Педагогіка вищої школи - Туркот Т.I. - Дидактичні можливості нових інформаційних технологій

Інформаційні технології у нашому сьогоденні розглядаються як необхідний елемент навчального процесу. Однією з нових інформаційних мультимедійних технологій і потужним технічним засобом навчання є інтерактивний програмно-технологічний навчальний комплекс на основі SMART Board*.

Електронна інтерактивна дошка (SMART Board) - це сенсорна панель, яка працює в комплексі з комп'ютером і проектором. Перші інтерактивні дошки були випущені фірмою SMART Technologies в 1991 році.

Порівняємо дидактичні можливості традиційної шкільної та інтерактивної дошки. їх основне призначення - реалізація "золотого правила дидактики" (принципу наочності), однак вплив на ефективність навчально-пізнавальної діяльності суттєво відрізняється. Як відомо, найпершою шкільною дошкою були стіни печери, де первісний "учитель" зображував наочні "схеми" полювання або тварин, яких хотів уполювати.

Довгий час використовувалися і наразі подекуди в аудиторіях залишаються грифельні й скляні дошки, на яких пишуть крейдою. У середині XX ст. стали з'являтися дошки білого кольору, на яких можна писати й малювати спеціальними фломастерами-маркерами, пізніше стираючи написане. Важливим етапом в еволюції шкільної дошки стали SMART Board - інтерактивні дошки, що сполучать у собі унікальні можливості виведення на них будь-якої інформації з комп'ютера (шляхом проекції зображення за допомогою звичайного медіапроектора), довільного доповнення виведеного зображення позначками, коментарями, примітками або "обведеннями" важливих фрагментів тексту або графіки, що акцентують увагу студентів.

Інтерактивні s/warf-технології на базі пристрою SMART Board усе більш активно впроваджуються в освітній простір України. Використання SMART Board дозволяє викладачеві творчо проектувати навчальний процес і реалізовувати цей проект.

Навчальний комплекс на основі SMART Board є реалізацією концепції нового інформаційного середовища й призначений для необмеженого використання викладачами, шкільними вчителями, аспірантами й студентами (лекції, практичні й самостійні заняття, довідкова підтримка і т.п).

О.Б. Перець визначила, що при використанні технології SMART Board системі "викладач-студент" між елементами системи виникають досить складні взаємозв'язки (рис. 13).

Схема взаємозв'язків у навчальному процесі з використанням інтерактивного комплексу SMART Board

Рис. 13. Схема взаємозв'язків у навчальному процесі з використанням інтерактивного комплексу SMART Board

У процесі проектування взаємозв'язку <<викладач-студент>> варто враховувати той факт, що в певній мірі змінюються роль і функції викладача в навчальному процесі.

При проведенні лекції з використанням інтерактивної дошки студенти мають можливість не конспектувати докладно матеріал, а сконцентрувати свою увагу на суті лекції, тому що по закінченні заняття вони можуть одержати електронний варіант лекції ("старт-конспект") з позначками й коментарями викладача, які акцентують увагу студентів на найбільш важливих і складних моментах лекції.

На лабораторно-практичних заняттях переваги використання інтерактивної дошки ще більш яскраві. Викладач не витрачає часу на запис завдань, створення малюнків і схем на дошці. Використання барвистих заготівок та інтерактивних ресурсів, можливість переміщати й видозмінювати об'єкти, записувати послідовність дій користувачів дошки, установлювати гіперпосилання й багато інших можливостей роблять заняття продуктивними й творчими. Комплект файлів SMART Notebook зі змістом лекційних і практичних занять ("старт-конспект") зможе стати незамінним помічником при підготовці студентів до контрольних тестувань і іспитів, а також для тих студентів, які за тими або іншими причинами не були присутні на заняттях.

Слід зазначити, що при проектуванні навчальних занять з використаням технології SMART Board варто керуватися такими правилами:

■ підпорядкування технології SMART Board педагогічній задачі, а не навпаки;

■ оптимальне дозування використання технології SMART Board у сполученні з традиційними методами навчання;

■ поєднання можливостей традиційних і нових видів технічних засобів, таких як інформаційні комп'ютерні технології;

■ вибір такого варіанту застосування технології SMART Board, завдяки якому пізнавальна активність студентів підвищується;

■ постійне вдосконалення технологій проектування навчального процесу.

Критерії ефективності технологій навчання
Міні-модуль 3.2. Традиційні форми та методи навчання у вищій школі
Лекція у вищій школі: технологія і техніка підготовки і проведення
Проблемна лекція
Опорний конспект (зразок)
При підготовці та проведенні лекції викладачеві бажано скористатися наступними рекомендаціями
Семінарське заняття, методика його підготовки та проведення
Практичні заняття. Методика підготовки і проведення
Методика проведення консультацій та індивідуальних занять
Міні-модуль 3.3. Психолого - педагогічні особливості організації самостійної роботи студентів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru