Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - Перегляд і виправлення списку товарів декларації

Під час вибору вкладки Пошук (рис. 13.16, а) розкривається підменю: Знайти (Повний пошук). Пошук у знайденому (рис. 13.16, в). Вікно пошуку має ряд полів уведення, наповнення яких є складеним ключем для пошуку. Чим більше полів уведення заповнено, тим конкретніше завдання на пошук, тим точнішим буде його результат.

Можна задавати такі атрибути пошуку:

— Номер документа.

— Назва документа.

— Тип дати.

— Діапазон дат:

— з — по (граничні дати);

— за останній < > місяць (дає змогу вказати кількість найближчих місяців);

— за останній < > день (дає змогу вказати кількість найближчих днів).

Видавці.

Типи документів.

Розділи.

За словами в тексті.

Запуск процедури пошуку виконується натисканням кнопки Знайти на панелі керування або за допомогою клавіші Enter. Очищення полів уведення здійснюється за допомогою кнопки Очистити.

Якщо потрібно скоротити отриманий список за допомогою додаткових умов пошуку, можна використовувати пошук у знайденому (фільтр). Для цього у вікні пошуку потрібно змінити стан кнопки Знайти (повний пошук, F3) на Фільтр (пошук у знайденому, Ctrl+F3). Задавши нові параметри пошуку і натиснувши кнопку Фільтр, одержимо скорочений список.

Добірки (рис. 13.16, б) містять багато аналітичних матеріалів, статей, зведених таблиць, згрупованих за темами. Це ряд готових рішень, що не потребують аналізу нормативної бази. Наприклад, добірка Документи на імпорт містить відомості про всі документи, необхідні для імпорту товарів. Добірки, як і Каталог, мають деревоподібну структуру. Однак, на відміну від Каталогу, його елементи посилаються не на списки документів, а на тексти.

Система QDPro-декларації

Система QDPro-декларації складається з довідника типів декларацій, довідника митних процедур, довідника митних платежів, довідника способів платежів тощо. За допомогою цієї програми можна вводити нову декларацію, редагувати, друкувати, поєднувати декларації, перекомпоновувати декларації, здійснювати пошук декларацій і товарів, створювати електронну копію, вибирати зі списків різні довідники тощо.

Виклик програми QDPro-декларації здійснюється через системне меню (рис. 13.13), пункт Митні декларації. Після завантаження вікно програми має вигляд, поданий на рис. 13.17.

Декларації подано у вигляді списку, в якому відображається така інформація: номер ВМД (гр. 5), дата заповнення ВМД, тип декларації, дані про відправника (експортера), дані про одержувача (імпортера), кількість товарів і кількість аркушів декларації, митна й фактурна вартість, код митної установи/ остання цифра року (з гр. 7).

Крім даних з основного списку, про кожну декларацію може надаватися додаткова інформація з платежів, а також дані стосовно товарів декларації. До кожної декларації можна додати примітки особистого характеру.

Відомості, що містяться в примітці, не впливають на формування електронної копії, ніде не друкуються і мають інформаційний характер. У нижній частині вікна винесено курси валют, використані в цій декларації.

Головне меню програми QDPro-декларації складається з таких пунктів: Декларації, Друк, Вид, Довідники, Установки, Довідка (рис. 13.18).

Доступні функції з меню можна викликати через спливаюче (контекстне) меню або за допомогою функціональних клавіш унизу вікна, чи за допомогою гарячих клавіш.

Створення та редагування декларацій

Програма QDpro заповнює ВМД відповідно до "Положення про вантажну митну декларацію", затвердженого Кабінетом Міністрів України. Для створення нової ВМД у вікні QDPro: декларації (рис. 13.18) необхідно вибрати пункт мето Декларації -" Нова і вказати тип декларації. Відкривається вікно бланка ВМД, графи якого необхідно заповнити. Для різних типів

Перегляд платежів

декларацій є різні вимоги щодо заповнення окремих граф (наказ № 307 "Інструкція про порядок заповнення ВМД"). Графи, що заповнюються для одного типу ВМД, можуть не заповнюватися для іншого. Інформаційний контроль декларації проводиться під час її заповнення і виходу з режиму заповнення ВМД. Для редагування декларацій передбачене вікно (рис. 13.19), що умовно ділиться на чотири функціональні частини:

головне меню і панель кнопок (верхня частина форми);

вікно навігації за графами декларації (ліва частина форми, може бути "виключена");

сторінка даних декларації;

панель призначення функціональних клавіш.

Вікно заповнення декларації

У вікні редагування декларацій доступні такі функції: настроювання вікна редагування, вибір режиму роботи, властивості заповнення гр. 44, контроль декларації під час виходу з редагування, список заповнюваних граф декларації, розмір вікна редагування, контроль декларації, формування електронної копії ВМД, друк ВМД, перегляд платежів за декларацією, перегляд і редагування списку товарів декларації, перерахунок декларації, перегляд добірки документів, вибір даних з довідників.

Графи декларації, що не заповнюються, підсвічуються темним кольором, і курсор уведення з клавіатури не встановлюється у поле даних графи.

Перегляд платежів за декларацією

Для перегляду підсумкового списку платежів за такою декларацією (гр. 47, В) передбачено вікно (рис. 13.20), у якому відображаються всі типи платежів, суми до оплати і спосіб платежу.

Щоб викликати таке вікно, можна скористатися опцією меню Платежі, функціональною клавішею F8 або відповідною кнопкою на панелі інструментів.


Перерахунок декларації

Під час внесення або зміни даних у деяких полях декларації може виникнути ситуація, коли необхідно виконати розрахунок усіх платежів за даною декларацією, а також митної і фактурної вартості товарів декларації з урахуванням додаткових витрат (транспортування, страхування, пакування тощо). Для таких цілей у програмі передбачено режим перерахунку декларації.

Для процедури перерахунку декларації можна скористатися опцією меню Перерахунок, функціональною клавішею [Shift + F2] або відповідною кнопкою на панелі інструментів.

Перегляд і виправлення списку товарів декларації

Для роботи з товарами декларації, крім основної панелі товарів на сторінці даних декларації, передбачене додаткове вікно (рис. 13.21), у якому всі товари декларації подано у вигляді списку. Щоб викликати це вікно, можна скористатися опцією меню Товари і вартість, функціональною клавішею F9 або відповідною кнопкою на панелі інструментів. У цьому вікні можна додавати і видаляти товари, вносити виправлення в дані про товари. При цьому під списком товарів виводиться довідкова сумарна інформація про товари, а також аналогічна інформація про основну частину декларації. У разі розбіжності суми фактурної вартості або ваги числа виділяються відповідно синім (недобір) або червоним (перебір) кольором. Таким чином, можна послідовно збалансувати вартість, кількість місць і вагу кожного товару в декларації із загальною фактурною вартістю (гр. 22), кількістю місць за декларацією (гр. 6) і загальною вагою товарів за декларацією (вказується як розрахункова величина в гр. 22).

Шукати товар можна за назвою і кодом, скориставшись пошуком за УКТЗЕД (рис. 13.22), та шляхом одержання загальної довідки (рис. 13.23).

Контроль декларації

Для перевірки заповнення декларації передбачено відповідне вікно Перевірка заповнення декларації (рис. 13.24), яке викликається з меню Декларація - Контроль декларації. У цьому вікні відображається список усіх помилок, допущених під час заповнення декларації. Якщо контроль здійснюється в ре жимі виправлення декларації, то під час виявлення помилок можна переміститися безпосередньо в графу, в якій є помилка. Для цього необхідно встановити покажчик на помилку і натиснути клавішу Enter або двічі клацнути мишею. При цьому графа, в якій виявлено помилку, стає поточною й одержує курсор уведення з клавіатури.

Товари в декларації


загальна довідка про товар

Перевірка заповнення декларації

Контроль декларації
13.4. Програмне забезпечення Diamond Bridge
13.4.1. Підсистема роботи з нормативними документами з питань митної справи
13.4.2. Робота з класифікаторами та іншою нормативно-довідковою інформацією
13.4.3. Робота з вантажними митними деклараціями
13.4.4. Модуль "Митний облік"
13.4.5. Звіти програми Diamond Bridge
13.4.6. Адміністрування програми Diamond Bridge
Розділ 14. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МИТНИЦІ - ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЄАІС ДМСУ
14.1. Концепція створення Електронної митниці
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru