Логістика - Банько В.Г. - Ситуація 5. Технологія переміщення товарів в магазині.

Визначити трудомісткість існуючої технології руху моркви, яку доставлено в магазин автотранспортом (навалом) з послідуючим перевантаженням і реалізацією з ящиків.

При розв'язані даної ситуації необхідно використовувати методику розрахунків, вихідні дані і таблиця, рекомендовану до ситуації 1.

Ситуація 5. Технологія переміщення товарів в магазині.

Визначити раціональну технологію руху жіночих трикотажних шерстяних костюмів, які прибули в магазин в коробках із фабрики "Киянка" за найменшими сумарними трудовими витратами. З цією метою необхідно скласти максимальну кількість можливих варіантів переміщення шерстяних костюмів в магазині, включаючи всі торговельно-логістичні операції, починаючи від їх доставки в магазин до реалізації покупцям і розрахувати по них сумарну трудомісткість.

Вага нетто товару на автомашині 1680 кг. В машину завантажено 400 коробок. Вага 1 коробки з костюмами 4,2 кг(3 шт.). Вихідні данні для розрахунку ТЛП наведені в табл. 16.4

Таблиця 16.4

Вихідні дані для розрахунку операцій торговельно-логістичного процесу

№ пп.

Найменування операції

Зміст робіт в операції

с

витрати часу на дну операцію, с

1

2

3

4

1

Контрольно-обліково

Огляд автомашини, цілісності пломб, відповідність документів

180

2

Допоміжна

Підготовка місця під розвантаження, відкривання дверей автомашини

240

3

Вантажна

Вивантаження автомашини, подача товару для перенесення

20

4

Переміщення

Перенесення товару від автомашини в приміщення для зберігання

90

5

Контрольно-облікова

Огляд вантажних одиниць, попередня прийомка товару по кількості вантажних місць, оформлення документів

120

6

Переміщення

Повернення робочого за новою партією вантажу

50

7

Технологічна

Розпакування товару

15

8

Контрольно-облікова

Прийомна товару по кількості

90

9

Складська

Укладання товарів в коробках, штабелювання на стелажі

25

10

Допоміжна

Закривання дверей автомобіля, прибирання місця розвантаження

120

11

Складська

Дештабелювання

20

12

Технологічна

Розпакування і надання костюмам товарного вигляду

300

13

Переміщення

Переміщення костюмів в торговельну залу

60

14

Технологічна

Викладка товару на торговельному обладнанні

50

15

Технологічна

Надання послуг (консультацій)

90

16

Контрольно-облікова

Розрахунок з покупцем

30

17

Технологічна

Упаковка і відпуск костюма

15

Методика розв'язання

Для складання одного із варіантів технології руху жіночих шерстяних трикотажних костюмів в магазині необхідно нанести на картосхему 4 (пункти І-IV і VI)

Найменування послідовно виконуючих операцій, спосіб їх виконання (ручний чи механізований), тип торговельно-технологічного обладнання, яке використовується, кількість робітників, які приймають участь в операції, їх професії.

До пунктів V і VII картосхем необхідно виконати розрахунки. Трудомісткість відносяться на 1т нетто товару. Як приклад візьмемо вибірково операції 1 і 4 (див. картосхему 4). Контрольно-облікова операція (огляд автомашини, цілісність пломб), ознайомлення й звірка документів. Отже, на 1 (нетто) костюмів припадає (1000:1680)=0,59 операції в процесі (див. графу 1 картосхеми 4). Оскільки на виконання цієї операції витрачається 180 сек., то в пункті V проводимо розрахунок: 0,59x180=106,2 сек., або 1,77 хв. (див. заповнену стрічку). Виконує цю операцію 2 робітники. Ними можуть бути любий член бригади, зав.(зам.) відділом, зав. секцією, продавець.

Отже, трудомісткість дорівнює 2x1,77=3,54 люд. хв. й заноситься результат в пункт VTI графи І.

Друга операція вантажна. Вона включає розвантаження автомашини, подачу костюмів в коробках із автомашини для перенесення. На 1 т (нетто) костюмів припадає (1000:4,2)=237,0 операцій (див. графу 4 картосхеми 4). Оскільки на виконання цієї операції витрачається 20 сек., то в пункті V проводимо розрахунок: 237,0 х 20=158,5 люд.-хв. й заносять результати в пункт VII графи 4 (див. картосхему 4). Аналогічно розраховуються й інші операції торговельно-логістичного процесу. Таким чином розраховується N-a кількість операцій в певній логістичній послідовності. їх результат сумується (по всіх пунктах VII і визначається по картосхемі 4 загальна сумарна трудомісткість торговельно-логістичного процесу при русі костюмів в магазині).

Ситуація 6. Технологія переміщення товарів в непродовольчому магазині.
Ситуація 7. Визначення необхідності в піддонах продовольчого (непродовольчого) магазину
Ситуація 8. Визначення трудомісткості раціонального варіанту логістичної операції
Ситуація 9. Визначення народногосподарських витрат на упаковку холодильників
Ситуація 10. Визначення трудомісткості раціонального варіанту логістичної операції
Ситуація 11. Визначення трудомісткості підготовка до вивантаження холодильників
Ситуація 12. Визначення трудомісткості штабелювання холодильників
Ситуація 13. Визначити трудомісткості підготовки до продажу костюмів
Ситуація 14. Визначення трудомісткості розрахунку за покупку чобіт
Ситуація 15. Визначення трудомісткості консультації покупця при покупці телевізора
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru