Управління персоналом - Виноградський М.Д. - 12.6. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням

Законодавством України передбачається, що для професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників, особливо молоді, власник організує індивідуальне, бригадне, курсове та інше виробниче навчання за рахунок підприємства. Працівникам, які проходять виробниче навчання або навчаються у навчальних закладах без відриву від виробництва, власник повинен створювати необхідні умови для суміщення роботи з навчанням.

При підвищенні кваліфікаційних розрядів або при просуванні по роботі мають враховуватися успішне проходження працівниками виробничого навчання, загальноосвітня і професійна підготовка, а також здобуття ними вищої або середньої спеціальної освіти. Теоретичні заняття і виробниче навчання при підготовці нових робітників безпосередньо на виробництві шляхом індивідуального бригадного і курсового навчання, провадяться в межах робочого часу, відповідних віку, професії і виробництву. В період виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям працівники не можуть використовуватись на будь-якій роботі, що не пов'язана зі спеціальністю, яка ними вивчається.

Робітникові, який успішно закінчив виробниче навчання, присвоюється кваліфікація відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника і надається робота відповідно до набутої ним кваліфікації та присвоєного розряду. За час проходження виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям, працівникам виплачується заробітна плата в порядку і у розмірах, що визначаються законодавством. Для працівників, які навчаються без відриву від виробництва в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах, встановлюється скорочений робочий тиждень або скорочена тривалість щоденної роботи із збереженням заробітної плати, надаються також інші пільги.

Для працівників, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх школах (змінних) і заочних школах, на період навчального року встановлюється скорочений робочий тиждень у школах робітничої молоді - на один робочий день або на відповідну йому кількість робочих годин (при скороченні робочого дня протягом тижня). Ці особи звільняються від роботи протягом навчального року не більш як на 36 робочих днів при шестиденному робочому тижні або на відповідну їм кількість робочих годин. При п' ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні кількості вільних від роботи годин.

Працівникам на час звільнення від роботи виплачується 50% середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не нижче встановленого мінімального розміру заробітної плати.

Керівники підприємств, установ і організацій можуть надавати без шкоди для виробничої діяльності працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх і заочних школах, за їх бажанням, у період навчального року один-два вільних від роботи дні на тиждень, без збереження заробітної плати.

При наданні працівникам, які навчаються у навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічних відпусток власник зобов' язаний приєднувати, за їх бажанням, ці відпустки до настановчих занять, виконання лабораторних робіт, здачі заліків і екзаменів.

Працівникам, які навчаються у загальноосвітніх вечірніх і заочних школах, щорічні відпустки можуть надаватись, за їх бажанням, з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку занять.

Працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних уГс1хіктуЬ[ закладах за вечірньою (заочною) формами навчання, щорічні відпустки в перший рік роботи можуть надаватись за їх бажанням, до закінчення одинадцяти місяців безперервної роботи на даному підприємстві. Працівникам, які навчаються у вечірніх відділеннях (у групах) при денних професійно-технічних училищах, надається додаткова відпустка для підготовки і здачі екзаменів тривалістю 30 робочих днів протягом року із збереженням за ними 50% середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не нижче встановленого мінімального розміру заробітної плати.

Працівникам, допущеним до вступних екзаменів у вищі і середні спеціальні навчальні заклади, надається відпустка без збереження заробітної плати такої тривалості:

1) для тих, хто вступає до вищих навчальних закладів - 15 календарних днів;

2) для тих, хто вступає до вищих середніх спеціальних навчальних закладів - 10 календарних днів;

У ці строки не зараховується час, необхідний для проїзду навчального закладу і назад.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва на підготовчих відділеннях при вищих навчальних закладах, у період навчального року надається, за їх бажанням, один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. Для здачі випускних екзаменів їм надається додаткова відпустка.

Працівникам, які навчаються у вечірніх і заочних вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, надаються оплачувані у встановленому порядку відпустки у зв' язку з навчанням, а також інші пільги, передбачені законодавством.

Працівникам, які успішно навчаються у вечірніх, заочних вищих і середніх спеціальних закладах (факультетах, відділеннях), надаються додаткові відпустки:

1) на період настановчих занять, виконання лабораторних робіт, здачі заліків і екзаменів для тих, хто навчається на перших і других курсах у вечірніх вищих учбових закладах - 20 календарних днів; у вечірніх середніх спеціальних учбових закладах - 10 календарних днів; у заочних вищих і середніх спеціальних учбових закладах - 30 календарних днів щорічно;

2) на період настановчих занять, виконання лабораторних робіт, здачі заліків і екзаменів для тих, хто навчається на третьому та наступних курсах у вечірніх вищих навчальних закладах - 30 календарних днів; у вечірніх середніх спеціальних - 20 календарних днів; у заочних вищих і середніх спеціальних - 40 календарних днів щорічно;

3) на період здачі державних екзаменів у вечірніх і заочних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах - 30 календарних днів;

4) на період підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) студентами вечірніх і заочних вищих чи середніх спеціальних навчальних закладів - два місяці.

Законодавством може бути встановлений для осіб, які навчаються у вечірніх і заочних вищих чи середніх спеціальних навчальних закладах, де навчальний процес має свої особливості, й інший розмір відпусток у зв' язку з навчанням.

За працівниками, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, зберігається заробітна плата за період навчальних додаткових відпусток у розмірах, встановлених законодавством.

Працівникам, які навчаються на останніх курсах вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або здачі державних екзаменів надається щотижнево при шестиденному робочому тижні один вільний від роботи день для підготовки до занять з оплатою його в розмірі 50 % одержуваної заробітної плати, але не нижче мінімальної.

Виплата матеріальної допомоги в період професійного навчання за направленням державної служби зайнятості
12.7. Адаптація персоналу
РОЗДІЛ 13. Соціальне партнерство в організації
13.1. Статус профспілок та їх об'єднань
13.2. Легалізація профспілок та їх об'єднань
13.3. Права та обов'язки профспілок та їх об'єднань
1. Право представляти і захищати права та інтереси членів профспілок
2. Право на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод
3. Повноваження щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержання законодавства про працю
4. Права у забезпеченні зайнятості населення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru