Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M.B. - Рекомендована література з курсу "Історія України"

1. Апанович О. Гетьмани України і кошові ота-I мани Запорізької Січі. — К., 1993.

2. Баран В. Давні слов'яни. — К., 1998.

3. Варан В. Даниленко В. Україна в умовах системної кризи (1946—1980-ті рр.). — К., 1999.

4. Бойко О. Історія України. — К., 1999.

5. Борисенко В. Курс української історії. — К., 1997.

6. Брицький П. Україна у Другій світовій війт (1939—1945 рр.). — Чернівці, 1995.

7. Бунятян К., Мурзін В., Симоненко О. На світанку історії. — К., 1998.

8. Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. — К., 1995.

9. Воронов І., Пилявець Ю. Голод 1946—1947 рр. — К., 1991.

10. Гетьмани України: Історичні портрети. — К", 1991.

11. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. — К., 1994.

12. Голод 1921—1923 років в Україні: Збірник документів і матеріалів. — К., 1993.

13. Голод 1932—1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. — К., 1990.

14. Грабовецький В. Олекса Довбуш. — Л., 1994.

15. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації XIX—XX ст. — К., 1996.

16. Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К., 1990.

17. Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн, — К., 1991—1999.

18. Грушевський М. Новий період історії України. — К., 1992.

19. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії. — К., 1993.

20. Гуржій О., Чухліб Т. Гетьманська Україна. — К., 1999.

21. Давня історія України: У 2 кн. / П. Толочно (кер. авт. кол.), Д. Козак, С. Крижицький та ін. — К., 1995.

22. Дорошенко Д. Нарис історії України. — Л., 1991.

23. Енциклопедія історії України: В 5 т. / Ред-кол.: В. Смолій (голова) та ін. — К., 2005.

24. Західноукраїнська Народна Республіка. 1918—1923. Ілюстрована історія. — Л.; Івано-Франківськ: Манускрипт, 2008. — 524 с: іл.

25. Історія України / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. — Л.,1996.

26. Історія України в особах: IX—ХУІП ст. — К., 1993.

27. Історія України в особах: XIX—XX ст. — Км Ї995.

28. Калініченко В., Рибалка І. Історія України: Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів. — X." 2004.

29. Коваль М. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939—1945 рр.). — К., 1999.

30. Колективізація і голод на Україні (1929— 1933): 36. документів і матеріалів. — Км 1993.

31. Конквест Р. Жнива скорботи. — К., 1993.

32. Конституція України. — К., 1996.

33. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. — Париж; Нью-Йорк; Лм 1993.

34. Котляр М. Галицько-Волинська Русь. — Км 1998.

35. Крижацький С, Зубар В., Русява А. Античні держави Північного Причорномор'я. —К., 1998.

36. Крип'якевич І. Історія України. — Л., 1990.

37. Крип'якевич І. Богдан Хмельницький. — Л., 1990.

38. Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство. — К., 1984.

39. Крип'якевич Гнатевич В., Стефанів З. та ін. Історія українського війська. — Л., 1992.

40. Кульчицький С. Україна між двома війнами (1921—1939 рр.). — К., 1999.

41. Лазарович М. І було пекло на землі... Голодомор 1932—1933 років в Україні: передумови, механізми здійснення, наслідки. — Т., 2008.

42. Лазарович М. Історія України: Навч. посіб. — К.,2008.

43. Лазарович М. Легіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба. — Т., 2005.

44. Лазарович М. Разом нас багато... —Т., 2005.

45. Литвин В. Історія України: Підручник. — К., 2006.

46. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. — Л., 1995.

47. Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942—1952: Документи і матеріали. — Л., 1991.

48. Новітня історія України (1900—2000): Підручник / Л. Слюсаренко, В. Гусєв, В. Дрожжин та ін. —К.,2000.

49. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. Ч. 1—3. — Л., 1994-1999.

50. Полонська-Василенко Я. Історія України: У 2 т. — К., 1992.

51. Проблема ОУН-УПА. Звіт робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. — К., 2004.

52. Рубльов О., Реєнт О. Українські визвольні змагання 1917—1921 рр. — К., 1999.

53. Русина О. Україна під татарами і Литвою. — К;, 1998.

54. Сарбей В. Національне відродження України — К., 1999.

55. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. — К., 1996.

56. Смолій В., Степанков В. Українська національна революція XVII ст. (1648—1676 рр.). — К 1999.

57. Субтельний О., Україна: історія. – К., 1991

58. Толочко О., Толочко П. Київська Русь. – К., 1998

59. Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. – К., 1999

60. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: У 3 т. – К., 1990-1991

Відчуття вічності. Вступне слово.
Книга перша. Лицарі дикого поля.
РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
БОГДАН ГЛИНСЬКИЙ. Князь, гетьман українського козацтва.
Костянтин Острозький. Князь, великий гетьман литовський, гетьман українського козацтва.
РОЗДІЛ ДРУГИЙ
Михайло Глинський. Князь, керівник антилитовського повстання.
Предслав Лянцкоронський. Гетьман українського козацтва.
РОЗДІЛ ТРЕТІЙ
Остафій Дашкевич. Гетьман, один з фундаторів українського козацтва.
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru