Охорона праці - Третьяков O.B.


У навчальному посібнику розкриваються основні теоретичні питання з усіх тем, передбачених програмою нормативної навчальної дисципліни "Основи охорони праці" для вищих навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти і науки України, і винесених для самостійного опрацювання згідно з навчальним планом. Теоретичний матеріал подано з урахуванням можливості застосування його у практичній діяльності. Посібник укомплектовано компакт-диском, на якому міститься тестовий комплекс для самоперевірки засвоєних знань з усіх наведених у текстовій частині тем.

Для студентів і курсантів вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним також для слухачів закладів післядипломної освіти, фахівців у галузі охорони праці.

ВСТУП

Тема 1.ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Тема 2. АНАЛІЗ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. ПЕРША ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА

Тема 3. ЗАКОНОДАВСТВО В ГАЛУЗІ ГІГІЄНИ ПРАЦІ. МІКРОКЛІМАТ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

Тема 4. ОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ. ШУМ, ВІБРАЦІЯ, УЛЬТРАЗВУК ТА ІНФРАЗВУК

Тема 5. ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ (ЕМП) ТА ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

Тема 6. БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ПІД ТИСКОМ І КРІОГЕННОЇ ТЕХНІКИ. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Тема 7. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

Тема 8. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОЦЕС ГОРІННЯ. ПОКАЗНИКИ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОСТІ РЕЧОВИН ТА МАТЕРІАЛІВ

Додаток. ТЕСТОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ТЕМ САМОСТІЙНОГО ЗАСВОЄННЯ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru