Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г.І. - Ситуаційна вправа

ВАТ "Техкабель" — відомий виробник особливого електропроводу, який використовується у машино- та приладобудуванні (сільськогосподарські машини, верстати, обладнання для холодильних установок, трансформатори, промислові контролери, мотори та генератори, компресори тощо).

В умовах планової економіки продукція "Техкабелю" за державними цінами завжди знаходила споживача, який вчасно розраховувався за неї. З переходом на ринкові відносини становище "Техкабелю" ускладнилося, незважаючи на те, що випускається конкурентоспроможна продукція для різних ринкових сегментів. Якість продукції висока, споживачі не мають претензій. Підприємство вкомплектоване сучасним високопродуктивним устаткуванням, хоч і не особливо швидкісним, але високого рівня гнучкості, що сприяє швидкому переналагодженню.

На ринку технічного проводу працює 30 підприємств-конкурентів із сукупним річним обсягом 600 млн. грн. Десять років тому їх було 43. Галузь характеризується широким асортиментом продукції з невеликим, але чітким поділом проводу на три класи за діаметром:

Характеристика продукції галузі

Діаметр проводу

Обсяг продажу, млн грн

Структура продажу, %

Продаж, тис. т

Структура продажу в натур, виразі, %

Середньорічний

приріст, %

Середня ціна 1 т, тис. грн

Великий

340

56,7

340

072,3

1,0

1,0

Середній

170

28,3

110

23,4

5,0

1,55

Малий

90

15,0

20

4,3

13,0

4,5

Разом

600

100,0

470

100,0

3,8

Найнебезпечнішим конкурентом для ВАТ "Техкабель" є ТзОВ "Азов", яке реалізує три класи проводу. Річний обсяг продажу проводу великого діаметра — 7,2 млн грн; середнього — 3,8 млн грн; малого — 2,4 млн грн.

Продукція галузі переважно реалізується виробникам виробничого обладнання. Вона продається безпосередньо споживачам через збутову мережу та дистриб'юторів.

Річний обсяг продажу ВАТ "Техкабель" — 17,5 млн грн. Характеристика основних видів продукції товариства подана в наступній таблиці.

На провід великого діаметра припадає 25, середнього — 59 і малого — тільки 16 % надходжень. Водночас дохід від продажу вагової одиниці тонкого проводу в чотири-п'ять разів вищий порівняно з іншими видами. Завантаження обладнання, що випускає провід великого діаметра — 100, середнього — 90, малого — 80 %. Темпи зростання товариства нижчі, ніж галузі загалом.

Характеристика продукції ВАТ "Техкабель"

Діаметр проводу

Обсяг продажу, мли грн

Структура продажу, %

Продаж, тис. т

Структура продажу в натур, виразі, %

Середньорічний приріст, %

Середня ціна 1 т, тис. грн

Великий

4,375

25,0

4,935

40,3

1,0

0,887

Середній

10,325

59,0

6,685

54,6

1,0

1,55

Малий

2,8

16,0

0,63

5,1

16,0

4,44

Разом

17,5

100,0

12,25

100,0

1,7

Особливу увагу керівництво "Техкабелю" звертає на фінансовий стан. Вартість майна становить 23,25 млн грн, зокрема необоротні активи — 17,5 млн грн. Як свідчить аналіз, 75 % рахунків товариства ще не оплачені. Рентабельність власного капіталу становить 7,7 %, а заборгованість перевищує власний капітал в 1,5 раза. Витрати на виробництво продукції становлять 15,4 млн грн, з них змінні витрати — 12 млн грн.

"Техкабель" має добре налагоджену систему збуту. Дистриб'ютори продають 60 % тонкого проводу. Постійні клієнти купують 80 % усієї продукції.

На думку голови правління, "Техкабель" має все необхідне для забезпечення приросту річного обсягу продажу приблизно на 8,5—9 % і отримання більшого прибутку.

Завдання. Проаналізуйте портфель продукції фірми "Техка-бельи методом БКГ, побудувавши матрицю поточного стану портфеля й цільову матрицю.

Проаналізуйте портфель продукції фірми "Техкабель" методом "Дженерал Електрік" — "Мак-Кінсі", побудувавши матрицю поточного стану портфеля та цільову матрицю.

Порівняйте результати портфельного аналізу за двома методами, вкажіть причини відхилень.

Запропонуйте стратегію розвитку фірми "Техкабель" на коротку перспективу.

Розділ 8. УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ
8.1. Розроблення стратегічного плану
8.2. Зміни на стадії реалізації стратегії
8.2.1. Завдання та рівні стратегічних змін
8.2.2. Організаційна структура як об'єкт стратегічних змін
8.2.3. Зміни в організаційній культурі
8.2.4. Типи стратегічних змін
8.2.5. Впровадження стратегічних змін в організації
8.3. Контроль реалізації стратегічного плану
Контрольні питання одиничного і множинного вибору відповідей
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru