Педагогіка вищої школи - Курлянд З.Н. - Критерій II

Ступінь організаційної єдності групи виявляється в оформленні керівних органів, їх авторитарності, у розподілі функцій між членами групи.

Її показниками є такі: у групі діють органи самоврядування; у групі розумно, доброзичливо вирішуються питання взаємодопомоги; група може самостійно обрати собі організаторів різних видів діяльності; члени групи взаємодіють у напрямі, що приносить успіх усій групі в цілому; тимчасові помилки в неузгодженості дій швидко виправляються; важкі умови, ситуації небезпеки, несподівані сильні впливи ще більше об'єднують групу; невдачі в досягненні групової мети ведуть до ще більшої єдності та з'єднання групи; група постійно підтримує зв'язок і здійснює взаємодію з іншими групами; група легко, швидко і вільно, з високою результативністю погоджує свої дії; група становить стійке єдине ціле, наявні в групі окремі угруповання, наприклад за симпатіями, активно взаємодіють одне з одним, підтримуючи загальногрупову єдність; члени групи активно прагнуть зберігати групу як єдине ціле; група здатна знаходити найкращі варіанти взаємозалежності між членами в різних ситуаціях; група має гарних, здатних організаторів, що виступають її авторитетними представниками; усі члени групи беруть участь у суспільно корисній діяльності.

Проблематичні якості групи такі: у групі немає діючих органів самоврядування; під час розв'язання групового завдання необхідність підпорядкування викликає протидію і навіть конфлікти; група не може самостійно вирішити питання про вибір організаторів, або члени групи поводять себе за принципом "кого-небудь, тільки не мене"; більшість членів групи орієнтуються на себе і роблять те, що їм зручно і вигідно; помилки призводять до повного нерозуміння один одного, неузгодженості дій, до конфліктних ситуацій; у цих умовах спостерігається неузгодженість групи, аж до її розпаду; невдачі в досягненні групової мети розслаблюють групу аж до відмови від реалізації мети; група прагне ізолюватися від інших груп, протидіє контактам з ними; група не здатна до погодженості своїх дій; група не становить єдиного цілого, розділяється на ряд окремих угруповань, що ворогують одне з одним; група легко піддається розформуванню, іноді навіть сприяє цьому; група не може перебудувати сформовані взаємодії за іншої ситуації; група не має здатних організаторів; не всі члени групи беруть участь у суспільно корисній діяльності.

Критерій ІІІ

Показники емоційної єдності групи такі: перевага мажорного, піднятого, бадьорого загального тону в групі; доброзичливість у стосунках членів групи, взаємна привабливість, симпатія; успіхи або невдачі товаришів викликають переживання, щиру участь інших членів групи, мають місце схвалення, підтримка, а докори і критика висловлюються з доброзичливих позицій; у складних ситуаціях відбувається емоційне єднання, відбувається загальний мобілізаційний настрій; негативна оцінка групи з боку більш широких спільнот чи їхніх органів викликає групове співпереживання, що виражає єднання групи і сприяє йому; у стосунках між емоційними об'єднаннями (угруповання за симпатіями) є взаємне розуміння і доброзичливість; групові емоційні "вибухи" у складних життєвих ситуаціях, наприклад загальне обурення, збурювання, регулюються групою і не змінюють якісно зміст її поведінки; членам групи подобається бувати разом, вони хочуть частіше перебувати в групі, брати участь у спільній діяльності.

Проблематичні якості такі: перевага пригніченого, песимістичного настрою; тенденція до замкнутості членів групи один від одного, відмова чи відхилення від групового характеру переживань; у цих умовах у групі виявляються заздрість, зловтіха, а докори і критика виходять з бажання принизити, образити; у складних умовах група втрачає впевненість в успіху, спостерігаються розгубленість, сварки, взаємні обвинувачення; у цих обставинах у частини групи мають місце переживання, що виражають роз'єднання групи; угруповання конфліктують, вороже ставляться одне до одного; групові емоційні стани вибухового характеру виходять з-під контролю групи, протікають стихійно, конфліктно; члени групи не прагнуть бувати разом, виявляється байдужість до спілкування, виражається негативне емоційне ставлення до спільної діяльності.

Критерій ІІІ
Критерій IV
Обробка результатів
4.6. Специфіка професійної діяльності вчителя з розвитку мотивації учнів щодо успішності навчальних досягнень
Розділ 5. ВИХОВНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ
5.1. Виховна робота зі студентами вищого навчального закладу
5.2. Моральне виховання студентів
5.3. Правове виховання. Правовий всеобуч
Поняття, ознаки і функції правового виховання
Система і механізм правового виховання. Правова вихованість
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru