Охорона праці - Третьяков O.B. - 6.2. Засоби індивідуального захисту

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) — це захисні засоби, що надягаються на тіло працівника чи його частину або використовуються під час праці.

ЗІЗ поділяються на: засоби захисту органів дихання, спецодяг, спецвзуття, засоби захисту рук, голови, обличчя, очей, органів слуху, засоби захисту від падіння з висоти та ін.

Захист органів дихання здійснюється за допомогою протигазів та респіраторів. За принципом дії протигази поділяються на фільтрувальні та ізолювальні. Працювати у фільтрувальному протигазі більше трьох годин протягом робочого дня не допускається.

Респіратор — полегшений засіб захисту органів дихання від шкідливих газів, парів, аерозолів, пилу.

До спецодягу належать костюми, куртки, комбінезони, халати, плащі, фартухи тощо. Відповідно до

ГОСТ 12.4.103-80 спеціальний одяг залежно від захисних властивостей поділяється на групи (підгрупи), які мають такі позначення: М — для захисту від механічних пошкоджень; Е — від загальних виробничих забруднень; Т — від підвищеної чи пониженої температури; Р — від радіоактивних речовин; 3 — від електричного струму, електричних і електромагнітних полів; П — від пилу; Я — від токсичних речовин; В — від води; К — від розчинів кислот; Щ — від лугів; О — від органічних розчинників; Н — від нафти, нафтопродуктів, мастил та жирів; Б — від шкідливих біологічних чинників.

Спеціальне взуття класифікується залежно від захисних властивостей аналогічного спецодягу. До спецвзуття належать чоботи, півчобітки, черевики, півчеревики, валянки, калоші, боти та ін.

Засоби захисту рук — це різні види рукавиць та рукавичок, які використовуються для захисту від механічних впливів, підвищених та знижених температур, кислот і лугів, нафти і нафтопродуктів, вібрації, електричної напруги (діелектричні).

Засоби захисту голови запобігають травмуванню голови при виконанні монтажних, будівельних, навантажувально-розвантажувальних робіт, при видобутку корисних копалин.

До засобів захисту обличчя належать ручні, наголовні та універсальні щитки.

Для захисту очей від твердих часточок, бризок кислот, лугів та інших хімічних речовин, а також випромінювань застосовують такі засоби індивідуального захисту, як окуляри.

До засобів захисту органів слуху належать протишумові вкладки, навушники, шумозаглушувальні шоломи.

Література

1. Жидецъкий В.Ц. Основи охорони праці / В.Ц. Жидецький. — Л.: Афіша, 2005. — 349 с.

2. ДНАОП 0.00-1.03-02. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів: затв. наказом Мінпраці України від 20.08.2002 № 409.

3. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском : затв. наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 № 104. — 120 с.

4. ДНАОП 0.00-1.08-94. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водонагреватель-ных котлов : утв. приказом Госнадзорохрантруда Украины от 26.05.94 № 51.

5. ДНАОП 0-00-1.11-98. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды : утв. приказом Госнадзорохрантруда Украины от 08.09.98 № 177, зарегистрированы в Минюсте Украины 07.10.1998, № 636/3076.

6. ДНАОП 0.00-1.13-71. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов : утв. приказом Госгортехнадзор СССР 07.12.71.

7. ДНАОП 0.00-1.20-98. Правила безопасной эксплуатации газоснабжения Украины: утв. приказом Госнадзорохрантруда Украины от 01.10.97 № 254, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 15.05.98 № 318/2758.

8. ГОСТ 12.4.001-80 ССБТ. Очки защитные. Термины и определения.

9. ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

10. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

11. ГОСТ 12.4.016-87 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от повышенных температур и теплового излучения. Технические условия.

12. ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

13. ГОСТ 12.4.064-84 ССБТ. Костюмы изолирующие. Общие технические требования и метод испытаний.

14. ГОСТ 12.4.084-80 ССБТ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Костюмы мужские. Технические условия.

15. ГОСТ 12.4.088-80 ССБТ. Костюмы женские для защиты от пониженных температур. Технические условия.

16. ГОСТ 12.4.123-83 ССБТ. Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений. Общие технические требования.

17. ГОСТ 12.4.176-89 ССБТ. Одежда специальная для защиты от теплового излучения. Требования к защитным свойствам и метод определения теплового состояния человека.

Література
Тема 7. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
7.1. Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини
Види електричних травм. Причини летальних наслідків від дії електричного струму
Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом
Допустимі значення струмів і напруг
7.2. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом
7.3. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок
Технічні способи та засоби захисту при нормальних режимах роботи електроустановок
Технічні способи та засоби захисту при переході напруг на нормально неструмовідні частини електроустановок
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru