Політична економія - Ніколенко Ю.В. - Проблема миру і роззброєння

Проблема збереження миру на землі, запобігання військових катастроф і конфліктів постійно залишається однією з найважливіших протягом існування людства. Сформовані в багатьох країнах військово-промислові комплекси витрачають колосальні кошти на виробництво зброї й проведення наукових досліджень у цій сфері. Швидкий прогрес у військовій галузі якраз і загрожує безпеці і сприяє поглибленню глобальних проблем.

Роззброєння - одна із глобальних проблем сучасності, що безпосередньо впливає на виживання людської цивілізації. Це система заходів, спрямованих на припинення перегонів озброєнь, обмеження, скорочення і ліквідацію засобів ведення війни. Людство все більше усвідомлює важливість і актуальність цієї проблеми, намагаючись тримати її в рамках, підконтрольних світовому співтовариству. І все-таки проблема роззброєння неоднозначна, оскільки пов'язана з можливістю загибелі цивілізації.

Оцінити у всій повноті реальну небезпеку перегонів озброєнь як пагубного глобального процесу допоможуть такі найважливіші обставини. По-перше, прогрес військової техніки досяг такого масштабу, коли з небаченою швидкістю з'являються нові, усе більш удосконалені засоби озброєння, принципово нові системи зброї. Це стирає межу між зброєю як засобом збройної боротьби проти армій супротивника і як засобом боротьби проти населення й економіки держав і цілих регіонів. По-друге, подальший розвиток ракетно-ядерної зброї, супроводжуване розробкою відповідних військово-політичних доктрин його використання, усе більше утруднює політичний контроль над ним. По-третє, прогрес у створенні сучасних засобів руйнування поступово стирає межу між ядерною й звичайною війною. По-четверте, проблема перегонів озброєнь включила у свої ряди інтереси людей, що працюють у галузях, що створюють засоби руйнування - військово-промислового комплексу, змушуючи їх мимоволі виступати в її захист. По-п'яте, проблема збільшення або скорочення виробництва озброєння натрапляє на суперечливі інтереси різних держав, тому що забезпечує тією чи іншою мірою їхні геополітичні інтереси.

Статистично згубну небезпеку й недоцільність подальшої гонки озброєнь можна проілюструвати в такий спосіб: глобальні військові витрати протягом XX століття зросли більше, ніж в 30 разів. Якщо в період між світовими війнами людство витрачало на військові цілі від 20 до 22 млрд доларів щорічно, то сьогодні - більше 1 трлн доларів. У сферу військово-виробничої діяльності включено, за свідченням експертів ООН, близько 100 млн чоловік, чисельність існуючих сьогодні армій досягає майже 40 млн чоловік, а у військових дослідженнях і створенні нової зброї зайнято до 500 тис. чоловік. При цьому на військові цілі припадає 2/5 всіх витрат на науку. Світові витрати праці, пов'язані з різними видами військової діяльності, щорічно становлять 100 млн людино-років. Вченими підраховано, які засобів, що витрачають на озброєння тільки протягом одного року, було б досить для зрошення 150 млн га землі, використання яких могло б прохарчувати 1 млрд людей. Таких витрат було б досить для будівництва протягом одного року 100 млн квартир або іншого сучасного житла для 500 млн чоловік.

На гонку озброєнь використовуються не "вільні", не "дарові", не "зайві" ресурси. На неї йде істотна частина світових ресурсів, життєво необхідних для цілей розвитку (табл. 21.1). Одні лише США витрачають на ці цілі 700 млрд доларів на рік.

Таблиця 21.1

Зіставлення витрат на мілітаризацію і засобів, що вимагаються для вирішення деяких соціальних і екологічних проблем

(млрд дол)

2 тижні глобальних витрат на військові цілі

30

Щорічна вартість десятилітньої програми ООН забезпечення водою і санітарії

3 дні глобальних витрат на-військові цілі

6,5

Забезпечення п'ятирічної програми відновлення тропічних лісів

2 дні глобальних витрат на військові цілі

4,8

Щорічна вартість двадцятилітньої програми ООН по боротьбі з опустелинням у країнах, що розвиваються

Запит на фінансування (1988-1992 рр.) підготовки "зіркових війн"

38

Витрати на захоронення високорадіо-активних відходів в США

Вартість розробки ракети "Міджетмен"

6

Середньорічна вартість скорочення в США викидів двоокису сірки на 8-12 млн тонн у рік для боротьби з кислотними опадами

Підводний човен "Трайден"

1,4

Глобальна п'ятирічна програма вакцинації дітей проти 6 смертельно небезпечних захворювань, що скоротило б дитячу смертність на 1млн у рік

Але особливо парадоксальним явищем виступає гонка озброєнь у країнах "третього світу", де проживає 80% населення нашої планети, а роль у світовому виробництві становить менше 20%. На найбільш бідні країни (де ВНП на душу населення становить менше 440 дол.), що створюють усього 5% товарів і послуг у світі, де проживає більше половини населення планети, припадає 7,5% світових витрат на озброєння, порівняно з 1% на охорону здоров'я й менше 3% на освіту. У цих країнах на 3700 чоловік доводиться 1 лікар, а на одного військовослужбовця - 250 чоловік. Накопичений гонкою озброєнь прямий соціально-економічний збиток у глобальному масштабі багаторазово перевищує всі збитки, які терплять країни світу через різні природні катаклізми. Тенденція до росту ресурсів, що відволікають на військові цілі, веде до загострення економічних і соціальних проблем у багатьох країнах, згубно позначається на розвитку цивільного виробництва й рівні життя народів. Тому роззброєння, згортання військового виробництва (конверсія) є сьогодні однією із проблем, що вимагає участі всього світового співтовариства.

Глобальна продовольча проблема
Глобальна сировинна проблема
§ 2. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
КОРОТКИЙ СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ


© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru