Соціальна педагогіка - Богданова І.М. - ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Тема 9. Соціальне значення діяльності Товариства Червоного Хреста

Тема 10. Особливості соціально-педагогічної діяльності у XX ст.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Завдання до теми 7. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога

І ступінь складності

1. Підготуватися до міхровикладення навчального матеріалу методом розповіді за темою "Посадові обов'язки соціального педагога".

2. Підібрати і обговорити ситуації на тему "Професійні якості соціального педагога".

3. Скласти термінологічний словник за темою "Професійні знання та вміння спеціаліста соціально-педагогічної роботи".

ІІ ступінь складності

1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Сфери діяльності соціального педагога", оформити у вигляді рукописної книги.

2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми щодо стандартів підготовки соціального педагога освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", оформити у вигляді статті до педагогічного журналу "Збірник студентських наукових праць".

3. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми щодо стандартів підготовки соціального педагога освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" і "магістр", оформити у вигляді статті до педагогічного журналу "Збірник студентських наукових праць".

III ступінь складності

1. Провести соціометричне вивчення структури міжособових відносин в групі, написати стислу характеристику.

2. Провести наукове спостереження за адаптаційним процесом студентів-першокурсників, написати стислу характеристику.

8. Провести вивчення роботи деканату з метою виявлення надання соціальної допомоги малозабезпеченим студентам, написати стислу характеристику.

Завдання до теми 8. Принципи і методи соціально-педагогічної діяльності

І ступінь складності

1. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом пояснення за темою "Принципи соціально-педагогічної діяльності".

2. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом пояснення за темою "Методи соціально-педагогічної діяльності".

3. Написати реферат на тему "Напрями соціально-педагогічної роботи, що потребують волонтерства".

II ступінь складності

1. Розробити план підготовки і проведення науково-теоретичної конференції за темою "Аналіз соціуму: реалії, проблеми, перспективи".

2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Робота соціального педагога у вуличному просторі" і оформити у вигляді доповіді на конференції.

3. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Робота соціального педагога в громаді" і оформити у вигляді доповіді на конференції.

III ступінь складності

1. Провести наукове спостереження щодо проявів методів роботи викладачів університету, написати стислу характеристику.

2. Провести наукове спостереження за студентами-старшокурсниками спеціальності "соціальна педагогіка" стосовно виявлення задатків професійно-етичної культури, написати стислу характеристику.

3. Провести спостереження за одним із викладачів університету з метою виявлення індивідуальних особливостей педагогічного спілкування, написати стислу характеристику.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Завдання до теми 9. Соціальне значення діяльності Товариства Червоного Хреста

1. Ознайомитися з діяльністю міських притулків, написати стислу характеристику щодо соціальної допомоги його мешканцям.

2. Ознайомитися з діяльністю міських притулків з метою написання стислої характеристики щодо соціальних відхилень у поведінці його мешканців.

3. Ознайомитися з діяльністю Товариства Червоного Хреста на Одещині. Написати статтю для журналу.

Тема 9. Соціальне значення діяльності Товариства Червоного Хреста
Тема 10. Особливості соціально-педагогічної діяльності у XX ст.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
Завдання до теми 7. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога
Завдання до теми 8. Принципи і методи соціально-педагогічної діяльності
ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Завдання до теми 9. Соціальне значення діяльності Товариства Червоного Хреста
Завдання до теми 10. Особливості соціально-педагогічної діяльності у XX ст.
Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань
Змістовий модуль 1. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ЯК РЕСУРС СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru