Педагогіка вищої школи - Туркот Т.I. - Ділова гра "Новий керівник"

Проведення гри передбачає вирішення таких завдань:

- закріплення теоретичних знань з теми "Процес менеджменту та його складові";

- зосередження уваги студентів на необхідності чіткого формулювання мети, виявлення проблемної ситуації та аналізу всіх можливих варіантів усунення проблеми;

навчання студентів обгрунтуванню можливих альтернатив у аргументуванні власної думки;

- формування навичок прийняття управлінських рішень за обмежений період часу;

- формування навичок групової розробки та прийняття управлінських рішень;

- виявлення лідерів в групах та розвиток їх лідерських можливостей, а також творчої активності студентів.

Ділова гра "Новий керівник" надає можливості моделювати діяльність сучасного керівника та демонструє особливості прийняття індивідуальних та групових рішень. У процесі імітації ігрового експерименту досліджуються мотиви прийняття рішень, виявляються лідери, оцінюються можливості та наполегливість учасників гри у відстоюванні власної думки.

Термін ділової гри 30-35 хв.

Кількість учасників че обмежується.

Дія ділової гри "Новий керівник" відбувається на умовному підприємстві, де призначений новий керівник невеликого виробничого підрозділу (Low-менеджер). Він зайняв посаду після отриманого від директора попередження, що діяльність персоналу очоленого ним підрозділу на сьогодні є незадовільною. Протягом перших тижнів, проведених зі спеціалістами даного підрозділу, новий керівник став очевидцем їх недбалої, неакуратної та неякісної роботи. Він дійшов висновку, що підлеглі потребують суворої дисципліни і скликав нараду, де "встановив порядок", і не стримався у висловленні своєї думки про підлеглих і їх працездатність.

Через декілька годин цей керівник зустрівся зі своїм знайомим, теж керівником низової ланки, і розповів йому про свої дії: "Я оголосив перелік проблем, які виникають у мене при керівництві підрозділом, і повідомив, що з наступного дня діяльність буде організована по-новому. Я знаю, що вони здатні працювати добре. Настав час, коли вони почнуть заробляти гроші, а я буду спостерігати за ними, і у разі виявлення недоліків вдаватимуся до дисциплінарних заходів". Колега запропонував йому використовувати інший підхід у роботі з підлеглими.

Проблеми для обговорення зі студентами.

1. При вирішенні людських проблем у своєму підрозділі новому керівнику низової ланки необхідно буде використовувати багато знань з управління. Які вони і в яких випадках він буде їх використовувати?

2. Керівник переймає на себе багато ролей. Які ролі він буде змушений виконувати? Чи доцільно це? Чому?

3. Чи існує ймовірність того, що при переговорах з підлеглими вони відчують, що керівник маніпулює ними? Якщо так, то що може зробити керівник для зміни такого враження?

4. Уявіть, що колега запропонував молодому управлінцю здійснювати консультативний підхід у роботі з підлеглими. З Вашої точки зору, це можливо?

Гра проводиться в три етапи. На першому етапі йде обговорення поставлених питань. На другому етапі - кожен учасник гри приймає індивідуальне рішення щодо виходу з критичної ситуації.

На третьому етапі приймається групове (колективне) рішення стосовно цієї ж проблеми, виходячи з критеріїв, сформульованих самою групою (підкоритися лідерові, досягти консенсусу тощо).

Слід підкреслити, що учасники гри повинні приймати рішення в конкретній ситуації стосовно себе, а не удаваної особи.

Об'єктом гри обрана досить складна управлінська ситуація (вирішення людських проблем), яка потребує термінового аналізу для усунення проблеми. Ігрова ситуація передбачає наявність ведучого (викладача), який знайомить з умовами гри, правилами, слідкує за термінами прийняття рішень та підводить підсумки гри. Лідери груп обираються учасниками гри або після проведення тесту "Оцінка лідерських рис".

На узагальнюючому практичному занятті навчальної дисципліни "Основи менеджменту" можна провести дидактичну гру "Старт - Фініш".

Цілі гри:

- закріплення, узагальнення та систематизація теоретичних знань з дисципліни "Основи менеджменту".

- зосередження уваги студентів на необхідності чіткої відповіді на тести.

Крім дидактичних завдань окреслюємо психологічне та виховне завдання підсумкового практичного заняття.

Психологічна мета: розвивати у студентів довільну та післядовільну увагу.

Виховна мета: виховувати у майбутніх менеджерів культуру прояву емоцій.

Сценарій гри
"Термінологічне доміно"
Синанон-метод як засіб підготовки до професійної діяльності в системі "людина-людина"
Мікровикладання
Метод кейсів (вирішення практичних проблем)
Метод "Коло Ідей"
"Акваріум"
Розігрування ситуацій у ролях
Метод "Ток-шоу"
Метод "Ажурна пилка"
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru