Логістика - Банько В.Г. - 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу

Студентам необхідно вивчити такі питання;

1. Склад приміщень магазину їх взаємозв'язок і роль в раціональній організації торговельно-логістичного процесу.

2. Види торговельно-технологічного обладнання і його використання при різних логістичних операціях, які виконуються в магазині.

3. Послідовність операції торговельно-логістичного процесу при русі різних товарів, починаючи від їх постачання в магазин до відпуску покупцям (групи товарів, закріплення їх за кожним студентом визначається викладачем.)

Кожному студенту на основі самостійно проведеного спостереження дати пропозиції, спрямовані на вдосконалення торговельно-логістичного процесу.

Під час практичного заняття на об'єкті дослідження студентам необхідно:

• визначити вагу вантажної одиниці товару (ящика, короба, пачки, тари-обладнання та ін.), нетто, брутто, кг;

• зробити замір габаритних розмірів вантажних одиниць (мм) г транспортної тари;

• визначити загальну вагу і кількість вантажних одиниць в автомобілі, окремо по кожному товару;

• визначити номінальну вантажопідйомність і фактичну місткість підйомно-транспортних засобів при виконанні ними необхідних операцій торговельно-логістичного процесу по конкретним товарам;

• провести хронометражні спостереження і визначити витрати часу в секундах (по конкретній групі товарів) по конкретних логістичних операціях (по можливості розчленити кожну операцію на окремі елементи з показом витрат часу).

1. Контрольно-облікова (огляд автомашини, ознайомлення з документами, наявність пломб. їх відповідність супровідним документам).

2. Допоміжна (підготовка місця для розвантажування, відкриття дверей іін.)

3. Розвантаження транспортного засобу.

4. Переміщення товару в зони прийомки.

5. Прийомна товару по кількості.

6. Прийомна товару по якості.

7. Укладка товарів на тимчасове зберігання.

8. Дештабелювання і переміщення товару до місця товарної обробки.

9. Підготовка товару до продажу.

10. Переміщення товару в торговельну залу.

11. Викладка товару на торговельне обладнання.

12. Надання послуг покупцям.

13. Розрахункові операції.

14. Відпуск товарів покупцям.

15. Операції з тарою.

16. Документальне оформлення прийомки товару.

Результат проведення занять.

Отримані студентами дані будуть використані при розробці логістичних карт для визначення сумарної трудомісткості виконуваних операцій торговельно-логістичних процесів самостійно, а також при проведенні практичних занять в аудиторіях університету.

Практичні заняття в аудиторії

Ситуація З

Технологія переміщення товарів в продовольчому магазині туристського комплексу.

Визначити раціональну технологію товароруху моркви, яка прибула в контейнерах за найменшими сумарними трудовими витратами.

Необхідно скласти максимальну кількість можливих варіантів переміщення моркви в магазині туркомплексу, включаючи всі операції, торговельно-логістичного процесу, починаючи від розвантажування автомобіля до відпуску його покупцям і розрахувати сумарну трудомісткість по них (форма картосхеми додається). Вихідні данні для розрахунку ТЛП наведені в табл. 16.3

Таблиця 16.3

Вихідні дані для розрахунку операцій торговельно-логістичного процесу

Вихідні дані для розрахунку операцій торговельно-логістичного процесу

Вихідні дані для розрахунку операцій торговельно-логістичного процесу

Скласти один із варіантів технології руху моркви в магазині і заповнити картосхему 3 (пункти I-IV і VI). По пунктах V і VII виконати розрахунки. Трудовитрати відносяться на 1т товару (нетто).

Для прикладу вибірково взяті операції 2 і 6 (див. картосхему 3). Виконується допоміжна операція (підготовка робочого місця для розвантаження товару, відкриття бортів автомобіля). Один контейнер вміщує 245 кг (КОП-250). На автомобілі вміщається 12 контейнерів, всього 2940 кг моркви. Таким чином, на 1 т (нетто) моркви припадає (1000:2940)=0,3 операції. Оскільки на виконання операції витрачається 120 сек., то в пункті V графи 2 проведемо розрахунок: 0,3x120=36 сек., або 0,6 хв. Виконують цю операцію 3 робітники. Тоді трудомісткість буде 3x0,6=1,8 люд.-хв., що і заноситься в пункт VII.

Аналогічно проводяться розрахунки по іншим операціям логістичного процесу. Наприклад, робочий переміщує контейнер з морквою із автомобіля на вантажопідйомний стіл РУ-400, витрачає на цю операцію 40 сек. Тоді в графі V проводимо розрахунки: 4,1x40=164 сек, або 2,73 хв. Трудомісткість дорівнює 1x2,73=2,73 люд.-хв. Ці дані заносяться в пункти V і VII графи 6 (див. картосхему 3).

Таким чином розраховується N-a кількість операцій в певній логістичній послідовності. їх результат сумується (по всіх графах пункту VII) і визначається сумарна трудомісткість по карті, яка розглядається.

Ситуація 4. Визначення трудомісткості існуючої технології руху моркви
Ситуація 5. Технологія переміщення товарів в магазині.
Ситуація 6. Технологія переміщення товарів в непродовольчому магазині.
Ситуація 7. Визначення необхідності в піддонах продовольчого (непродовольчого) магазину
Ситуація 8. Визначення трудомісткості раціонального варіанту логістичної операції
Ситуація 9. Визначення народногосподарських витрат на упаковку холодильників
Ситуація 10. Визначення трудомісткості раціонального варіанту логістичної операції
Ситуація 11. Визначення трудомісткості підготовка до вивантаження холодильників
Ситуація 12. Визначення трудомісткості штабелювання холодильників
Ситуація 13. Визначити трудомісткості підготовки до продажу костюмів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru