Соціальна педагогіка - Богданова І.М. - Завдання до теми 2. Соціально-педагогічна діяльність у загальноосвітніх закладах

Тема 3. Волонтерський рух в Україні

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Завдання до теми 1. Особливості соціальної підтримки дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями

І ступінь складності

1. Провести бесіду за темою "Причини відхилень у здоров'ї дитини".

2. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом розповіді за темою "Характеристика видів відхилень у здоров'ї".

3. Скласти бібліографію до теми "Типологія інвалідності".

II ступінь складності

1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Характеристика сегрегаційного та інтеграційного підходів до вирішення проблем людей з обмеженими функціональними можливостями". Оформити у вигляді рукописної книги.

2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Медична та соціальна моделі соціальної підтримки неповноправних". Оформити у вигляді статті до педагогічної газети.

3. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Правила реабілітації дітей з обмеженою дієздатністю". Оформити у вигляді статті до студентського наукового журналу.

III ступінь складності

1. Провести наукове спостереження за здійсненням соціальної підтримки дітей у реабілітаційному центрі м. Одеси, оформити у вигляді стислої характеристики.

2. Провести наукове спостереження щодо реалізації правил реабілітації дітей з обмеженою дієздатністю у реабілітаційному центрі м. Одеси, оформити у вигляді стислої характеристики.

3. Провести наукове спостереження щодо здійснення соціально-педагогічної роботи з дітьми з обмеженою дієздатністю у реабілітаційному центрі м. Одеси, оформити у вигляді стислої характеристики.

Завдання до теми 2. Соціально-педагогічна діяльність у загальноосвітніх закладах

І ступінь складності

1. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом розповіді за темою "Організація соціально-педагогічної роботи в школі".

2. Скласти бібліографію до теми "Функціональні обов'язки соціального педагога у загальноосвітніх закладах".

3. Написати реферат, розкривши історіографічний аналіз професійного статусу соціального педагога в школі.

ІІ ступінь складності

1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Зміст соціально-педагогічної діяльності в школі", оформити у вигляді рукописної книги.

2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми стосовно причин соціального паспорта класу, оформити у вигляді статті до педагогічного журналу "Збірник студентських наукових праць".

3. Скласти програму студентської науково-теоретичної конференції на тему "Інноваційні форми роботи соціального педагога в загальноосвітніх закладах України".

Об'єкти соціально-педагогічної діяльності

ІІІ ступінь складності

1. Провести вивчення структури соціально-педагогічної роботи в одній із загальноосвітніх шкіл І ступеня м. Одеси, оформити у вигляді стислої характеристики.

2. Провести вивчення структури соціально-педагогічної роботи в одній із загальноосвітніх шкіл П ступеня м. Одеси, оформити у вигляді стислої характеристики.

3. Провести вивчення структури соціально-педагогічної роботи в одній із загальноосвітніх шкіл III ступеня м. Одеси, оформити у вигляді стислої характеристики.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Завдання до теми 3. Волонтерський рух в Україні

1. Ознайомитися з діяльністю волонтерського руху в Україні з метою виявлення причин та розвитку на сучасному етапі становлення незалежної держави, написати стислу характеристику.

2. Ознайомитися з діяльністю міського волонтерського руху в м. Одесі з метою написання стислої характеристики роботи їх основних груп.

3. Ознайомитися з діяльністю волонтерського руху за кордоном, написати реферат.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Завдання до теми 3. Волонтерський рух в Україні
Змістовий модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ І МОЛОДІ
ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ВИВЧЕННЯ
Тема 4. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ДІТЕЙ І МОЛОДІ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ
Тема 5. ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ФОРМ ДЕВІАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ
Стадії формування наркотичної залежності.
ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Тема 6. Становлення та розвиток соціальної педагогіки за кордоном
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru