Логістика - Банько В.Г.


В навчальному посібнику запропонований новий методичний підхід до розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів за критерієм оцінки приведених народногосподарських витрат по ним, їх ефективність впровадження в практику. Вперше в Україні розроблена наукова класифікація та методика розробки логістичних карт, за допомогою яких визначається трудомісткість логістичних операцій на всьому шляху товароруху від виробника до споживача.

Даний посібник апробований курсом лекцій, котрі читаються автором студентам економічних спеціальностей, згідно робочої та навчальної програм.

Розрахований на студентів вузів та технікумів економічних спеціальностей, викладачів та аспірантів вузів, науковців, підприємців, бізнесменів, маркетологів та менеджерів, а також слухачів другої вищої освіти.

Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

1.1. Основи логістики та необхідність вдосконалення її систем

1.2. Історія терміну

1.3. Визначення поняття "логістика"

1.4. Приклади використання логістичних систем та їх доцільність

1.5. Концепція і структура логістики

1.6. Логістична система як складова менеджменту

Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru