назви, слова з тексту тощо.

Вікно програми QDPro-документи (рис. 13.14) поділяється на 4 частини:

Головне меню: Документи, Товарна номенклатура, Кодекси України, Довідники, Допомога.

Зона пошуку: Пошук, Каталог, Добірки.

Зона відображення документів: Список документів, Робота з документами.

Панель режимів: переключення між вікнами.

Під режимом у програмі розуміється набір вікон, з'єднаних логічно і візуально тематикою змісту. Переключення режимів відбувається неявно — виклик вікна з новою темою переключає поточний режим.

Вікно програми QDPro-документи

Для впорядкування потоку нормативних актів кожен документ належить до однієї або декількох тематичних груп. Усі теми (розділи) зведено в деревоподібну структуру рубрикатора. Потрібно знати, що рубрикатор відповідає сприйняттю структури митної нормативної бази працівниками митниці й у багатьох випадках є ключем до розуміння суті документа. Для кожного розділу рубрикатора є його короткий опис та окрема роз'яснювальна стаття. Щоб перейти в ознайомлювальний режим слід натиснути спеціальну кнопку в правому верхньому куті вікна. Після цього можна мишкою (або стрілками клавіатури) переміщатися по рубрикатору і читати короткий опис. Рубрикатор — складова Каталогу, який відображає повний список документів або результати пошуку і містить: Розділи — перелік тематичних груп документів, Видавці — дає змогу вибрати видавців документа зі списку, Хронологія — розбиття документів за роками і місяцями підписання.

Для огляду документів з певної тематики використовується Каталог, а для специфічних питань застосовуються Добірки. Результати пошуку, переліки документів з каталогу і добірок відображаються як Список документів.

Крім основної функції — можливості ввійти в текст — список дає можливість сортувати елементи за різними критеріями (датою прийняття, набрання чинності, за номером) та поміщати кожен з них у кейс. Кейс — це сховище посилань на тексти, наповнюється користувачем за його розсудом (спливаюче меню — Кейс). Дає змогу заводити папки і наповнювати їх посиланнями, а як список документів — увійти в текст виділеного елемента.

Інший спосіб запам'ятати потрібний документ — це залишити в ньому закладку. У тексті закладки виділяються різними кольорами, залежно від типу, і позначаються коментарями користувача. Список закладок дає можливість знайти потрібний документ за таким коментарем. Список документів — це перелік документів, що задовольняють заданий запит, наприклад, Пошук, відображення Новин або вибір одного з розділів Каталогу.

Головне меню програми QDPro-документи подано на рис. 13.15.


QD Professional має засоби для ідентифікації товарів і подальшої роботи з ними. Пошук коду товару за його описом здійснюється одночасно в декількох джерелах: УКТЗЕД, ТН ЗЕД, ТН ЗЕД СНД та ін. Спираючись на код товару, система дає можливість одержати вичерпну довідку про товар. Загальна довідка містить як тарифне (мито, акциз), так і нетарифне регулювання переміщення такого товару через митний кордон у режимі імпорту, експорту і транзиту.

Накладаючи додаткові умови на довідку відповідно до майбутнього посилання, можна врахувати такі параметри, як напрям переміщення вантажу, митний режим, країну походження (відправлення) тощо.

У QD Professional подано переліки преференцій, довідкові ціни на товар, санкції Міністерства економіки до українських підприємств і нерезидентів України, а також усі необхідні класифікатори.

Довідкова інформація територіального змісту пов'язана з картою України. Це митні установи, пункти пропуску на кордоні, митні ліцензійні склади, місця прибуття автотранспорту та ін.

Пошук документів
Система QDPro-декларації
Створення та редагування декларацій
Перегляд платежів за декларацією
Перерахунок декларації
Перегляд і виправлення списку товарів декларації
Контроль декларації
13.4. Програмне забезпечення Diamond Bridge
13.4.1. Підсистема роботи з нормативними документами з питань митної справи
13.4.2. Робота з класифікаторами та іншою нормативно-довідковою інформацією
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru