Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г.І. - Питання для поглибленої самоперевірки знань

1. Назвіть найризикованішу стратегію інтенсивного зростання:

а) удосконалення нового товару;

б) розширення ринку (вихід на нові ринки);

в) глибоке проникнення на ринок;

г) диверсифікація;

ґ) "збір урожаю".

2. Лідер на ринку може реалізувати такі стратегії:

а) стратегію розширення первинного попиту;

б) оборонну стратегію;

в) стратегію фахівця;

г) стратегію демаркетингу;

ґ) стратегію флангової атаки.

3. Назвіть конкурентні стратегії (за М. Портером):

а) лідерство у витратах;

б) диференціація;

в) диверсифікація;

г) фокусування;

ґ) лідера.

4. Стратегію лідерства у витратах доцільно вибирати, якщо:

а) вироблена в галузі продукція мало чим відрізняється одна від одної;

б) більшість покупців чутливі до ціни і зорієнтовані на дешеві товари;

в) існує небагато способів досягти диференціації;

г) покупці не впливають на рівень цін;

ґ) вимоги покупців до конкретного товару різні.

5. Стратегія горизонтальної інтеграції забезпечує:

а) повний контроль над конкурентами;

б) придбання у власність або встановлення повного контролю над дистриб'юторською мережею;

в) збільшення частки свого продукту на традиційних ринках;

г) створення нових виробництв, що відповідають профілю організації;

ґ) реструктуризацію з метою скорочення витрат і зменшення обсягу реалізації.

6. Назвіть основні види стратегій скорочення:

а) ліквідація організації;

б) скорочення організації;

в) скорочення витрат;

г) "збір урожаю";

ґ) диференціація.

7. Вкажіть можливі стратегії малого підприємства за умови його повного суверенітету:

а) копіювання;

б) використання переваг великих підприємств;

в) оптимального розміру;

г) участі у продукті великого підприємства;

ґ) скорочення.

8. Спеціалізована організація, яка утримує малу частку ринку, вибирає стратегію:

а) фахівця;

б) переслідування лідера;

в) атакування лідера;

г) диференціації;

ґ) лідера.

9. Для сильних на ринку організацій, які не займають положения лідера, краще вибрати стратегію:

а) лідера;

б) фахівця;

в) фронтальної атаки;

г) флангової атаки;

ґ) скорочення.

10. На кінцевий вибір стратегії впливають такі чинники:

а) рівень ризику;

б) розмір організації;

в) інтереси вищого керівництва;

г) бар'єри входження на ринок;

ґ) наявність ресурсів.

Питання для поглибленої самоперевірки знань

1. Як трактують термін стратегія організації? Обґрунтуйте, чим відрізняється розуміння стратегії у двох системах планування — стратегічного та довгострокового.

2. Назвіть основні типи загальних стратегій організації й умови, за яких організація може вибрати один з них.

3. Перелічіть альтернативні варіанти загальних стратегій. Зміна яких елементів (товар, технологія, кваліфікація працівників, фінансові ресурси, ринок) визначає вибір стратегії інтенсивного зростання?

4. Яка найризикованіша стратегія зростання?

5. Назвіть основні класифікації конкурентних стратегій. Які існують відмінності між цими класифікаціями?

6. Дайте характеристику конкурентних стратегій, розроблених М. Портером.

7. З якою метою здійснюють перегляд стратегічних альтернатив? Назвіть основні чинники, які впливають на вибір стратеги.

8. Порівняйте можливі стратегічні альтернативи для "зірок" за матрицею А. Томпсона і А. Стрікленда.

9. Яке основне призначення тест-таблиці, розробленої німецьким вченим X. Вільдеманом?

10. Як оцінюють якість вибраної стратегії?

Практичні завдання

1. Проведіть на прикладі відомої вам організації аналіз стратегічних альтернатив діяльності окремих СГЦ за допомогою матриці А. Томпсона і А. Стрікленда. Порівняйте можливі стратегічні альтернативи для "грошових мішків" за даною матрицею.

2. Яку стратегію (стратегії) ви запропонували б для малого підприємства, що володіє досить спеціалізованим ноу-хау і має світове ім'я, але обмежене в ресурсах?

3. ВАТ "Електроприлад" належить до найпотужніших виробників електровимірювальних приладів. Результати аналізу портфеля продукції за методом БКГ свідчать, що СГЦ1, СГЦ5 і СГЦ6 належать до "грошових мішків", СГЦ2 — "знаків питання", СГЦ3 і СГЦ4 — "зірок". При цьому відомо, що СГЦ2 і СГЦ4 перебувають у фазі пришвидшеного зростання, СГЦ3— сповільненого зростання, СГЦ1 — зрілості, СГЦ5 і СГЦ6 — затухання. Дослідіть результати аналізу господарського портфеля і встановіть діагноз його стану. Обґрунтуйте можливі напрями капітальних вкладень. Поясніть, чи необхідно проводити додатковий аналіз з метою прийняття кінцевого управлінського рішення з цих питань. Запропонуйте і оцініть стратегічні альтернативи для кожного з перелічених СГЦ за методом А. Томпсона і А. Стрікленда.

Практичні завдання
Ситуаційна вправа
Розділ 8. УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ
8.1. Розроблення стратегічного плану
8.2. Зміни на стадії реалізації стратегії
8.2.1. Завдання та рівні стратегічних змін
8.2.2. Організаційна структура як об'єкт стратегічних змін
8.2.3. Зміни в організаційній культурі
8.2.4. Типи стратегічних змін
8.2.5. Впровадження стратегічних змін в організації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru