Логістика - Банько В.Г. - Ситуація 14. Визначення трудомісткості розрахунку за покупку чобіт

Визначити трудомісткість раціонального варіанту логістичної операції — попередня прийомна по кількості чоловічих костюмів, які доставлені автотранспортом в магазині зі складу оптової баз.

Вихідні дані

Примітка: Витрати часу на виконання операції (одне тарне місце) — 5хв.

Ситуація 11. Визначення трудомісткості підготовка до вивантаження холодильників

Визначити трудомісткість раціонального варіанту торговельно-логістичної операції — підготовка до вивантаження холодильників на склад оптової бази, доставлених в вагонах від місця виробництва.

Витрата часу на виконання операції 320 сек.

Вихідні дані

Найменування вантажної одиниці

Орієнтовані розміри, мм

Вантажо –підйомність

т

Вага, кг

Довжина

Ширина

Висота

Брутто

Нетто

Залізничний вагон

1400

2500

2750

63

Холодильники в об решітці, розміщенні в один ряд

600

700

1200

90

85

Холодильник в пакет-піддоні (по 2 холодильника в 2 ряди)

880

1200

1360

200

170

Ситуація 12. Визначення трудомісткості штабелювання холодильників

Визначити трудомісткість раціонального варіанту при штабелюванні холодильників для зберігання їх на складі оптової бази. В традиційній технології вага вантажної одиниці (нетто) 85 кг, а прогресивній 170 кг. Витрати часу на виконання операції 20 сек.

Ситуація 13. Визначити трудомісткості підготовки до продажу костюмів

Визначити трудомісткість раціонального варіанту операції торговельно-логістичного процесу при підготовці до продажу чоловічих костюмів. Маса вантажної одиниці 1,2 кг. В традиційній технології витрата часу 500 сек. прогресивній — 35 сек.

Ситуація 14. Визначення трудомісткості розрахунку за покупку чобіт

Визначити трудомісткість раціонального варіанту операції — розрахунок за покупку жіночих чобіт. Маса вантажної одиниці 0,9 кг. Витрати часу 35 сек. (традиційна технологія), 20 сек. (прогресивна технологія)

Ситуація 15. Визначення трудомісткості консультації покупця при покупці телевізора

Визначити трудомісткість раціонального варіанту операції логістичного процесу — консультація покупця при покупці кольорового телевізора. Маса вантажної одиниці 35 кг. Витрати часу в традиційній технології — 120 сек., в прогресивній — 90 сек.

Ситуація 16. Визначення трудомісткості попередньої прийомної цукерок

Визначити трудомісткість раціонального варіанту логістичної операції — попередня прийомна по кількості шоколадних цукерок, доставлених в роздрібну мережу із складу оптової бази бакалійних товарів.

Вихідні дані:

Примітка: Витрати часу на виконання операції (одне тарне місце 3 сек).

Ситуація 17. Визначення трудомісткості підготовки до вивантаження соку

Визначити трудомісткість раціонального варіанта торговельно-логістичної операції — підготовка до вивантаження соку томатного на складі оптової бази, доставленого в вагонах від місць виробництва.

Витрати часу на виконання операції 320 сек.

Вихідні дані

Ситуація 18. Визначення трудомісткості підготовки до продажу цукерок

Визначити трудомісткість раціонального варіанту операції торговельно-логістичного процесу при підготовці до продажу шоколадних цукерок. Маса вантажної одиниці 0,5 кг. Витрати часу на виконання операції 60 сек. (прогресивна технологія) маса вантажної одиниці — 200 кг (нетто), витрати часу — 12 сек.

Ситуація 19. Визначення трудомісткості процесу штабелювання соку

Визначити трудомісткість раціонального варіанту операції торговельно-логістичного процесу штабелювання соку томатного для зберігання на складі оптової бази. В традиційній технології маса вантажної одиниці (нетто) — 8 кг, в прогресивній — 200 кг. Витрати часу на виконання операції — 20 сек.

Ситуація 20. Визначення трудомісткості розрахунку за покупку

Визначити трудомісткість раціонального варіанту операції торговельно-логістичного процесу — розрахунок за покупку 1кг цукерок. Витрати часу в традиційній технології — 35 хв., в прогресивній — 20 сек.

Ситуація 21. Визначення трудомісткості консультації покупця

Визначити трудомісткість раціонального варіанту операції торговельно-логістичного процесу — консультація покупця при покупці соку томатного. Маса вантажної одиниці — 3 кг. Витрати часу в традиційній технології — 90 сек., прогресивній — 60 сек.

16.2. Самостійна наукова робота студентів

Підготовка студентів до практичних і семінарських занять вимагає самостійної роботи над першоджерелами, вміння, узагальнювати й аналізувати статистичні дані, економічні й інші показники практичної діяльності підприємств готельного господарства.

Розв'язання ситуаційних задач студентами на практичних заняттях в аудиторії багато в чому спрощується після проведення занять безпосередньо на підприємствах готельного господарства, де студенти самостійно вивчають торговельно-логістичний процес, проводять хронометражні спостереження і визначають витрати часу з конкретних логістичних операцій.

Важливою формою самостійної роботи студентів є підготовка наукової роботи, рефератом якої вважається письмова робота, яка має не тільки компілятивний матеріал (оснований на використанні літературних джерел, чи на запозиченні всіх даних із чужих досліджень), але і власно дослідницький характер.

Написання наукової роботи студентами дозволяє їм більш глибше засвоїти дослідницьке питання, отримати теоретичні навички для практичних занять.

Самостійна наукова робота студента включає 3 основні питання:

1. Вміння коротко охарактеризувати об'єкт дослідження та його матеріально-технічного базу.

2. Поняття про логістику, її зміст, мету та задачі з вдосконалення логістичних систем. Навести приклади передових технологій руху товарів в логістичних системах на складах або в роздрібній мережі туристських комплексів та їх ефективність.

3. Розробити два варіанта логістичних карт, визначити найбільш раціональний із них за критерієм оцінки сумарної трудомісткості логістичних операцій, які виконуються працівниками туркомплексу з кокретним товаром. Розрахувати економічну ефективність від впровадження раціонального варіанту в діяльності вибраного об'єкту дослідження.

Ситуація 15. Визначення трудомісткості консультації покупця при покупці телевізора
Ситуація 16. Визначення трудомісткості попередньої прийомної цукерок
Ситуація 17. Визначення трудомісткості підготовки до вивантаження соку
Ситуація 18. Визначення трудомісткості підготовки до продажу цукерок
Ситуація 19. Визначення трудомісткості процесу штабелювання соку
Ситуація 20. Визначення трудомісткості розрахунку за покупку
Ситуація 21. Визначення трудомісткості консультації покупця
16.2. Самостійна наукова робота студентів
Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів
17.1. Тема: "Предмет, завдання логістики, основні поняття"
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru