Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - 13.4. Програмне забезпечення Diamond Bridge

Митно-брокерська програма Diamond Bridge (TM Eugenia) є програмним продуктом нового покоління для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, побудована на найсучасніших інформаційних технологіях) зокрема:

системі управління базами даних Microsoft SQL Server;

програмному середовищі Microsoft .Net Framework. Використання цих технологій дає можливість:

забезпечення надійного доступу до даних незалежно від кількості користувачів системи, яка може варіюватися від одного до багатьох десятків і сотень;

швидкого доступу до них;

віддаленої роботи через мережу Інтернет;

гнучкого розмежування прав доступу користувачів до окремих модулів системи;

надійного збереження даних з можливістю їх відновлення в разі апаратних збоїв станом на момент такого збою;

отримати зручний стандартний інтерфейс для застосувань Windows з можливістю одночасної роботи з багатьма документами, кожен з яких відкривається у своєму вікні;

легкої інтеграції системи з іншим програмним забезпеченням (бухгалтерського, управлінського, складського обліку тощо);

створити сучасні протоколи зв'язку з інформаційними системами митниці.

Виходячи з можливостей, що надаються користувачеві, програмне забезпечення Diamond Bridge створює умови для роботи з усіма інформаційними ресурсами, необхідними для супроводження зовнішньоекономічної діяльності, серед яких:

тексти нормативних документів з питань митної справи;

нормативно-довідкова система з усіма необхідними класифікаторами;

створення, перевірка, друк та виведення на митницю всіх типів документів: ВМД, ДМВ, транспортних накладних, облікових карток, ПТП, платіжних документів, контрактів, пакувальних відомостей та багато інших;

підсистема митного обліку;

все необхідне для електронного декларування та обміну електронними документами з митницею;

гнучка система звітності й розширеного пошуку.

13.4.1. Підсистема роботи з нормативними документами з питань митної справи

Пошук текстів нормативних документів може здійснюватися за такими критеріями: номер або його частина, діапазон дат документа або його прийняття в базу даних, назва або її частина, типи, видавники, наявність або відсутність у папках (системних або власних папках користувача), за словами в тексті або їх частинами (рис. 13.25).

Для пошуку за словами використовується контекстний індекс, що дає можливість радикально збільшити швидкість пошуку. Крім того, можливий подальший пошук серед знайдених документів та серед прочитаних користувачем за останні три дні.

Палки документів мають ієрархічну структуру (рис. 13.26).

Структура папок документів

Зразок результату пошуку документів

За результатом пошуку видається список документів (рис. 13.27).

Користувач має можливість відкрити як один конкретний документ, так і декілька одночасно в окремих вікнах (рис. 13.28).

Основні можливості для роботи з текстом документа:

— перегляд інформації про документ (рис. 13.29);

— пошук всередині тексту;

— перегляд редакцій документа;

— розміщення його у власних папках;


Інформація про документ

— створення закладок в документах та приміток до них, в тому числі таких, що посилаються на інші документи;

— навігатор для роботи з великими за структурою документами (рис. 13.30).

Використання навігаторів

— друк, збереження на диск та вивід у формат Microsoft Word;

— перегляд заходів нетарифного регулювання та інших контрольних процедур, що встановлюються або скасовуються документом (рис. 13.31);

— перегляд посилань на цей документ, а з нього на інші документи з можливістю фільтрації списку (рис. 13.32).


Заходи нетарифного регулювання

Перелік посилань на документ

13.4.2. Робота з класифікаторами та іншою нормативно-довідковою інформацією

Програма Diamond Bridge містить усі класифікатори, що використовуються при підготовці митних документів (рис. 13.33) та велику кількість інших нормативно-довідкових матеріалів. Користувач має можливість роботи одночасно з кількома класифікаторами в окремих вкладах або вікнах програми (рис. 13.34).

Більшість довідників часово-залежні, тобто можуть бути відображеним станом на будь-яку дату. У всіх класифікаторах забезпечено можливість пошуку, сортування (в тому числі за декількома колонками) та фільтрації. За кожною позицією класифікатора наявне посилання на документ введення та, за наявності, скасування. Класифікатори можуть бути роздруковані та виведені в Excel. Там, де це потрібно, наявні можливості розширеного пошуку (рис. 13.35).

класифікація програми Diamond Bridge


Використання кількох класифікаторів одночасно

Можливості розширення пошуку

Окремі класифікатори організовані за іерархічним принципом (рис. 13.36).

Класифікатор з ієрарчічним принципом

Широкі можливості надає, зокрема, довідник УКТ ЗЕД. Серед цих можливостей:

— пошук і розширений пошук товарів;

— перегляд приміток і пояснень до УКТ ЗЕД;

— перегляд довідки за товаром;

— наявність двох альтернативних форм перегляду: звичайна та ієрархічна (рис. 13.37, а, б).

Довідка стосовно товару, що може бути викликана як з УКТ ЗЕД, так і з багатьох інших частин програми, де використовується код товару, надає таку інформацію:

Звичайна та ієрархічна форми перегляду

— довідкові ціни;

— класифікація товарів;

— посилання на тексти документів, що стосуються розглядуваного товару.

Крім того, наявний зручний навігатор за довідкою та можливість перегляду змін, що внесені в регулювання щодо товару за період, який цікавить користувача. Можлива фільтрація інформації за напрямом переміщення, митницею та видами регулювання.

З цього ж вікна може бути викликана форма порівняння ставок мита на товари, що знаходяться поруч в УКТ ЗЕД (рис. 13.38).

Порівняння ставок мита


— код, назва товару за УКТ ЗЕД, додаткова одиниця виміру;

— тарифне регулювання;

— заходи нетарифного регулювання та контролю;

У режимі "Нетарифне регулювання" нетарифне регулювання та інші контрольні заходи можуть бути проаналізовані не тільки в розрізі коду товару за УКТ ЗЕД, але і виходячи з виду регулювання або документа введення/скасування (рис. 13.39).


Механізм аналізу тарифу

Режим натерифного регулювання

Аналогічний механізм застосовується для аналізу тарифу: ввізного/вивізного мита, акцизу, антидемпінгового/компенсаційного/спеціального мита (рис. 13.40).

Довідник курсів валют може актуалізуватися безпосередньо з веб-сайта НБУ.

13.4.1. Підсистема роботи з нормативними документами з питань митної справи
13.4.2. Робота з класифікаторами та іншою нормативно-довідковою інформацією
13.4.3. Робота з вантажними митними деклараціями
13.4.4. Модуль "Митний облік"
13.4.5. Звіти програми Diamond Bridge
13.4.6. Адміністрування програми Diamond Bridge
Розділ 14. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МИТНИЦІ - ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЄАІС ДМСУ
14.1. Концепція створення Електронної митниці
14.2. Обґрунтування та мета створення Електронної митниці
14.3. Основні завдання, які вирішує Електронна митниця
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru