Національна безпека України - Ліпкан В.А. - 3.9. У сфері екології

Найбільш вразливими об'єктами недержавного управління національною безпекою України в надзвичайних умовах є система прийняття рішень з оперативних діях (реакціях), пов'язаних із розвитком надзвичайних ситуацій і ходом ліквідації їх наслідків, а також система збору й обробки інформації про можливі виникнення таких ситуацій.

Особливе значення для нормального функціонування зазначених об'єктів має забезпечення безпеки інфраструктури країни при аваріях, катастрофах, стихійних лихах.

Приховування, затримання надходження, викривлення і руйнування оперативної інформації, несанкціонований доступ до неї окремих осіб або груп осіб можуть призвести як до людських жертв, так і до виникнення різного роду складностей при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаних із особливостями інформаційного впливу в екстремальних умовах: до приведення в рух великих мас людей, які зазнають психічний стрес; до швидкого виникнення і розповсюдження серед них паніки і безладів на основі чуток, неправдивої або недостовірної інформації. До загроз також можна віднести:

* погіршення екологічного стану водних басейнів;

* загострення проблеми транскордонного забруднення і зниження якості води;

* загострення техногенного стану гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на річці Дніпро;

* неврахування екологічних вимог у процесі діяльності по забезпеченню національної безпеки;

* нерозвиненість системи екологічної освіти, недостатній рівень екологічної освіченості серед суб'єктів недержавного забезпечення національної безпеки, а також системи інформування суспільства з екологічних питань;

* здійснення суб'єктами недержавного забезпечення національної безпеки протизаконних дій з використанням біологічних матеріалів;

* використання застарілих та малоефективних комплексів з утилізації токсичних і екологічно небезпечних відходів.

До специфічних напрямів забезпечення національної безпеки в сфері екології належать:

• участь в межах повноважень у забезпеченні екологічної безпеки;

• впровадження у виробництво сучасних, екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, підвищення ефективності використання природних ресурсів, забезпечення зменшення кількості відходів;

• поліпшення екологічного стану річок України, зокрема гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на річці Дніпро, та якості питної води;

• урахування екологічних вимог у процесі діяльності по забезпеченню національної безпеки;

• організація підготовки та перепідготовки навчальними закладами недержавної форми власності фахівців в галузі забезпечення екологічної безпеки;

• підвищення контролю за суб'єктами недержавного забезпечення національної безпеки, які у своїй діяльності використовують біологічні матеріали;

■ матеріально-технічне забезпечення переобладнання і будівлі новітніх високоефективних комплексів з утилізації токсичних і екологічно небезпечних відходів;

• підвищення ефективності діяльності щодо запобігання виникнень надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків;

• недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів;

■ реалізація заходів щодо пом'якшення негативного впливу глобальних екологічних проблем на стан екологічної безпеки України, розширення участі України у міжнародному співробітництві з цих питань;

• удосконалення системи збирання, оброблення, аналізу та поширення інформації про стан навколишнього природного середовища, об'єктів підвищеної небезпеки, загрози виникнення надзвичайних ситуацій екологічного, техногенного і природного характеру та їх наслідки;

• розроблення ефективної системи моніторингу об'єктів підвищеної небезпеки, порушення функціонування яких може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, та їх прогнозування;

• удосконалення системи інформування населення недержавними суб'єктами забезпечення безпеки про загрози виникнення надзвичайних ситуацій, про умови їх виникнення та розвитку;

• підвищення надійності систем безпеки, які забезпечують нормальне функціонування державних і недержавних інституцій;

• прогнозування поведінки населення під впливом хибної або недостовірної інформації про можливі надзвичайні ситуації і відпрацювання заходів по наданню допомоги людей в умовах цих ситуацій;

■ розроблення спеціальних заходів по захисту систем безпеки, які забезпечують управління екологічно небезпечними та економічно важливими виробництвами.

3.10. У сфері безпеки державного кордону
3.11. Міжнародне співробітництво недержавної системи безпеки у сфері забезпечення національної безпеки України
4. Політика забезпечення національної безпеки України недержавними суб'єктами і першочергові заходи з її реалізації
4.1. Основні положення політики забезпечення національної безпеки України
4.2. Першочергові заходи по реалізації недержавними суб'єктами політики національної безпеки України
5. Структура недержавної системи забезпечення національної безпеки України
5.1. Завдання НСБ
5.2. Основні функції недержавної системи забезпечення національної безпеки України
5.3. Структура недержавної системи забезпечення безпеки
6. Сутність та зміст менеджменту недержавної системи безпеки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru