Соціальна педагогіка - Богданова І.М. - 5.2. Структура і функції соціальної роботи з дітьми та молоддю

Теоретичний аналіз основних засад соціальної роботи з молоддю, проведений науковими працівниками Л.Г. Коваль, І.Д. Звєрєвою, С.Р. Хлєбнік, базується на точному визначенні сфер та напрямів її здійснення. Серед них є: соціальна профілактика, соціальні послуги, соціальна допомога, соціальне обслуговування, соціальна реабілітація2.

Особливу увагу привертає соціальна профілактика як вид соціальної роботи. Зміст, види та форми соціальної профілактики подано в табл. 1,

Таблиця 1. Зміст, види і форми соціальної профілактики

Зміст соціальної профілактикиВиди і форми соціальної профілактики
Соціальна профілактика

ґрунтується на виявленні

несприятливих соціально-економічних умов,

психолого-педагогічних

факторів, що зумовлюють

відхилення у психічному

і соціальному розвитку

дітей, підлітків, молоді,

в їхній поведінці, стані

здоров'я тощо, а також на

організації життєдіяльності та дозвіллі молоді

Складові соціальної

профілактики:

1) роз'яснення правових

норм соціально значущої

діяльності та поведінки;

2) ознайомлення з нормативними міжнародними і

державними документами,

які забезпечують розвиток

особистості, рівень освіти,

вибір професії;

3) надання різним категоріям молоді інформації про

можливі наслідки

асоціальних дій, нехтування здоровим способом життя, відмови від культурного

проведення дозвілля;

4) організація заходів

щодо забезпечення програми позитивної життєдіяльності особистості;

5) здійснення системи соціального захисту різної категорії молоді (забезпечення роботою, навчанням);
1. Організаційно-педагогічні заходи

щодо створення виховного середовища

за місцем проживання дітей і молоді

(робота консультаційних пунктів з

проблем освіти, виховання, організації

дозвілля, працевлаштування, вибору

професії; діяльність кімнат для школярів та молоді щодо задоволення

культурних, художніх, спортивних,

підприємницьких потреб; робота

психолога з корекції поведінки молоді

й відносин у сім'ї та соціумі; реалізація державних, галузевих програм з

профілактики негативних явищ у

молодіжному середовищі — алкоголізму, наркоманії, проституції, правопорушень тощо).

2. Включення різних соціальних

інститутів у процес соціалізації

молоді, яке передбачає подолання

міжвідомчих бар'єрів в організації

профілактичної роботи, створення у

мережі соціальних служб умов для

прояву соціальних ініціатив, розвиток

молодіжного руху та відродження

традицій національного виховання

(проведення масових свят, конкурсів,

спортивних змагань, театралізованих

дій тощо).

3. Організація соціально-педагогічної

роботи з дітьми із сімей групи ризику

(індивідуальна та групова робота з

батьками й дітьми, ознайомлення

різних категорій молоді з інформацією

про можливі наслідки асоціальних дій,

нехтування здоровим способом життя,

відмови від культурного проведення

дозвілля)
Зміст соціальної профілактикиВиди і форми соціальної профілактики
6) формування відповідальності за можливі наслідки антиправових дій4. Розв'язання проблем зайнятості та працевлаштування неповнолітніх і молодих людей завдяки створенню робочих місць для цих категорій в умовах ринкової економіки, б. Сприяння різного роду установам освіти, спорту, культури в розгортанні різноманітних форм організації дозвілля молоді (Будинки художньої творчості, Центри художнього виховання, об'єднання за інтересами, фольклорні свята, конкурси обдарованої молоді, художні виставки, творчі об'єднання і майстерні з декоративно-прикладного мистецтва), спрямованого на відродження української національної культури

Не менш важливою умовою здійснення соціальної роботи з молоддю є соціальне обслуговування. Воно розглядається як вид соціальної діяльності спеціально уповноважених органів держави, соціальних служб, створених для молоді, об'єднань громадян та інших соціальних інституцій щодо надання безкоштовно чи на пільгових умовах, на компенсаційних або благодійних засадах різноманітних соціальних послуг з метою задоволення духовних, естетичних, моральних, освітніх, оздоровчо-лікувальних, рекреаційних, матеріальних та інших потреб дітей і молоді.

Зміст, форми та види соціального обслуговування подано в табл. 2.

Таблиця 2. Зміст, форми і види соціального обслуговування

Зміст соціального обслуговуванняВиди і форми соціального обслуговування
Основними засадами соціального

обслуговування є:

— цілісність і збалансованість як державних, так і громадських й

приватних програм, серед яких

найважливіше місце займають

служби планування сім'ї, працевлаштування молоді, пенсійного

забезпечення, соціального

страхування на випадок втрати

роботи, організації життєдіяльності інвалідів, дітей-сиріт, а

також соціально-побутова та

гуманітарна допомога інвалідам

дитинства, праці, війни, самотнім матерям, які виховують

дітей-інвалідів, іншим категоріям молоді, які потребують

реальної допомоги (закупівля

продуктів, прибирання квартири, приготування їжі, супроводження до поліклініки);

— надання гуманітарної допомоги (їжа, одяг, взуття, медикаменти) дітям і жінкам, а також

молодим людям, які змушені

покинути сім'ю у зв'язку із жорстоким поводженням;

— організація роботи благодійних їдалень, соціальних притулків для тимчасового проживання

дітей, жінок і молоді, що опинилися у складних життєвих

ситуаціях, та осіб, які не мають

постійного місця проживання
1. Соціально-психологічна

експертиза, спрямована на

визначення проблем і кризових

станів різних категорій молоді,

оцінка психолого-педагогічних

технологій щодо корекції

розвитку особистості.

2. Консультативно-медична

робота, яка включає комплекс

заходів щодо інформаційного та медичного обслуговування

молоді, створення позитивно

спрямованої програми життєдіяльності особистості.

3. Соціальна просвіта, яка

передбачає підвищення загальнокультурного рівня розвитку

різних категорій молоді, умови

включення її у соціальне життя, засвоєння та оволодіння його

цінностями.

4. Психолого-педагогічна

корекція, основним завданням

якої є здійснення заходів щодо

попередження та подолання

негативних явищ у молодіжному середовищі, труднощів у

спілкуванні та міжгрупових

взаєминах, формування адекватної соціально значущої діяльності

Важливим компонентом соціальної роботи є соціальні послуги як комплекс дій держави, відповідних громадських і приватних організацій, спрямованих на створення і підвищення умов життєдіяльності молоді, можливостей її самореалізації, на реалізацію особистісних, політичних, соціальних і культурних прав молодої людини. Надання соціальних послуг ґрунтується на різних формах власності, які забезпечують вільний доступ до видів і рівнів соціальних послуг. Зміст та види соціальних послуг подано в табл. 3.

Таблиця 3. Зміст і види соціальних послуг

Зміст соціальних послугВиди соціальних послуг
Складові соціальних послуг:

— соціально-педагогічна робота з

підлітками і молоддю з відхиленнями у поведінці;

— соціальномедична, психолого-педагогічна робота з тими, хто відчув на собі жорстокість, насильство;

— соціально-правовий, психолого-педагогічний захист прав та інтересів дітей, молоді;

— роз'яснення пільг молодим сім'ям, жінкам, неповнолітнім, молоді, дітям із неповних родин;

— формування правової свідомості в родині, відповідального ставлення

до своїх батьківських функцій у

розведених та осіб, які не були у

: шлюбі;

— надання соціально-правової

допомоги сиротам, інвалідам, а

також сім'ям з групи ризику;

— надання всіх видів допомоги

1 дітям і молоді, які стали жертвами

екологічних і технологічних катастроф, та тим людям, які потрапили

в інші екстремальні ситуації (біженці, переселенці) тощо;

— соціальний патронаж молоді, яка має відхилення у фізичному розвитку: інваліди, особи, які пройшли і курс лікування від алкоголізму,

наркоманії й токсикоманії;
1. Обов'язкові — передбачають здійснення матеріального

забезпечення громадян згідно

з чинними законодавчими

актами і включають всі види

соціального страхування:

пенсійне, медичне, страхування на випадок безробіття.

2. Постійні — гарантовані

існуванням мережі соціальних служб у державі, спрямованих на вирішення різного

роду соціальних, економічних, психологічних, культурних, правових та інших

проблем молоді.

3. Тимчасові — пов'язані з

необхідністю задоволення

потреб особистості в отриманні інформації, консультацій,

організації життєдіяльності

та дозвілля.

4. Платні — визначаються

характером соціальної

дисфункції, статусом, віком

особистості та іншими

характеристиками державних, громадських та приватних закладів соціального

профілю.
Зміст соціальних послугВиди соціальних послуг
— індивідуальна робота з попередження та позбавлення шкідливих звичок (пияцтва, паління, вживання наркотиків, малорухливого способу життя та ін.);

— підготовка підлітків і молоді до створення сім'ї та народження дитини, профорієнтація молоді з урахуванням стану її здоров'я за оригінальними ефективними методиками, у тренажерних кабінетах для юнаків та дівчат, кабінетах ЛФК
5. Безкоштовні — спрямовані на реалізацію державних соціальних послуг або громадських і приватних організацій, установ та осіб, які здійснюють благодійну діяльність

Соціальна допомога (підтримка) розглядається як вид соціальної діяльності спеціально уповноважених органів держави, спрямованої на підтримання системи гарантованого державою рівня матеріального забезпечення дітей і молоді та багатодітних сімей з урахуванням їх матеріального та фізичного стану, складу сім'ї, віку, здоров'я, участі у суспільному та іншому виробництві. Це допомогає окремим людям, соціальним групам або верствам населення задовольнити потреби, необхідні для нормальної життєдіяльності в умовах конкретного суспільства, конкретної ситуації, а також створити умови для самореалізації.

Надання суспільством соціальної допомоги індивіду — головна характеристика соціально-педагогічної діяльності та соціальної терапії, яка випливає зі спільності їх кінцевих цілей — допомогти людині подолати повсякденні життєві труднощі. Ця діяльність спирається на виявлення та "діагностування" проблем, структурування та перетворення повсякденних поведінкових і діяльнісних моделей і, в разі необхідності, — на їх корекцію.

Зміст та основні напрями соціальної допомоги подано у табл. 4.

Наступним компонентом соціальної роботи з молоддю є соціальна реабілітація, зміст і основні напрями якої подано в табл. 5.

Таблиця 4. Зміст і основні напрями соціальної допомоги

Зміст соціальної допомогиОсновні напрями соціальної допомоги
Зміст соціальної допомоги полягає у цільовій реалізації програм центрів соціальних служб для молоді: робота з сім'єю, розв'язання конфліктів у стосунках між подружжям, стосунках із дітьми, вирішення проблем освіти, працевлаштування, організації культурно-дозвільної діяльності, охорони здоров'я Функцію допомоги виконують заклади, створені для соціально незахищених дітей і дорослих, спеціалізовані виховні заклади, заклади для лікування від наркоманії та алкоголізму. У цій діяльності реалізуються такі підходи:

— корекція відхилень у поведінці на основі індивідуально-диференційованого підходу;

— введення в практику роботи психолого-педагогічного інструментарію з метою вивчення особливостей поведінки особистості, її близького оточення. У тому числі емпіричних ознак, що характеризують сутність соціальної дезадаптації;

— надання кваліфікованої допомоги у формуванні системи взаємин, виробленні моральних цінностей, що сприяють природній соціалізації;

— використання методів психолого-консультативної та психолого-терапевтичної роботи з підлітками щодо полегшення соціальної ситуації, розв'язання побутових, шкільних конфліктів, корекції педагогічної позиції батьків, учителів стосовно даного учня
1. Підтримка життєвого рівня молоді.

2. Надання державної допомоги, пільг та інших видів соціальної підтримки малозабезпеченій частині молоді, молодій сім'ї, яка має виховувати дітей.

3. Матеріальне забезпечення у разі тимчасової або постійної втрати працездатності та

1 годувальника.

4. Реалізація заходів діючої системи соціального забезпечення.

б. Створення умов щодо творчого потенціалу особистості, державної підтримки інтелектуальної еліти та обдарованої молоді.

6. Захист прав працездатної молоді у сфері праці в умовах різних форм власності.

7. Вплив, що визначається соціальною допомогою, і соціальним захистом людей, які їх потребують через соціальну незахищеність, хворобу, соціальні дисфункції або інші соціальні причини

Таблиця 5. Зміст і основні напрями соціальної реабілітації

Зміст соціальної реабілітаціїОсновні напрями соціальної реабілітації
Соціальна реабілітація, як вид соціальної діяльності спеціально уповноважених органів держави, соціальних служб для молоді, об'єднань громадян та інших соціальних інституцій, спрямована на здійснення системи організаційних, економічних, правових, культурних, освітніх, лікувальних, оздоровчих та інших соціальних заходів щодо відновлення фізичного стану, честі, гідності, прав і свобод дітей та молоді1. Реконструкція соціокультурного оточення з різними категоріями молоді, допомога у спілкуванні та навчанні, цілеспрямована соціально-психологічна робота а близькими та родичами.

2. Допомога у професійному самовизначенні, направленні на роботу.

3. Організація дозвілля і спілкування.

4. Виявлення творчих здібностей.

5. Охорона прав молоді.

6. Медичний, педагогічний, психологічний патронаж.

7. Створення позитивної громадської думки щодо багатоаспектності проблем молоді

Отже" основні напрями соціалізації молоді здійснюються під час соціальної освіти, соціального виховання, соціальної адаптації, соціальної роботи, основу якої становлять: соціальна профілактика, соціальні послуги, соціальна допомога, соціальне обслуговування, соціальна реабілітація з урахуванням відповідних умов життєдіяльності.

Тема 6. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ В УКРАЇНІ
6.1. Соціальні центри та служби для молоді
6.2. Особливості соціалізації студентської молоді
Тема 7. ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ СПЕЦІАЛІСТА З СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ
Загальна характеристика соціального педагога (працівника)
ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Тема 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога
Тема 9. Міжнародні організації соціально-педагогічного напряму
Тема 10. Клієнти соціально-педагогічної роботи і сфера діяльності соціального педагога
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru