Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Види державних нагород

Порядок оформлення та видачі трудових книжок головами правлінь ВАТ

Порядок ведення трудових книжок регулюється Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінсоцзахисту 19.07.93 № 58.

Трудова книжка передається до органів приватизації:

o кандидатом, що пройшов конкурс на заміщення вакантної посади голови правління ВАТ, після укладання з ним контракту;

o директором державного підприємства, після перетворення його у відкрите акціонерне товариство.

Трудова книжка зберігається в органах приватизації до проведення перших загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства, а також за рішенням загальних зборів акціонерів до реалізації 50 % акцій ВАТ.

Трудова книжка повертається у разі звільнення особисто її власнику під підпис.

Вона заповнюється уповноваженою особою органів приватизації та підписується начальником відповідного відділу. Особа, уповноважена робити записи в трудових книжках голів правлінь, та начальник відділу, який повинен підписувати ці записи, визначаються наказом органів приватизації.

15.5. Державні нагороди

Державні нагороди України є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, культури, науки, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності та інші заслуги перед Україною. Основними видами державних нагород є:

Види державних нагород

-> 1. Звання Герой України ->o 2. Орден -> 3. Медаль

->o 4. Відзнака "Іменна вогнепальна зброя" ->o 5. Почесне звання України -> 6. Державна премія ->o 7. Президентська відзнака Рис .15.1

Статут (для звання Герой України та кожного ордена) і положення (для інших державних нагород) затверджує Президент України. У них визначаються підстави для нагородження, опис нагороди, а також встановлюється порядок нагородження, вручення, носіння та інші правила. Нагородження державними нагородами провадиться указом Президента України.

Вищим ступенем відзнаки в Україні є звання Герой України.

Звання Герой України присвоюється громадянам України за геройські вчинки або визначні трудові досягнення.

Герою України вручається орден "Золота Зірка" за геройський вчинок або орден Держави - за визначні трудові досягнення.

В Україні встановлені такі ордени:

1. Орден князя Ярослава Мудрого І, ІІ, ІІІ, VI, V ступеня - для нагородження громадян за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, культури, науки, освіти, охорони здоров' я, мистецтва, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність.

2. Орден "За заслуги" І, ІІ, ІІІ ступеня - для відзначення видатних заслуг громадян в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності.

3. Орден "Богдана Хмельницького" І, ІІ, ІІІ ступеня - для нагородження громадян України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України.

4. Орден "За мужність" І, ІІ, ІІІ ступеня - для відзначення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за особисті мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю, а також в інших випадках, пов' язаних з ризиком для життя.

5. Орден княгині Ольги І, ІІ, ІІІ ступеня - для відзначення жінок за визначні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім' ї.

В Україні встановлені такі медалі:

1. "За військову службу в Україні" - для нагородження військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших осіб за мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені при захисті державних інтересів України.

2. "За бездоганну службу" І, ІІ, ІІІ ступеня - для нагородження осіб офіцерського складу і прапорщиків Збройних Сил України, рядового і навчальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Прикордонних військ

України, військ Цивільної оборони, які досягли високих показників у бойовій і професійній підготовці, є взірцем вірності присязі та виконання військового (службового) обов' язку, успішно керують підлеглими, зразково виконують інші службові обов' язки.

3. "Захиснику Вітчизни" - для нагородження ветеранів війни, осіб на яких поширюється Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", осіб, які брали участь у визволенні України від фашистських загарбників, та інших громадян України за виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України.

4. Відзнака "Іменна вогнепальна зброя" - для нагородження офіцерського складу Збройних Сил України, Прикордонних військ України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, органів Міністерства внутрішніх справ України та державних службовців, які мають офіцерське звання, за визначні заслуги у забезпеченні обороноздатності України, недоторканості її державного кордону, підтриманні високої бойової готовності військ, зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав і свобод громадян, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов' язку виявлені при цьому честь і доблесть.

Встановлені такі почесні звання України:

1. "Народний артист України";

2. "Народний архітектор України";

3. "Народний художник України";

4. "Заслужений артист України";

5. "Заслужений архітектор України";

6. "Заслужений будівельник України";

7. "Заслужений винахідник України";

8. "Заслужений вчитель України";

9. "Заслужений діяч мистецтв України";

10. "Заслужений діяч науки і техніки України";

11. "Заслужений донор України";

12. "Заслужений економіст України";

13. "Заслужений енергетик України";

14. "Заслужений журналіст України";

15. "Заслужений лікар України";

16. "Заслужений лісівник України";

17. "Заслужений майстер народної творчості України";

18. "Заслужений машинобудівник України";

19. "Заслужений металург України";

20. "Заслужений працівник культури України";

21. "Заслужений працівник освіти України";

22. "Заслужений працівник охорони здоров' я України";

23. "Заслужений працівник промисловості України";

24. "Заслужений працівник транспорту України";

25. "Заслужений працівник сільського господарства України";

26. "Заслужений працівник соціальної сфери України";

27. "Заслужений працівник сфери послуг України";

28. "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України";

29. "Заслужений природоохоронець України";

30. "Заслужений раціоналізатор України";

31. "Заслужений художник України";

32. "Заслужений шахтар України";

33. "Заслужений юрист України".

Почесні звання України присвоюються особам, які працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери, як правило, не менше десяти років, мають високі трудові досягнення і професійну майстерність.

Почесне звання "Народний артист України", "Народний архітектор України", "Народний художник України" може присвоюватися, як правило не раніше, як через десять років після присвоєння відповідно почесного звання "Заслужений артист України", "Заслужений архітектор України", "Заслужений художник України".

Встановлені такі державні премії України:

1. Національна премія України імені Тараса Шевченка - най-видатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є духовним надбанням українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам' ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.

2. Державна премія України в галузі науки і техніки - за видатні наукові дослідження, які сприяють розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі:

o за розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень;

o за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки;

o за створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.

3. Державна премія України в галузі архітектури - за створення видатних житлово-цивільних та промислових архітектурних комплексів, будівель і споруд. Роботи в галузі містобудування, ландшафтної архітектури, упорядкування міст і селищ, реставрації пам' яток архітектури і містобудування, наукові праці з теорії та історії архітектури, що мають важливе значення для дальшого розвитку вітчизняної архітектури і містобудування та здобули широке громадське визнання.

Президент України відповідно до Конституції України встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними.

Для попереднього розгляду питань, пов' язаних з нагородженням державними нагородами, при Президентові України утворена Комісія державних нагород та геральдики, яка є дорадчим органом і працює на громадських засадах.

Персональний склад зазначеної Комісії та порядок її роботи визначаються Президентом України.

Особи, нагороджені державними нагородами, користуються пільгами, передбаченими законами України.

Позбавлення державних нагород може бути проведено Президентом України лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом.

Термінологічний словник
Список рекомендованої літератури
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru