Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення

Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, звільняється від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу.

Про заходи громадського впливу, застосовані до осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 51, частиною першою статті 129, частинами першою і другою статті 130, статтями 156, 173, 176, 177, 178- 180 цього Кодексу, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган або громадська організація повинні не пізніш як у десятиденний строк з дня одержання матеріалів повідомити орган (посадову особу), який надіслав матеріали.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української РСР від 29.05.85 р. № 316-ХІ, від 16.10.85 р. № 1117-ХІ, від 27.064)6 p. № 2444-ХІ, від 12.06.87 р.№4134-ХІ, від 12.06.87 p. № 4135-ХІ, від 19.05.89 p. № 7542-ХІ; законами України від 28.01.94 p. № 3890-ХІІ, від 15.11.94 p. № 244/94-ВР, від 05.04.2001 р. № 2342-III)

(1) Відповідно до статті 252-1 Кодексу законів про працю України, трудовий колектив підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

(2) Стаття 21 коментованого Кодексу передбачає можливість звільнення особи від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу.

(3) Питання щодо того, чи доцільно до особи правопорушника застосувати заходи громадського впливу замість адміністративного стягнення, вирішує на власний розсуд орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу про адміністративне правопорушення. Це питання вирішується з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника.

(4) Застосування до правопорушника положень статті 21 цього Кодексу є правом, а не обов'язком органу (посадової особи), уповноваженого вирішувати справу про адміністративне правопорушення. Стаття 21 може бути застосована до правопорушника за вчинення будь-якого з правопорушень, передбачених Особливою частиною цього Кодексу.

(5) Для застосування положень статті 21 КУАП до правопорушника трудовим колективом підприємства або громадською організацією органу (посадовій особі), уповноваженому вирішувати справу про адмінправопорушення, подається 1) клопотання звільнення від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу; 2) протокол загальних зборів трудового колективу підприємства або вищого статутного керівного органу громадської організації, що містить рішення про а) звернення до органу (посадової особи), уповноваженої вирішувати справу про адмінправопорушення, з клопотанням про звільненням правопорушника від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу підприємства; б) призначення розгляду матеріалів про адміністративне правопорушення з метою визначення заходу (заходів) громадського впливу, що належить застосувати до особи правопорушника.

(б) Про заходи громадського впливу, застосовані до осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 51, частиною першою статті 129, частинами першою і другою статті 130, статтями 156,173, 176,177, 178- 180 цього Кодексу, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган або громадська організація повинні не пізніш як у десятиденний строк з дня одержання матеріалів повідомити орган (посадову особу), який надіслав матеріали.

Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення

При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

(1) Стаття 22 КУАП при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення дає право органу (посадовій особі), уповноваженому вирішувати справу про адмінправопорушення, звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

(2) Поняття малозначності правопорушення відсутнє в коментованому Кодексі, а так само і конкретний перелік складів правопорушень, при вчиненні яких орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу про адміністративне правопорушення, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням. Доцільно припустити, що до випадків, коли може бути застосована стаття 22 цього Кодексу, належать склади правопорушень, санкції за вчинення яких передбачають накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження. У випадку застосування статті 22 попередження замінюється усним зауваженням. При цьому особа, звільнена від адміністративної відповідальності на підставі статті 22 КУАП, вважається такою, що не була піддана адміністративній відповідальності, безпосередньо з моменту прийняття органом (посадовою особою), уповноваженою вирішувати справу про адмінправопорушення, рішення про звільнення від відповідальності та винесення усного зауваження.

Глава 3. Адміністративне стягнення
Стаття 23. Мета адміністративного стягнення
Стаття 24. Види адміністративних стягнень
Стаття 24/1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх
Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення
Стаття 26. Попередження
Стаття 27. Штраф
Стаття 28. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення
Стаття 29. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення
Стаття 30. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru