Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г.Г.


У посібнику висвітлено питання гармонізації системи управління охороною праці, що була розроблена і впроваджена в Україні вперше у світі в 1976 р., з вимогами міжнародного стандарту OHSAS 18001:1999. Наведено огляд міжнародного законодавства і законодавства України з охорони праці. Описано сучасні підходи і міжнародний досвід щодо управління охороною праці, детально висвітлено підхід OHSAS. Наведено порядок розроблення системи управління охороною праці й ризиком на підприємстві як подальший розвиток СУОП, що діє в Україні з урахуванням вимог OHSAS. Розглянуто питання державного, галузевого та регіонального управління охороною праці. У додатках подано методику і приклади ідентифікації оцінки професійного ризику за робочими місцями й по виробництву в цілому, а також контрольний лист оцінки функціонування OHSAS на підприємстві.

Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають курс "Охорона праці в галузі". Посібник буде корисний для роботодавців і працівників підприємств, організацій, установ і спеціалістів з питань охорони праці.

ВСТУП

Розділ 1. МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Розділ 2. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Розділ 3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Розділ 4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Й РИЗИКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Розділ 5. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Розділ 6. ПОСТІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru