Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх

До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24 цього Кодексу.

У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень, передбачених статтями 44, 51, 121 - 127, частинами першою, другою і третьою статті 130, статтею 139, частиною другою статті 156, статтями 173, 174,185, 190 - 195 цього Кодексу, вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника до зазначених осіб (за винятком осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 185) можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені статтею 24і цього Кодексу.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української PCP від 29.05.85 p. № 316-ХІ, від 19.05.89 p. № 7542-ХІ, від 29.07.91 p. № 1369-ХІІ; законами України від 15.11.94 p. № 244/94-ВР, від 15.02.95 р. № 64/95-BP, від 22.09.2005 р. № 2899-ІV, від 24.09.2008 p. № 586-VI)

(1) Відповідно до статті 13 КУАП, до осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24 цього Кодексу (про це детальніше див. коментар до статті 24-1 цього Кодексу). Застосування заходів впливу замість адміністративних стягнень є обов'язковим в усіх випадках вчинення неповнолітньою особою адмінправопорушень, передбачених цим Кодексом, за винятком випадків, передбачених частиною 2 цієї статті.

(2) У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень, передбачених статтями 44, 51, 121 - 127, частинами першою, другою і третьою статті 130, статтею 139, частиною другою статті 156, статтями 173, 174, 185, 190- 195 цього Кодексу, вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника до зазначених осіб (за винятком осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 185) можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені статтею 24 цього Кодексу. Однак застосування органом (посадовою особою), уповноваженим розглядати справи про зазначені адмінправопорушення, суб'єктом яких є неповнолітній, заходів впливу, передбачених статтею 24-1 цього Кодексу, є правом, а не обов'язком цього органу (посадової особи).

Стаття 14. Відповідальність посадових осіб

Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, зв'язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров'я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків.

(1) Відповідно до статті 14 КУАП, посадові особи як спеціальні суб'єкти адмінправопорушень підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, зв'язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров'я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків. Загалом, роль норми коментованої статті зводиться лише до розширеної констатації факту, оскільки ніякого регулятивного навантаження за собою не несе. Включення посадових осіб до суб'єктів конкретних складів правопорушень є безумовним правом законодавця, який не зв'язаний ані нормою цієї статті, ані будь-якими іншими формально-юридичними обмеженнями.

Стаття 14. Відповідальність посадових осіб
Стаття 14/1. Відповідальність власників (співвласників) транспортних засобів
Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень
Стаття 16. Відповідальність іноземців і осіб без громадянства
Стаття 17. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність
Стаття 18. Крайня необхідність
Стаття 19. Необхідна оборона
Стаття 20. Неосудність
Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд, громадської організації або трудового колективу
Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru