Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 7. Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення

Ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.

Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, прокурорським наглядом, правом оскарження, іншими встановленими законом способами.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.04.2001 р. №2342-ІІІ)

(1) Стаття 7 коментованого Кодексу встановлює юридичні гарантії справедливого і неупередженого розгляду справ про адміністративні правопорушення. Так, згідно ч. І цієї статті, ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Підстави для утворення складу правопорушення визначаються у численних законах та підзаконних актах, які встановлюють вимоги щодо правомірної поведінки учасників правовідносин у тих чи інших сферах. Склад правопорушень формулюється виключно у диспозиціях статей Особливої частини цього Кодексу (а в частині адмінправопорушень у митній сфері - у диспозиціях відповідних статей Митного кодексу). Порядок притягнення до адмінвідповідальності так само визначається у нормах коментованого Кодексу (а в частині адмінправопорушень у митній сфері - у відповідних статтях Митного кодексу) та може деталізуватися в залежності від потреб нормативного регулювання в спеціальних підзаконних актах.

(2) Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності, тобто з неухильним дотриманням вимог цього Кодексу та інших законів, що складають законодавство про адміністративні правопорушення.

(3) Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

(4) Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, прокурорським наглядом, правом оскарження, іншими встановленими законом способами. Порядок відомчого контролю встановлюється у відповідних інструкціях та положеннях, що визначають правові засади організації та діяльності органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. Порядок прокурорського нагляду визначається Законом України "Про прокуратуру". Право оскарження постанов про притягнення до адмінвідповідальності за адмінправопорушення реалізується відповідно до Конституції України в порядку, визначеному главою 24 КУАП.

Стаття 8. Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення

Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення.

Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають.

Провадження в справах про адміністративні правопорушення ведеться на підставі закону, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.04.2001 р. № 2342-1II)

(1) Стаття 8 цього Кодексу встановлює вимоги щодо чинності закону про відповідальність за адміністративні правопорушення. Так, особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення.

(2) Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають. Зазначене положення повністю дублює і відповідає аналогічному положенню статті 58 Конституції України.

(3) Провадження в справах про адміністративні правопорушення ведеться на підставі закону, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення.

Стаття 8. Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення
Розділ ІІ. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність
І. Загальна частина
Глава 2. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність
Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення
Стаття 10. Вчинення адміністративного правопорушення умисно
Стаття 11. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності
Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність
Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх
Стаття 14. Відповідальність посадових осіб
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru