Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г.Г. - 6.6. Методика оцінки економічної ефективності СУОПР

Економічні методи управління охороною праці мають важливе значення, особливо в умовах переходу підприємств до ринкових відносин. Нещасні випадки і захворювання на виробництві, погані умови праці дуже негативно впливають на економічну ефективність підприємства, його прибуток і рентабельність. У нових умовах господарювання фонд заробітної плати й матеріального стимулювання цілком залежить від прибутку (доходу), і тому кожний керівник і працівник підприємства зацікавлений у попередженні таких випадків. Крім того, економічні методи передбачають виплату премій за відсутність випадків травматизму та захворювання, а також за високий рівень охорони праці.

Економія від впровадження системи управління охороною праці утворюється за рахунок таких джерел:

- зменшення кількості захворювань і травм і, як наслідок, зниження втрат робочого часу (у вигляді умовно звільнених робітників та економії їхньої заробітної плати з відрахуванням);

- зменшення оплати за ставками шкідливих професій і оплати додаткових відпусток за роботу в шкідливих умовах унаслідок переведення працівників у нормальні умови праці;

— зменшення збитків через професійні захворювання і травматизм;

— скорочення збитків від плинності кадрів через незадоволення умовами праці.

Приклад. Розрахувати економічний ефект від успішного управління охороною праці для умовного підприємства.

1. Для визначення економії від зниження виробничо-зумовленої захворюваності треба знайти відсоток захворюваності З (у робочих днях) по відношенню до робочого часу одного робітника в 2002—2003 рр.:

При умовному звільненні двох робітників економія фонду заробітної плати та відрахувань на соціальне страхування — Ер за рахунок підвищення продуктивності праці

2. Економія за рахунок переведення робітників, оплата яких здійснювалась за ставками робіт зі шкідливими умова ми праці, у нормальні умови

Заходи з охорони праці дали змогу в 2003 р. поліпшити умови праці 64 працівникам. Якщо 35 з них поліпшили умови завдяки впровадженню СУОПП, то

Крім економії з основної заробітної плати й соціального страхування, завдяки переведенню робітників зі шкідливих умов праці на нормальні, варто врахувати також зменшення оплати додаткових відпусток за роботу в шкідливих умовах, Ел (6 днів по 6,28 грн).

Сумарна економія від переведення робітників у нормальні умови праці завдяки заходам, що передбачені системою:

3. Збиток, заподіяний підприємству профзахворюваннями і травматизмом.

Досвід показує, що матеріальні збитки підприємства понад чотири рази перевищують виплати за лікарняними листками. Враховуючи, що при травматизмі, який пов'язаний з виробництвом, виплати за лікарняними листками дорівнюють середній заробітній платі, можна прийняти (підприємство оплачує лікарняні до п'ять днів, решту — фонд страхування):

Для повного обліку необхідно додати зниження збитків завдяки зменшенню витрат на стаціонарне Зо та амбулаторне З лікування. Витрати на стаціонарне лікування в середньому становлять близько 6,0 грн на день; вартість амбулаторного лікування — 0,81 грн на день. Тоді

4. Плинність кадрів на підприємстві за 2002 р. становила 21,1 %. Однак кількість осіб, які звільнилися через несприятливі умови праці, зменшилася і становила відповідно 6,96 % у 2002 р. і 6,33 % — у 2003 р. Відсоток зменшення плинності кадрів через поліпшення умов праці становить 0,63 %, тобто 6 робітників (947 * 0,63 = 5,96).

Структура річної економії підприємства від поліпшення безпеки праці

Найменування груп показників економії

Складові річної економії

Від зменшення

професійної захворюваності

— заробітної плати;

— за рахунок собівартості продукції;

— коштів за рахунок зменшення виплат за тимчасовою непрацездатністю

Від зменшення випадків травматизму

— заробітної плати;

— за рахунок собівартості продукції;

— коштів за рахунок зменшення виплат за тимчасовою непрацездатністю

Від зниження плинності кадрів

— за рахунок собівартості продукції;

— збільшення прибутку;

— у витратах на підготовку кадрів

Від скорочення пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах

— заробітної плати;

— витрат на лікувально-профілактичне харчування;

— витрат на безплатне одержання молока або інших рівноцінних харчових продуктів

6.7. Шляхи підвищення ефективності охорони праці
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ
Керівництво Цивільної оборони України
Органи управління Цивільною обороною
Служби Цивільної оборони
Режими функціонування єдиної системи захисту
Режим надзвичайної ситуації
Режим воєнного стану
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru