Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - Предметний покажчик

Уніфікована система документації {УСД) - система документації, створена за єдиними правилами та вимогами, яка містить інформацію, необхідну для управління у певній сфері діяльності.

Уніфікована система зовнішньоторговельної документації — система документації, яка використовується для виконання завдань зовнішньоторговельної діяльності.

Уніфікована форма документа (УФД) — сукупність реквізитів, установлених відповідно до завдань у певній сфері діяльності та розташованих у певному порядку на носії інформації.

Фактурна (контрактна) вартість — ціна товару, зумовлена в контракті та відповідно в рахунку-фактурі.

Функціональні компоненти — система функцій управління або повний набір (комплекс) взаємопов'язаних у часі й просторі робіт з управління, необхідних для досягнення поставлених перед підприємством цілей.

Цифровий підпис — дані, одержані в результаті криптографічного перетворення блоку даних і/або його параметрів (хеш-функції, довжини, дати утворення, ідентифікатора відправника та ін.), що дають змогу приймальнику даних упевнитися в цілісності блока, справжності джерела даних і забезпечити захист від підробки та фальсифікації.

Цілісність інформації — властивість інформації, яка полягає в тому, що інформація не може бути модифікована користувачем, який не має певних повноважень.

Шифротекст — дані, отримані в результаті шифрування відкритого тексту.

Шифрування даних — процес перетворення відкритого тексту на шифротекст або процес перетворення шифротексту на відкритий текст.

Шлюз — устаткування, необхідне для з'єднання двох мереж різної архітектури, призначене для перетворення даних на відповідний формат під час переходу з однієї мережі в іншу, для перевірки повноважень користувачів та обліку використання ресурсів.

Lotus Domino та Notes- інтегрована система для колективної роботи, призначена для збирання, організації й розподілення інформації та знань.

Lotus Domino та Notes, 94

Аутентифікація, 106

Автоматизована інформаційна система управління, 27

Автоматизована інформаційна технологія, 19

Автоматизована підсистема митного оформлення, 48

Віддалений користувач, 237

Відкритий ключ, 126

Головний інформаційно-телекомунікаційний комплекс, 236

Дайджест повідомлення, 158

Дані, 16

Документообіг, 52

Документоорієнтована база даних, 95

Доступність, 122

Електронна митниця, 312

Електронна передача грошових коштів (EFT — Electronic Funds Transfer), 64

Електронна пошта, 63

Електронне декларування, 314

Електронний обмін даними, 60

Електронний цифровий підпис, 126

Єдина автоматизована інформаційна система (ЄАІС) ДМСУ, 38

Загроза, 118

Засвідчувальний центр центрального органу виконавчої влади, 127, 134

Засіб електронного цифрового підпису, 139

Захист від несанкціонованого доступу, 123

Захист інформації в інформаційних системах, 118

Захист інформації, 105

Зовнішньоекономічна діяльність, 53

Ідентифікація, 148

Інформатизація, 15

Інформатика, 15

Інформаційна технологія, 19

Інформаційне забезпечення, 34

Інформаційний ресурс, 17

Інформаційні ресурси спільного користування, 246

Інформаційно-аналітичне митне управління (ІАМУ) ДМСУ, 46

Інформаційно-телекомунікаційний комплекс ДМСУ "Електронна пошта", 235

Інформація, 14

Керівна мережна служба (Managed Network Services), 64

Ключ шифрування, 148

Компрометація, 130,151

Конфіденційність інформації, 122

Користувач сторонньої організації, 237

Криптостійкість, 152

ПЕРЕДМОВА
МОДУЛЬ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОСНОВИ ТЕОРІЇ
1.1. Інформаційна складова інформаційно-аналітичної діяльності
1.1.1. Науково-інформаційна діяльність
1.1.2. Наукова інформатика
1.1.3. Поняття "інформація"
1.1.4. Поняття "інформаційні процеси"
1.2. Аналітична складова інформаційно-аналітичної діяльності
1.2.1. Поняття "аналітика"
1.2.2. Поняття "інформаційна аналітика"
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru